بروزرسانی شده در ۳ام بهمن , ۱۴۰۱

۱۰۰ قالب (الگو) جمله سازی در انگلیسی

قالب یا الگوی جمله سازی انگلیسی ما توی سایت راسا زبان بهش شاه کلید می‌گوییم و به شما با شاه کلیدها می‌تونید جملات بیشتری را بسازید و مثال جمله‌های بیشتری را بزنید. از طریق فرم زیر می‌تونید pdf جمله‌ سازی را دانلود کنید که شامل ۶۰۰ شاه کلید هست و راحتتر انگلیسی رو مکالمه کنید.

"*" indicates required fields

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

نکته: فقط باید شماره ایران فرم پر کنید. اگر ساکن خارج از کشور هستید روی لینک زیر بزنید و در پیام‌رسان به ما پیام بدید.

۱۰۰ قالب (الگو) جمله سازی انگلیسی

آیا می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید اما نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ آیا شما لغات انگلیسی زیادی می‌دانید اما در جمله سازی زبان انگلیسی مشکل دارید؟

میدونی چرا؟

دلیلش این است که شما عبارات و الگوهای جملات رایج انگلیسی یا قالب جمله سازی انگلیسی را یاد نمی‌گیرید، درست است؟ این عبارات و الگوهای جمله سازی که ما بهش شاه کلید مکالمه می‌گوییم به عنوان واحدهای اساسی برای شما گفته می‌شود تا جملات بسیار صحیح تری در انگلیسی بسازید  و در جمله سازی انگلیسی قوی و حرفه‌ای شوید.

در زیر ۱۰۰ عبارت و الگوی جملات رایج انگلیسی یا همان قالب جمله سازی انگلیسی که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرند آورده شده است. هر عبارت رایج انگلیسی شامل ویدئو و متن و ترجمه جملات است که به شما کمک می‌کند جمله سازی انگلیسی را بهتر یاد بگیرید و جملات را به زبان انگلیسی بسیار راحت‌تر بسازید.

چطوری قالب جمله سازی انگلیسی را استفاده کنیم؟

اگر فقط به یک عبارت یا الگوی جمله رایج انگلیسی تسلط داشته باشید، می‌توانید صدها جمله درست بسازید و درست ما در شاه کلیدهای مکالمه همین نکته را به شما آموزش می‌دهیم. این ساده‌ترین راه برای جمله سازی انگلیسی است.

برای یادگیری تمام درس‌های جمله سازی انگلیسی که ما بهش شاه کلید می‌گوییم زمان بگذارید و زبان انگلیسی خود را خیلی سریع بهبود خواهید بخشید. و به یاد داشته باشید که یادگیری عمیق کلید تسلط به زبان انگلیسی است. قبل از رفتن به درس بعدی باید هر درس را عمیقاً یاد بگیرید (۵ درس در روز توصیه می شود.)

همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

جملات پرکاربرد و رومزه انگلیسی

مکالمات روزمره انگلیسی

در نهایت، اگر این درس‌ها را مفید می‌دانید، لطفاً آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

دوستان توجه داشته باشید درس‌های قالب (الگو) جمله سازی انگلیسی در حال تکمیل شدن است. این صفحه را bookmark کنید.

۰۱. are you sure

۰۰۲. Are you used to?

۰۰۳. As far as…
۰۰۴. As far as… (is) (am) (are) concerned,…
۰۰۵. Be careful with…
۰۰۶. But this doesn’t mean that…
۰۰۷. By the way…
۰۰۸. Compared to…
۰۰۹. Did you use to…
۰۱۰. Don’t ever…
۰۱۱. Do you agree…?
۰۱۲. Do you carry this in…?
۰۱۳. Do you have… available?
۰۱۴. Do you mind…?
۰۱۵. Do you feel like…?
۰۱۶. Shouldn’t we…?
۰۱۷. Have you ever…?
۰۱۸. Not…until…
۰۱۹. He is as… as…
۰۲۰. He is either…or…
۰۲۱. He is so… that…
۰۲۲. He is not only… but also…
۰۲۳. Help yourself to…
۰۲۴. How about…?
۰۲۵. How come…?
۰۲۶. How dare you…!
۰۲۷. How do you like…?
۰۲۸. How long does it take…?
۰۲۹. How often…?
۰۳۰. I bet…
۰۳۱. I can hardly believe that…
۰۳۲. I can’t help…
۰۳۳. I can’t say…

مطالعه کنید!  استفاده some no any در انگلیسی + ویدئو عملی

 

۰۳۴. I cannot wait to…
۰۳۵. I dare say…
۰۳۶. I’d like you to…
۰۳۷. I’d hate for you to…
۰۳۸. If it hadn’t been for…
۰۳۹. If there is one thing that… me, it’s…
۰۴۰. I have no idea…
۰۴۱. I have got to…
۰۴۲…. as… as possible
۰۴۳. I’ll let you know…
۰۴۴. I’d be grateful…
۰۴۵. I’m afraid…
۰۴۶. I’m calling to…
۰۴۷. I’m looking forward to…
۰۴۸. I’m not really happy with…
۰۴۹. I’m thinking about…
۰۵۰. I really go for…
۰۵۱. It is… that…
۰۵۲. It’s too bad that…
۰۵۳. It’s my fault for…
۰۵۴. It’s not that… but…
۰۵۵. It’s on the tip of my tongue.
۰۵۶. It’s said that…
۰۵۷. It’s up to…
۰۵۸. It’s your turn…
۰۵۹. It may surprise you, but…
۰۶۰. I have been…
۰۶۱. I’ve had enough of…
۰۶۲. I wonder if…?
۰۶۳. I would rather… than…
۰۶۴. No matter what…
۰۶۵. No wonder…
۰۶۶. Now that I (come to) think about it,…

۰۶۷. Once you…
۰۶۸. … only to find…
۰۶۹. On one hand…on the other hand…
۰۷۰. See that…
۰۷۱. Speaking of…
۰۷۲. Thanks to…
۰۷۳. Thank you for…
۰۷۴. The first thing I’m going to do when… is…
۰۷۵. The more…the more…
۰۷۶. There is nothing as…as…
۰۷۷. There is nothing I like better than…
۰۷۸. We’d be better off without…
۰۷۹. We’d better…
۰۸۰. We may as well…
۰۸۱. What becomes of…?
۰۸۲. What can I do for…?
۰۸۳. What do you mean by…?
۰۸۴. …what-do-you-call-it (what·cha·ma·call·it)
۰۸۵. What do you say…?
۰۸۶. What… for…
۰۸۷. What if…?
۰۸۸. What I’m trying to say is…
۰۸۹. What’s the matter with…?
۰۹۰. What would you do if…?
۰۹۱. What’s the use of…?
۰۹۲. What’s your favorite…?
۰۹۳. Where can I…?
۰۹۴. Where there is… there is…
۰۹۵. Whether or not…
۰۹۶. Why not…?
۰۹۷. Would you care for …?
۰۹۸. You are not to…
۰۹۹. You can never… too…
۱۰۰. You only have to…in order to…

قواعد جمله سازی انگلیسی

ساختار جمله و جمله سازی انگلیسی را یاد بگیرید! سلام به همراهان گروه آموزشی راسازبان و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”گرامر” علاقه دارند، در این مقاله می‌خواهیم در مورد جمله در زبان انگلیسی یا همان Sentences in English صحبت کنیم و کامل این قسمت را در زبان انگلیسی باهم تحلیل کنیم و ساختار جمله و جمله سازی در زبان انگلیسی را آموزش دهیم! در آخر مقاله می‌توانید pdf ساختار جملات در زبان انگلیسی را دانلود کنید.

در تمام قسمت‌ها فرمول جملات زبان انگلیسی آورده شده است.

انواع ساختار جمله و جمله سازی انگلیسی

۱ Imperative:

the sentence you order somebody to do something.

امری: برای دستور دادن به کسی که کاری را انجام دهد.
فرمول ساخت جمله امری در زبان انگلیسی

Structure:   V. +O.  فعل + مفعول            

    Example:
+ Close the door
– Don’t close the door

برای منفی کردن این جمله‌ها فقط از don’t استفاده می‌کنیم

۲ Request: 

It is a sentence you please someone to do something.

خواهشی: جمله ای که از کسی خواهش می‌کنید که کاری را انجام دهد.
فرمول ساخت جمله خواهشی در زبان انگلیسی

  Structure:  Please + V + O                                  

 Example:
+ please, open the door.
– Please, don’t open the door
There are some other special Request sentence as well.

چند جمله خواهشی مخصوص دیگر هم وجود دارد

Could you……………….?      میشه که …..؟

Would you ……………?       میشه که ……. ؟

Would you mind + V + ING   

     میشه درخواست کنم که ….؟

آخرین جمله فعل باید ing دار بیاید.
در این قمست نیز می‌بینید که چند جمله در جمله‌های زبان انگلیسی از نوع خواهشی داریم که تمام آن‌ها را توضیح دادیم.

مطالعه کنید!  گذشته و PP فعل drink + ویدئو عملی


۳ Exclamatory:

 the sentence you hear or see something and surprise.

تعجبی: جمله‌ای که شما می‌شنوید و متعجب می‌شوید.
ساختار جمله تعجبی در زبان انگلیسی

Structure:Wow, + what a + adj. + noun
Example:  Wow, what a nice car.

۴ Statement:

This sentence is all the tenses, we will say all it during teaching the book.

خبری: جمله‌هایی است که به تمام زمان‌ها ربط دارد. (شما می‌توانید با کلیک روی دکمه زیر به صفحه‌ی زمان‌ها در زبان انگلیسی انتقال داده می‌شوید.تمام ساختار جمله در زبان انگلیسی در این قسمت وجود دارد. جمله مجهول در زبان انگلیسی و فرمول جملات مجهول در زبان انگلیسی نیز در این قسمت وجود دارد.)

۵. Question:

the sentence you ask something somebody.

سوالی: جمله که شما از کسی سوال می‌پرسید.
فرمول جمله سوالی در زبان انگلیسی.

                           To be v.

            Yes-No Q

                           Helping v.

Question

                          To be v.

             W-H Q  

                          Helping v.

Some W-H words:

کلمه‌های پرسشی W-h در زبان انگلیسی را در قسمت زیر می‌بینید، با استفاده از تمام این کلمات می‌توانید جملات پرسشی بسازید.
جمله سوالی در زبان انگلیسی را حرفه‌ای تر یاد بگیرید.

What     What time     how often

When    Whose          Who

Where   How             How much

Why      How many    which

  کل این مقاله قسمتی از پکیج کامل گرامر زبان انگلیسی هست می‌توانید به صفحه‌ی پکیج گرامر زبان انگلیسی بروید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.

۰ تا ۱۰۰ گرامر زبان انگلیسی با زبانی ساده

هر چیزی که برای نوشتن، صحبت کردن و یادگیری گرامر زبان انگلیسی نیاز دارید!

خب، امیدوارم ساختار جمله و جمله سازی انگلیسی را یاد بگیرید که خیلی در زمینهٔ زبان انگلیسی به شما کمک می‌کند.

اگر این مقاله برای شما در زمینه یادگیری گرامر زبان انگلیسی مفید بوده است، آن را با ذکر منبع در صفحه‌های مجازی خودتان به اشتراک بگذارید تا این آموزش را به دست دیگران نیز برسانید.

منبع: گروه آموزشی راسا

شما می‌توانید کتاب الکترونیکی (pdf) این مقاله آموزشی را در لینک زیر دانلود کنید تا همیشه بتوانید مطالب زبان انگلیسی را مطالعه کنید

همچنین شما می‌توانید دیگر مقاله‌های ما در زمینه یادگیری زبان انگلیسی؛ گرامر؛ تفاوت جزئی اما مهم و … را مطالعه کنید.

با سپاس فراوان،

گروه آموزشی راسا؛ راسا­زبان

۱۰ دیدگاه برای “جمله سازی انگلیسی + ۱۰۰ قالب آماده و ساختار جمله

  • سجاد شریفیان مدرس زبان انگلیسی
   راسا زبان گفته:

   مرسی
   ما محصول زمان‌ها رو داریم که راحت میتونید به صورت حرفه ای آن‌ها را داشته باشید و در قسمت دسته گرامر زمان‌های مهم را گفته‌ایم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود ویژه 

گنجینه پنهان زبان انگلیسی را رایگان دانلود کنید!

ایمیل خودتان را وارد کنید و بعد دانلود کنید.
حالا دانلود کنید!
نکته‌های
close-link

دوره آنلاین رایگان راسا زبان

همین الان ایمیل خودتان را وارد کنید و به صفحه دوره رایگان هدایت شوید!
همین الان به صفحه دوره منو هدایت کن!
جای شما بودم این فرصت را از دست نمی‌دادم
close-link