بایگانی دسته‌ی: راسا تیپس

تفاوت feel و fill | معنی feel در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد تفاوت feel و fill در انگلیسی . کاربردهای [...]

2 دیدگاه

تفاوت difference و different در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد تفاوت difference و different در انگلیسی . کاربردهای [...]

2 دیدگاه

تفاوت Desert و dessert در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد تفاوت Desert و dessert در انگلیسی . کاربردهای [...]

2 دیدگاه

تفاوت dairy و diary در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد تفاوت dairy و diary در انگلیسی . کاربردهای [...]

3 دیدگاه

تفاوت argue و discuss در زبان انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد تفاوت argue و discuss در زبان انگلیسی. کاربردهای [...]

1 دیدگاه

شباهت و تفاوت close و تلفظ close

تلفظ close و معنی close در زبان انگلیسی را یاد بگیرید. از نظر نوشتار شبیه [...]

2 دیدگاه

تفاوت understand realize در انگلیسی

توی این ویدئو نکات مهم در مورد تفاوت understand realize در انگلیسی. کاربردهای متفاوت رو [...]

1 دیدگاه