بایگانی دسته‌ی: شبکه راسا

have در زبان انگلیسی | معنی have به فارسی

have در زبان انگلیسی به چندین قسمت استفاده می‌شود. در این ویدئو کامل آن را [...]

3 دیدگاه

تغییرات صدای F در حالت جمع

تغییرات صدای F در حالت جمع در زبان انگلیسی گاهی متفاوت است. در این ویدئو [...]

2 دیدگاه

تلفظ the در زبان انگلیسی + ویدئو

تلفظ the در زبان انگلیسی گاهی متفاوت است. در این ویدئو کامل آن را توضیح [...]

نکات صداهایی که به Y می‌رسند و تغییر می‌کنند!

یک سری صداها به Y می‌رسند و تغییر می‌کنند. در این ویدئو کامل آن را [...]

4 دیدگاه

علائم فونتیک زبان انگلیسی + ویدئو

علائم فونتیک زبان انگلیسی تمام ویل‌ها را یاد بگیرید. در این ویدئو الفبای فونتیک [...]

12 دیدگاه

صدای T در انگلیسی آمریکایی + ویدئو

صدای T در انگلیسی آمریکایی. ما در انگلیسی آمریکایی ما ۴ نوع صدای t داریم [...]

5 دیدگاه

صدای c و g در زبان انگلیسی + ویدئو آموزشی

صدای c و g در زبان انگلیسی. اگر نمی‌دونی که c کجای س و کجا [...]

4 دیدگاه