آموزش‌های گرامر

فعل‌ها در زبان انگلیسی + ۱۰۰ فعل پرکاربرد

سجاد شریفیان

دانلود ویدئو

فعل‌ها در زبان انگلیسی + ۱۰۰ فعل پرکاربرد

فعل‌ها در زبان انگلیسی

بروزرسانی شده در 20ام اسفند , 1401

با سلام به دوستان راسا زبان. اول قبل از اینکه ویدئو زیر را مشاهده کنید برای یادداشت کردن مطالب آماده باشید  و بعد از نوت‌ها و نوشته‌های زیر این ویدئو استفاده کنید در این مقاله می­‌خواهیم به فعل‌ها در زبان انگلیسی بپردازیم بپردازیم.


تمرین این آموزش

فعل‌ها در زبان انگلیسی

در تمام زبان­‌های دنیا، یکی از مهم‌ترین اجزای جمله فعل است یعنی اگر جمله­‌ای فاقد فعل باشد آن جمله ناقص است.

در زبان انگلیسی ۵ دسته فعل داریم:

دسته اول فعل‌ها، فعلto be  هست.

دسته دوم فعل‌های کمکی یا Helping V. هستند.

دسته سوم فعل­‌های اصلی یا  Main V.  هستند.

دسته چهارم فعل‌های مُدال یا Modal V. هستند.

دسته پنجم فعل‌های دوتایی سه تایی یا phrasal V. هستند.

در این مقاله به 4 دسته از فعل­‌ها در زبان انگلیسی می‌پردازیم:​

دسته اول، فعل  to be:

در مورد فعل to be، چهار نکته را باید به یاد داشته باشید:

 • این فعل معنی است، بود، خواهد بود می‌دهد.
 • زمانی از این فعل استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم از اسم یا صفت در جمله استفاده کنیم.
 • این فعل خودش ، خودش را سوالی و منفی می‌کند.

+I am teacher.

– I’m not a teacher.

? Am I a teacher?

 • وقتی می‌خواهیم جمل‌ه­ای را مجهول کنیم از این فعل استفاده می‌کنیم.

که در مورد نکته چهارم مقال‌ه­ای جداگانه بر روی سایت راسازبان قرار خواهد گرفت.

(Am is are)   (Was Were) (will be)

به ترتیب برای حال، گذشته و آینده است

فعل‌های بیشتری از این دسته در زبان انگلیسی وجود دارد که تمام آن‌ها را در پکیج زمان‌ها می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.


می‌خواهم تمام فعل‌ها و زمان‌ها را یاد بگیرم


دسته دوم فعل‌های کمکی یا Helping V. :

این فعل­‌ها موقعی در زبان انگلیسی استفاده می‌شود که ما فعل اصلی در جمله داریم و به دنبال سوالی و منفی کردن آن هستیم.

(Do Does)  (Did)  (Will)

به ترتیب برای حال، گذشته و آینده هستند.

فعل‌های بیشتری از این دسته در زبان انگلیسی وجود دارد که تمام آن‌ها را در پکیج زمان‌ها می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.


[irp]

دسته سوم فعل‌­های اصلی یا  Main V. :

هر عملی که در جمله صورت بگیرد فعل­‌های اصلی است. مانند نگاه کردن، خوردن، صحبت کردن، رفتن، آمدن، بردن و ….

این فعل­‌ها تعداد زیادی دارند اما دو نکته در مورد این فعل­‌ها مهم است:

 1. این فعل­‌ها چهار حالت دارند!
 2. دو نوع هستند:
  الف– باقاعده ؛
  ب– بی‌قاعده.

در جدول زیر انواع مختلف حالت­‌ها و انواع فعل­‌ها ذکر شده است:

 Present

ing

past

P.P

باقاعده

Walk

Walking

Walked

Walked

بی‌قاعده

Go

Going

Went

Gone

نکته­‌ای که باید ذکر شود این است که P.P گذشته نیست!!! و یک نوع فعل در زبان انگلیسی است که در زبان فارسی معادل ندارد و باید در زمان­‌ها آن را دنبال کنیم. در صورتی ­‌که از زمان­‌ها در زبان انگلیسی اطلاعات دقیقی ندارید می‌توانید از طریق لینک زیر به صفحه پکیج زمان­‌ها در زبان انگلیسی گروه آموزشی راسازبان مراجعه کنید.


می‌خواهم صفحه زمان‌ها را مشاهده کنم

اما نکته دوم در مورد انواع فعل­‌ها است. فعل‌­های باقاعده و بی‌قاعده در حالت اول و دوم تفاوتی باهم ندارند. فعل­‌های باقاعده در حالت گذشته و اسم مفعول فقط (ED) می‌گیرند. اما فعل­‌های بی‌قاعده در دو حالت آخر به طور کامل تغییر می‌کنند و به ­همین دلیل به این فعل‌­ها، فعل­‌های بی‌قاعده می­‌گویند.

حال سوال اینجاست که چطور می‌توان این فعل­‌ها را یاد گرفت و دانست کدام باقاعده و کدامیک بی‌قاعده است؟

تنها راه تشخیص اینکه کدام فعل باقاعده است و فقط ED می‌گیرد و کدامیک بی‌قاعده این است که شما فعل­‌های بی‌قاعده را تمام و کمال حفظ کنید و قسمت سوم و چهارم آن­‌ها را حفظ نمایید و سپس هر فعلی که جزو این فعل­‌های بی‌قاعده نبود، فعل باقاعده است و در قسمت سوم و چهارم فقط ED می‌گیرد.

قطعا پیدا کردن تمام فعل‌­های بی‌قاعده برای شما کار سختی است!!!!

یک هدیه برای شما داریم!!!!

گروه آموزشی راسازبان تمام فعل­‌های بی‌قاعده را در یک فایل پی­ دی­ اف برای شما جمع‌آوری کرده است و شما می‌توانید این فایل را بصورت رایگان از طریق لینک زیر دانلود کنید:


فعل‌های بی‌قاعده را رایگان دانلود می‌کنم


دسته چهارم فعل‌های مُدال یا Modal V. :

فعل‌های اول برای حال است و فعل دوم برای گذشته:

1 (Can could) 2 (shall     should)     3 (will    would)    4 (may    might)   5 (need to)

6 (have to/has to     had to)    7 (ought to)    8 (must)

معنی‌ها به ترتیب است

1 توانستن     2 باید 55%  3 خواهد      4 ممکن بودن      5 باید 70% ( بایدی که با نیاز همراه است)     6 باید 90%     7 باید 60%     8 باید 100%

نکته­‌ای که در مورد این فعل‌ها در زبان انگلیسی مهم است که زمانی که از فعل‌های مُدال در جمله استفاده می‌کنیم فعل آن جمله باید خالص باشد.

امیدواریم که توانسته باشیم مطالب ارزشمندی را در اختیار شما قرار داده باشیم.

لینک دانلود فایل پی­ دی­ اف فعل­‌های بی‌قاعده و صفحه محصول زمان­‌ها در زبان انگلیسی را یک بار دیگر در زیر قرار داده‌­ایم.

دانلود رایگان فعل‌های بی‌قاعده


صفحه زمان‌ها در زبان انگلیسی

اینستاگرام راسا زبان را نیز دنبال کنید در آن هم کلی ویدئوهای آموزشی می‌گذاریم!

حالا صد فعل اصلی پر کاربرد در انگلیسی را نیز برای شما می‌گذاریم از آن استفاده کنید!
1 be بودن (فعل کمکی)
2 have داشتن (فعل کمکی)
3 do انجام دادن / کردن (فعل کمکی)
4 say گفتن
5 go رفتن
6 can توانستن
7 get گرفتن
8 would (فعل کمکی)
9 make ساختن / درست کردن
10 know دانستن / شناختن
11 will (فعل کمکی)
12 think فکر کردن
13 take گرفتن
14 see دیدن
15 come آمدن
16 could توانستن
17 want خواستن
18 look نگاه کردن
19 use استفاده کردن
20 find پیدا کردن
21 give دادن
22 tell گفتن
23 work کار کردن
24 may ممکن بودن
25 should اجبار داشتن
26 call صدا کردن / تماس گرفتن
27 try تلاش کردن / امتحان کردن
28 ask پرسیدن / درخواست کردن
29 need نیاز داشتن
30
feel
احساس کردن
31 become تبدیل شدن / شدن
32 leave ترک کردن
33 put قرار دادن / گذاشتن
34 mean منظور داشتن / معنی دادن
35 keep نگه داشتن
36 let اجازه دادن
37 begin شروع کردن
38 seem به نظر رسیدن
39 help کمک کردن
40 talk صحبت کردن
41 turn چرخاندن
42 start شروع کردن
43 might ممکن بودن
44 show نشان دادن
45 hear شنیدن
46 play بازی کردن / نواختن
47 run دویدن / اجرا کردن
48 move تکان دادن
49 like دوست داشتن
50 live زندگی کردن
51 believe اعتقاد داشتن
52 hold نگه داشتن / گرفتن
53 bring آوردن
54 happen اتفاق افتادن
55 must اجبار داشتن
56 write نوشتن
57 provide تامین کردن / تهیه کردن
58 sit نشستن
59 stand ایستادن
60 lose از دست دادن
61 pay پرداختن
62 meet ملاقات کردن
63 include شامل بودن
64 continue ادامه دادن
65 set قرار دادن / تنظیم کردن
66 learn یاد گرفتن / آموختن
67 change تغییر دادن
68 lead سوق دادن / هدایت کردن
69 understand فهمیدن
70 watch تماشا کردن
71 follow دنبال کردن
72 stop نگه داشتن / متوقف کردن
73 create ساختن
74 speak صحبت کردن
75 read خواندن
76 allow اجازه دادن
77 add اضافه کردن
78 spend خرج کردن
79 grow برزگ شدن / پرورش دادن
80 open باز کردن
81 walk قدم زدن
82 win برنده شدن
83 offer پیشنهاد دادن
84 remember به یاد آوردن
85 love دوست داشتن
86 consider در نظر گرفتن / سنجیدن
87 appear به نظر رسیدن / ظاهر شدن
88 buy خریدن / باور کردن
89 wait منتظر ماندن / صبر کردن
90 serve خدمت کردن / پذیرایی کردن
91 die مردن
92 send فرستادن
93 expect انتظار داشتن
94 build ساختن
95 stay ماندن
96 fall افتادن
97 cut بریدن
98 reach رسیدن
99 kill کشتن
100 remain ماندن / باقی ماندن

 


تمرین آموزش فعل ها در انگلیسی

تمرین این آموزش برای شما دوست عزیز

۱. تو یک معلم هستی؟

۲. آیا به خانه رفتی؟

منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از این آموزش گرامر دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

25 دیدگاه برای “فعل‌ها در زبان انگلیسی + ۱۰۰ فعل پرکاربرد

 1. English lover گفته:

  سلام خیلی عالی و پر کاربرد و پر حجم بود. ویدئو هم عالی. فعل‌ها در زبان انگلیسی عالی توضیح دادید

 2. photographer گفته:

  فعل ها در زبان انگلیسی عالی بود خیلی کامل و جامع بود ویدئو هم عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

مینی دوره رایگان گرامر

همین الان نکات طلایی گرامر زبان انگلیسی را رایگان یاد بگیرید و از آن استفاده کنید. فرصت را از دست ندید و رایگان استفاده کنید!

۴۹۹ هزار
فعلا رایگان!