جملات سوالی در انگلیسی و جملات سوالی با w-h

جملات سوالی با wh
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 25ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم به شما علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی در مورد جملات سوالی در انگلیسی و کلمه‌های پرسشی W-h  یا w-h question صحبت کنیم و کامل این کلمه‌ها را باهم تحلیل کنیم و به شما آموزش بدهیم!

گرامر جملات سوالی در زبان انگلیسی:

جملات سوالی در زبان انگلیسی، جملاتی هستند که برای درخواست اطلاعات، تایید یا رد یک موضوع، یا تحریک به فکر کردن استفاده می‌شوند. این جملات معمولاً با یک کلمه پرسشی (مانند who, what, where, when, why, how) یا با فعل کمکی (مانند is, are, do, can, will) آغاز می‌شوند.

 

به طور کلی، جملات سوالی در زبان انگلیسی می‌توانند به دو نوع تقسیم شوند:

1. پرسش‌های بله/خیر (Yes/No Questions):

   این نوع پرسش‌ها برای تایید یا رد یک موضوع ارائه می‌شوند. آنها با فعل کمکی یا فعل اصلی در ابتدای جمله آغاز می‌شوند. مثال:

   – Are you ready for the exam?

   – Did you finish your homework?

 

2. پرسش‌های Wh یا جملات سوالی wh در انگلیسی:

   این نوع پرسش‌ها یا جملات سوالی در زبان انگلیسی برای جستجوی جزئیات، اطلاعات تکمیلی یا توضیحات بیشتر استفاده می‌شوند. آنها با یک کلمه پرسشی مانند what, where, when, who, why, how و … آغاز می‌شوند. مثال:

   – Where did you go last weekend?

   – How do you solve this math problem?

   – Why are you upset?

 

توجه داشته باشید که در جملات سوالی، معمولاً ترتیب فعل و فاعل عوض می‌شود و فعل قبل از فاعل آمده یا از فعل کمکی استفاده می‌شود. همچنین، جواب پرسش‌های بله/خیر با “Yes” یا “No” و جواب پرسش‌های Wh- با ارائه اطلاعات یا جزئیات توضیح داده می‌شود.

ساختار جملات سوالی بله یا خیر yes/no question.

خب، بریم سراغ ساختار جمله سوالی بله یا نه و هر دو فرمول آن را به شما بگوییم. این ساختار برای جملات سوالی حال ساده در زبان انگلیسی نیز استفاده می‌شوند.

فرمول جملات سوالی بله/خیر انگلیسی:

To be V. + S. + N./adj.

فعل to be + فاعل+ اسم یا صفت

و حالا فرمول برای جملات سوالی در انگلیسی با فعل کمکی:

فرمول جملات سوالی بله/خیر با فعل کمکی انگلیسی:

Helping V. + S. + main V. + O. + …

فعل کمکی + فاعل+ فعل اصلی + مفعول + …

مثال برای هر دو می‌زنیم:

فعل to be:

Are you a teacher?

Is he fat/ thin?

و برای فعل کمکی:

Do you Study English?

Does he go to school every day?

جملات سوالی با w-h در انگلیسی

 

در قدم اول کلمات wh در زبان انگلیسی را یاد بگیرید:

 • What  چه چه چیز
 • What time چه ساعتی
 • how often چند وقت یکبار
 •  When  چه موقع
 • Whose مال چه کسی
 • Who چه کسی/ whom چه کسی
 • Where کجا
 • How چطور
 • How much چقدر
 • Why چرا
 • How many  چه تعدادی
 • which کدام
 • در خیلی از آموزش‌ها مخصوصا آموزش‌های خارجی می‌گویند جمله سوالی با auxiliaryدر اصل تمام فعل‌های کمکی، to be و مُدال auxiliary هستند!

ساختار با فعل to be برای جملات سوالی w-h در انگلیسی:

W-h + to be V. + S. + …

کلمه w-h + فعل to be + فاعل+

و مثال برای جملات سوالی wh:

What are you? / Who are you?

ساختار برای فعل کمکی جملات سوالی w-h  در انگلیسی:

W-H + Helping V. + S. + main V. + O. + …

کلمه w-h + فعل کمکی + فاعل+ فعل اصلی + مفعول + …

و مثال برای فعل کمکی:

When do you study English?

Where do you live?

ساختار جملات سوالی بله یا خیر yes/no question.

خب، بریم سراغ ساختار جمله سوالی بله یا نه و هر دو فرمول آن را به شما بگوییم. این ساختار برای جملات سوالی حال ساده در زبان انگلیسی نیز استفاده می‌شوند.

فرمول جملات سوالی بله/خیر انگلیسی:

To be V. + S. + N./adj.

فعل to be + فاعل+ اسم یا صفت

 • و حالا فرمول برای جملات سوالی در انگلیسی با فعل کمکی:
فرمول جملات سوالی بله/خیر با فعل کمکی انگلیسی:

Helping V. + S. + main V. + O. + …

فعل کمکی + فاعل+ فعل اصلی + مفعول + …

مثال برای هر دو می‌زنیم:

فعل to be:

Are you a teacher?

Is he fat/ thin?

و برای فعل کمکی:

Do you Study English?

Does he go to school every day?

مثال با جملات سوالی wh در انگلیسی

برای این که راحت تر هر wh را یاد بگیریم،، آموزش جدا برای هر کدوم از کلمات wh آماده کردیم فقط کافیه رو هر کلمه بزنید و آموزش را تماشا کنید.

۳۰ جمله سوالی انگلیسی با ترجمه فارسی به همراه جواب سوال:

 
1. **Question:** What time is it?
   **Answer:** It’s 3:30 PM.
   ترجمه فارسی:
ساعت چند است؟
– ساعت سه و نیم بعد از ظهر است.
 
2. **Question:** Where are you from?
   **Answer:** I’m from Canada.
   **ترجمه فارسی:
اهل کجایید؟
– من از کانادا هستم.
 
3. **Question:** How old are you?
   **Answer:** I’m 25 years old.
   **ترجمه فارسی:** چند سالتان است؟ – بیست و پنج ساله هستم.
 
4. **Question:** Why did you come here?
   **Answer:** I came here to meet my friend.
   **ترجمه فارسی:
چرا اینجا آمدید؟
– من اینجا برای دیدار با دوستم آمدم.
 
5. **Question:** Who is that girl?
   **Answer:** That girl is my sister.
   **ترجمه فارسی:
آن دختر کیست؟
– آن دختر خواهر من است.
 
6. **Question:** When is your birthday?
   **Answer:** My birthday is on May 10th.
   **ترجمه فارسی:
تاریخ تولد شما کیست؟
– تولد من در دهم ماه مه است.
 
7. **Question:** How do you spell your name?
   **Answer:** My name is spelled J-O-H-N.
   **ترجمه فارسی:
نام شما چطوری هجواره می‌شود؟
– نام من به شکل J-O-H-N هجواره می‌شود.
 
8. **Question:** Where did you go yesterday?
   **Answer:** I went to the park yesterday.
   **ترجمه فارسی:
دیروز کجا بودید؟
– من دیروز به پارک رفتم.
 
9. **Question:** What did you eat for breakfast?
   **Answer:** I had cereal and milk for breakfast.
   **ترجمه فارسی:
صبحانه چی خوردید؟
– من برای صبحانه، غلات و شیر خوردم.
 
10. **Question:** Are you busy right now?
    **Answer:** No, I’m not busy at the moment.
    **ترجمه فارسی:
آیا الان مشغول هستید؟
– نه، در حال حاضر مشغول نیستم.

چند جمله سوالی به انگلیسی با جواب:

11. **Question:** How far is the nearest gas station?
    **Answer:** The nearest gas station is about 2 miles away.
    **ترجمه فارسی:
چه‌قدر دورترین پمپ بنزین است؟
– پمپ بنزین نزدیک تر حدود ۲ مایل فاصله دارد.
 
12. **Question:** Why do you like swimming?
    **Answer:** Because it’s a great way to stay in shape and relax.
    **ترجمه فارسی:
چرا شما شنا را دوست دارید؟
– چون این راهی عالی برای حفظ وزن و آرامش است.
 
13. **Question:** How many languages do you speak?
    **Answer:** I speak three languages fluently.
    **ترجمه فارسی:
چند زبان می‌توانید صحبت کنید؟
– من سه زبان را به طور روان صحبت می‌کنم.
 
14. **Question:** Who is your favorite actor?
    **Answer:** My favorite actor is Tom Hanks.
    **ترجمه فارسی:
بازیگر مورد علاقه شما کیست؟
– بازیگر مورد علاقه من تام هنکس است.
 
15. **Question:** When did you start learning to play the guitar?
    **Answer:** I started learning guitar when I was 12 years old.
    **ترجمه فارسی:
کی شروع کردید یادگیری نواختن گیتار؟
– من وقتی دوازده ساله بودم شروع کردم یادگیری گیتار.
 
16. **Question:** How much does this shirt cost?
    **Answer:** This shirt costs $20.
    **ترجمه فارسی:
قیمت این پیرهن چقدر است؟
– این پیرهن بیست دلار است.
 
17. **Question:** What is your favorite food?
    **Answer:** My favorite food is pizza.
    **ترجمه فارسی:
غذای مورد علاقه شما چیست؟
– غذای مورد علاقه من پیتزاست.
 
18. **Question:** How long have you been living here?
    **Answer:** I have been living here for five years.
    **ترجمه فارسی:
چه مدتی است که در اینجا زندگی می‌کنید؟
– من پنج سال است که در اینجا زندگی می‌کنم.
 
19. **Question:** Where did you buy those shoes?
    **Answer:** I bought them from the mall.
    **ترجمه فارسی:
کفش‌هایتان را کجا خریدید؟
– آنها را از مرکز خرید خریدم.

۳۰ جمله سوالی در انگلیسی با ترجمه و جواب:

 
20. **Question:** Why are you so tired?
    **Answer:** Because I had to work late last night.
    **ترجمه فارسی:
چرا اینقدر خسته هستید؟
– چون باید دیشب کار کنم که دیر شده بود.
 
21. **Question:** Who is your best friend?
    **Answer:** My best friend is Sarah.
    **ترجمه فارسی:
دوست بهتر شما کیست؟
– دوست بهتر من سارا است.
 
22. **Question:** How often do you exercise?
    **Answer:** I exercise three times a week.
    **ترجمه فارسی:
چه مدتی است که ورزش می‌کنید؟
– من هفته‌ای سه بار ورزش می‌کنم.
 
23. **Question:** Where did you spend your last vacation?
    **Answer:** I spent it in Hawaii.
    **ترجمه فارسی:** تعطیلات گذشته‌تان را کجا گذراندید؟ – آن را در هاوایی گذراندم.
 
24. **Question:** What time does the movie start?
    **Answer:** The movie starts at 7:00 PM.
    **ترجمه فارسی:
ساعت شروع فیلم چند است؟
– فیلم ساعت هفت شروع می‌شود.
 
25. **Question:** Why did you change your job?
    **Answer:** Because I wanted better career opportunities.
    **ترجمه فارسی:
چرا شغل خود را تغییر دادید؟
– چون من می‌خواستم فرصت‌های شغلی بهتری داشته باشم.
 
26. **Question:** How did you learn to speak English so fluently?
    **Answer:** I practiced speaking English every day with native speakers.
    **ترجمه فارسی:
چگونه اینقدر به روانی انگلیسی صحبت می‌کنید؟
– من هر روز با افراد متولد زبان انگلیسی تمرین می‌کنم.
 
27. **Question:** Who is your role model?
    **Answer:** My role model is my father.
    **ترجمه فارسی:
الگوی شما کیست؟
– پدرم الگوی من است.
جمله سوالی به انگلیسی
 
28. **Question:** When will you finish your homework?
    **Answer:** I will finish it by tomorrow evening.
    **ترجمه فارسی:
کی تمام خواهید کرد؟
– من آن را تا فردا شب تمام خواهم کرد.
 
29. **Question:** Why do you want to learn to play the piano?
    **Answer:** Because I’ve always been passionate about music.
    **ترجمه فارسی:
چرا می‌خواهید یاد بگیرید پیانو بزنید؟
– چون همیشه به موسیقی علاقه‌مند بوده‌ام.
 
30. **Question:** How do you get to work every day?
    **Answer:** I usually take the bus.
    **ترجمه فارسی:
چطور هر روز به محل کار می‌رسید؟
– معمولاً اتوبوس می‌گیرم.

 

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

تمرین آموزش: جملات سوالی در انگلیسی

۱. کوه دماوند، قله دماوند چقدر ارتفاع داره

۲.  کجا زندگی می‌کنی؟

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: جملات سوالی در انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹