بایگانی دسته‌ی: پادکست‌های زبان انگلیسی

در این دسته از مقاله‌ها پادکست‌های زبان انگلیسی گذاشته می‌شود. این پادکست‌ها داستان‌های زبان انگلیسی است که هم انگلیسی و ترجمه فارسی را قرار می‌دهیم. از این پادکست‌های زبان انگلیسی استفاده کنید

پادکست شماره ۱۷ Neo-Bedouins

پادکست چهاردهم زبان انگلیسی از داستان Neo-Bedouins. این پادکست شامل متن انگلیسی و ترجمه فارسی [...]

پادکست شماره ۱۶ Longtime Affair

پادکست چهاردهم زبان انگلیسی از داستان Longtime Affair. این پادکست شامل متن انگلیسی و ترجمه [...]

1 دیدگاه

پادکست شماره ۱۵ Double Standard

پادکست چهاردهم زبان انگلیسی از داستان Double Standard. این پادکست شامل متن انگلیسی و ترجمه [...]

2 دیدگاه

پادکست شماره ۱۴ bad choices

پادکست چهاردهم زبان انگلیسی از داستان bad choices. این پادکست شامل متن انگلیسی و ترجمه [...]

9 دیدگاه

پادکست ۱ داستان A kiss

پادکست زبان انگلیسی از داستان a kiss. این پادکست شامل متن انگلیسی و ترجمه فارسی [...]

7 دیدگاه

پادکست زبان انگلیسی شماره ۱۳ Lost Custody + فایل صوتی

پادکست زبان انگلیسی از داستان Lost Custody. این پادکست شامل متن انگلیسی و ترجمه فارسی [...]

6 دیدگاه

پادکست شماره ۱۲ Nudist + فایل صوتی و ترجمه فارسی

پادکست زبان انگلیسی از داستان nudist. این پادکست شامل متن انگلیسی و ترجمه فارسی است. [...]

2 دیدگاه