بایگانی دسته‌ی: متن انگلیسی

متن انگلیسی در مورد فیلم مورد علاقه

در این آموزش زبان انگلیسی متن انگلیسی در مورد فیبلم مورد علاقه صحبت میکنیم. کلیک [...]

متن انگلیسی در مورد موزه

در این آموزش زبان انگلیسی متن انگلیسی در مورد موزه صحبت میکنیم. کلیک کنید و [...]

متن انگلیسی در مورد مکان تاریخی (ایران و جهان)

در این آموزش زبان انگلیسی متن انگلیسی در مورد مکان تاریخی صحبت میکنیم. کلیک کنید [...]

متن انگلیسی برای هدیه دادن

در این آموزش زبان انگلیسی در مورد متن انگلیسی برای هدیه دادن صحبت میکنیم. کلیک [...]

متن انگلیسی در مورد خاطرات کودکی و دوران کودکی

در این آموزش زبان انگلیسی در مورد متن انگلیسی در مورد خاطرات کودکی و دوران [...]

متن انگلیسی در مورد تصادف

در این آموزش زبان انگلیسی در مورد متن انگلیسی در مورد تصادف و انشا در [...]

متن انگلیسی در مورد مسافرت

در این آموزش زبان انگلیسی در مورد متن انگلیسی در مورد مسافرت صحبت میکنیم. اگه [...]