بایگانی دسته‌ی: شبکه راسا

have در زبان انگلیسی | معنی have به فارسی

have در زبان انگلیسی به چندین قسمت استفاده می‌شود. در این ویدئو کامل آن را [...]

3 Comments

تغییرات صدای F در حالت جمع

تغییرات صدای F در حالت جمع در زبان انگلیسی گاهی متفاوت است. در این ویدئو [...]

2 Comments

تلفظ the در زبان انگلیسی + ویدئو

تلفظ the در زبان انگلیسی گاهی متفاوت است. در این ویدئو کامل آن را توضیح [...]

نکات صداهایی که به Y می‌رسند و تغییر می‌کنند!

یک سری صداها به Y می‌رسند و تغییر می‌کنند. در این ویدئو کامل آن را [...]

4 Comments

علائم فونتیک زبان انگلیسی + ویدئو

علائم فونتیک زبان انگلیسی تمام ویل‌ها را یاد بگیرید. در این ویدئو الفبای فونتیک صداهای [...]

12 Comments

صدای c و g در زبان انگلیسی + ویدئو آموزشی

صدای c و g در زبان انگلیسی. اگر نمی‌دونی که c کجای س و کجا [...]

4 Comments

ing چیست؟ و تغییرات ing + ویدئو آموزشی

ing چیست و چطوری تغیرات ing در فعل‌ها در زبان انگلیسی را بفهمیم؟ در این [...]

9 Comments