بایگانی دسته‌ی: گرامر

گرامر such در زبان انگلیسی

گرامر such در زبان انگلیسی که خیلی پرکاربرد است را در این آموزش رایگان یاد [...]

1 دیدگاه

گرامر موافقت agreement در انگلیسی + ویدئو

گرامر موافقت agreement در انگلیسی که خیلی پرکاربرد است را در این آموزش رایگان یاد [...]

5 دیدگاه

گرامر enough | enough به فارسی + ویدئو

گرامر enough | enough به فارسی که خیلی پرکاربرد است را در این آموزش رایگان [...]

8 دیدگاه

گرامر کمیت غیر‌قابل‌شمارش + ویدئو عملی

توی این ویدئو در مورد گرامر کمیت غیر‌قابل‌شمارش انگلیسی صحبت خواهیم کرد. این ویدئو به [...]

گرامر too و to در انگلیسی + ویدئو

گرامر too و to در انگلیسی که خیلی پرکاربرد است را در این آموزش رایگان [...]

2 دیدگاه

حروف ربط در انگلیسی | گرامر conjunction + ویدئو

گرامر حروف ربط در انگلیسی که خیلی پرکاربرد است را در این آموزش رایگان یاد [...]

4 دیدگاه

گرامر so و too در انگلیسی + ویدئو

گرامر so و too در انگلیسی که خیلی پرکاربرد است را در این آموزش رایگان [...]

4 دیدگاه