ضمیر اشاره در انگلیسی (گرامر ‌Demonstrative)

this-that-these-those در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 28ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از سری مقاله‌های راسا گرامر قرار است در مورد گرامر ضمیر اشاره در انگلیسی (گرامر ‌Demonstrative) صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی در درسته آموزش‌های راسا گرامر قرار است در مورد this that these those در انگلیسی یا ضمایر اشاره در زبان انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

 

this that these those در انگلیسی یا ضمیر اشاره در انگلیسی

 • This, that, these, those as pronouns
 • this/ that /these/ those در انگلیسی به عنوان ضمیر در زبان انگلیسی استفاده میشود.
 • We use “this” singular and “these” plural to talk about something near us.
 • ما از this برای مفرد و these برای جمع استفاده می‌کنیم  که در مورد چیزهای نزدیک به ما صحبت کنیم .

This is my favorite T-shirt.

این تیشرت مورد علاقه من است

These are my favorite T-shirts.

این‌ها تی‌شرت‌های مورد علاقه من هستند.

This is a cat.

این یک گربه است.

These are my cats.

این‌ها گربه هستند.

گرامر this is و these are

 • This is و these are هر دو ضمایر اشاره هستند که برای معرفی یا اشاره به اسم ها به کار می روند.
 • تفاوت اصلی این دو ضمیر در تعداد اسمی است که به آن اشاره می کنند:
 • This is: برای اشاره به اسم های مفرد به کار می رود.
 • These are: برای اشاره به اسم های جمع به کار می رود.

مثال:

This is a book.

این یک کتاب است.

These are books.

 این ها کتاب ها هستند.

نکاتی در مورد استفاده از ضمیر اشاره در انگلیسی با this is و these are:

 • This is و these are قبل از اسم می آیند.
 • This is و these are می توانند قبل از صفات هم بیایند.

This is a red book.

 این یک کتاب قرمز است.

These are big books.

 این ها کتاب های بزرگی هستند.

 • This is و these are می توانند به طور مستقل به عنوان ضمیر اشاره در انگلیسی استفاده شوند.

This is mine.

 این مال من است.

These are yours.

این ها مال تو هستند.

موارد استثنایی گرامر this is و these are:

 • This is می تواند برای اشاره به اسم های غیرقابل شمارش هم به کار رود که یکی از موارد استفاده این ضمیر اشاره در انگلیسی هست.

مثال:

This is water.

این آب است.

 • These می تواند برای اشاره به دو اسم مفرد که با هم در نظر گرفته می شوند، به کار رود.

These are my father and mother.

 این ها پدر و مادر من هستند.

تمرین گرامر this is و these are:

جای خالی را با this is یا these are پر کنید:

_____ a pen.

_____ my books.

_____ water.

_____ my friends.

پاسخ:

This is

These are

This is

These are

گرامر that و those در انگلیسی

 • We use “that” singular and “those” plural to talk about something far from us.
 • در این قسمت ضمیر اشاره در انگلیسسی ما از that برای مفرد و those برای جمع استفاده می‌کنیم  که در مورد چیزهای دور به ما صحبت کنیم .

That is my phone.

اون تلفن من است.

Those are my phones.

آن‌ها تلفن‌های من هستند.

That is my brother.

اون بردار من است.

Those are my brothers.

آن‌ها برادرهای من هستند.

استفاده this و that در انگلیسی

 • یک determiner یا ضمیر اشاره در انگلیسی یک کلمه هست مثل the, some, my, this, that, these, those, etc. که قبل از اسم می‌آید.
 • We use “this” and “that” with singular and uncountable nouns.
 • استفاده از this و that برای مفرد و اسم‌های غیرقابل‌‌شمارش.

Please give this pencil to John.

لطفا این مداد رو بده به جان.

This music makes me happy.

این موسیقی منو خوشحال میکنه.

I’ll buy that book.

من اون کتاب رو می‌خرم.

That beef is so raw.

اون گوشت گاو خیلی خام است.

گرامر those و these در انگلیسی

 • استفاده از these  و those که ضمیر اشاره در انگلیسی پرکاربردی هست برای اسم جمع استفاده میشه.

These performances are amazing.

این اجراها عالی هستند.

Have a look at these sentences.

یک نگاهی به این جمله‌ها بینداز.

I love those beautiful memories.

من عاشق اون خاطرات قشنگ هستم.

Don’t touch those plants. They’re dangerous.

به اون گیاه‌ها دست نزن. اون‌ها خطرناک هستند.

جمله با کلمات اشاره یا demonstrative در انگلیسی

جمله با These are

 • خب در این قسمت بریم چند جمله با these are  داشته باشیم که با معنی هست اون رو یاد میگیریم و این ضمیر اشاره در انگلیسی رو استفاده میکنیم.
 • These are the best cookies I’ve ever tasted!
 • These are the instructions for assembling the furniture.
 • These are the keys to the car.
 • These are the main points we need to cover in the presentation.
 • These are the books I borrowed from the library.
 • These are the latest updates on the project.
 • These are the photos from our vacation last summer.
 • These are the rules of the game.
 • These are the vegetables I need for the recipe.
 • These are the shoes I want to buy.

ترجمه فارسی جمله با these are:

 • اینها بهترین کوکی هایی هستند که تا به حال چشیده ام!
 • این دستورالعمل مونتاژ مبلمان است.
 • اینها کلیدهای ماشین هستند.
 • اینها نکات اصلی هستند که باید در ارائه به آنها بپردازیم.
 • اینها کتابهایی هستند که از کتابخانه امانت گرفته ام.
 • اینها آخرین به روز رسانی های پروژه است.
 • اینها عکس هایی از تعطیلات تابستان گذشته ما هستند.
 • اینها قوانین بازی هستند.
 • اینها سبزیجاتی هستند که برای دستور غذا نیاز دارم.
 • اینها کفش هایی هستند که می خواهم بخرم.

جمله سوالی با these یا سوال سواختن با these

 

 • Are these your keys?
 • What are these strange markings on the wall?
 • Do you know where these documents belong?
 • Have you seen these missing socks anywhere?
 • Are these the right ingredients for the recipe?
 • Whose shoes are these by the door?
 • Why are these books on the floor?
 • Can you tell me what these buttons on the remote control do?
 • Which of these paintings do you like the most?
 • How much do these souvenirs cost?

ترجمه فارسی جمله سوالی با these:

 

 • اینها کلیدهای شما هستند؟
 • این علامت های عجیب روی دیوار چیست؟
 • آیا می دانید این اسناد متعلق به کجاست؟
 • آیا این جوراب های گم شده را جایی دیده اید؟
 • آیا اینها مواد لازم برای دستور پخت هستند؟
 • این کفش های کنار در کیست؟
 • چرا این کتاب ها روی زمین هستند؟
 • میشه بگید این دکمه های ریموت چیکار میکنن؟
 • کدام یک از این نقاشی ها را بیشتر دوست دارید؟
 • قیمت این سوغاتی ها چقدر است؟

سوال و جواب با these

سوالات:

 • Are these your shoes?
 • What are these buttons for?
 • Do you know where these keys belong?
 • Have you tried any of these desserts?
 • Are these the right tools for the job?
 • Whose bags are these?
 • Why are these lights flickering?
 • Can you tell me what these symbols mean?
 • Which of these options do you prefer?
 • How much do these items cost?

پاسخ‌ها سوال و جواب با these:

Yes, these are my shoes.

 بله، این کفش‌های من هستند.

These buttons control the temperature.

این دکمه‌ها دما را کنترل می‌کنند.

These keys belong to the old cabinet.

این کلید‌ها به کمد قدیمی متعلق هستند.

Yes, I’ve tried some of these desserts.

بله، چند تا از این دسرها را امتحان کرده‌ام.

Yes, these tools should work fine.

 بله، این ابزارها برای کار مناسب هستند.

These bags belong to my friends.

این کیف‌ها متعلق به دوستانم هستند.

I’m not sure why these lights are flickering.

 مطمئن نیستم چرا این لامپ‌ها می‌لرزند.

These symbols represent different elements.

 این نمادها عناصر مختلفی را نشان می‌دهند.

I prefer these options over the others.

من این گزینه‌ها را بیشتر از دیگران ترجیح می‌دهم.

These items vary in price.

 این موارد در قیمت متفاوتی هستند.

سوال و جواب با those در انگلیسی:

سوالات:

 • Are those your friends over there?
 • What are those strange noises coming from?
 • Do you know whose car those are parked outside?
 • Have you tried any of those new restaurants in town?
 • Are those the books you borrowed from the library?
 • Whose bags are those near the door?
 • Why are those lights flickering?
 • Can you tell me what those symbols mean?
 • Which of those paintings do you prefer?
 • How much do those gadgets cost?

پاسخ‌ها سوال و جواب با those:

Yes, those are my friends.

 بله، آن‌ها دوستان من هستند.

I’m not sure what those noises are.

مطمئن نیستم آن صداها از کجا می‌آیند.

I think those are my neighbor’s car.

فکر می‌کنم آن‌ها ماشین همسایه‌ام هستند.

Yes, I’ve been to those new restaurants.

بله، به رستوران‌های جدیدی که گفته شد رفته‌ام.

Yes, those are the books I borrowed.

 بله، آن‌ها کتاب‌هایی هستند که قرض گرفته‌ام.

Those bags belong to my sister.

 آن کیف‌ها متعلق به خواهرم هستند.

I’m not sure why those lights are flickering.

مطمئن نیستم چرا آن لامپ‌ها می‌لرزند.

Those symbols represent different things.

 آن نمادها چیزهای مختلفی را نشان می‌دهند.

I prefer those paintings on the right.

 من نقاشی‌های سمت راست را ترجیح می‌دهم.

Those gadgets can be quite expensive.

 آن گجت‌ها ممکن است خیلی گران باشند.

جمله با those

 • Those یک ضمیر اشاره جمع است که برای اشاره به افراد، اشیاء یا مفاهیمی که دور هستند استفاده می شود.
 • چند نمونه جمله با those:

Those dogs are barking.

آن سگ ها واق واق می کنند.

Those cars are very expensive.

آن ماشین ها خیلی گران هستند.

Those clouds look like rain.

آن ابرها به نظر بارانی می آیند.

Those people are my friends.

 آنها دوستان من هستند.

Those ideas are very interesting.

 آن ایده ها خیلی جالب هستند.

سوال و جواب با this

سوالات:

 • Is this your car?
 • What is this button used for?
 • Do you know what this word means?
 • Have you tried this dish before?
 • Is this the right way to the museum?
 • Whose phone is this?
 • Why is this window open?
 • Can you explain what this equation represents?
 • Which of these options do you like?
 • How much does this cost?
 •  

پاسخ‌ها سوال و جواب با this:

Yes, this is my car.

بله، این ماشین من است.

This button is used to turn on the lights.

 این دکمه برای روشن کردن چراغ‌ها استفاده می‌شود.

This word means “peace” in English.

این کلمه به معنی “صلح” در انگلیسی است.

Yes, I’ve tried this dish and it’s delicious.

 بله، این غذا را امتحان کردم و خیلی خوشمزه بود.

Yes, this is the right way to the museum.

 بله، این راه درستی به موزه است.

This phone belongs to my sister.

 این تلفن متعلق به خواهرم است.

I’m not sure why this window is open.

 مطمئن نیستم چرا این پنجره باز است.

This equation represents the relationship between velocity and time.

این معادله نمایانگر رابطه بین سرعت و زمان است.

I like this option the best.

من این گزینه را بیشتر از دیگران دوست دارم.

This costs $20.

این 20 دلار هزینه دارد.

سوال و جواب با that

سوالات:

 • Is that your house across the street?
 • What is that noise coming from?
 • Do you know what that building used to be?
 • Have you seen that movie before?
 • Is that the restaurant we went to last week?
 • Whose bag is that?
 • Why is that door closed?
 • Can you tell me what that sign means?
 • Which of those paintings do you like?
 • How much does that cost?

 

پاسخ‌ها سوال و جواب با that:

Yes, that’s my house.

 بله، این خانه من است.

That noise is coming from the construction site.

 آن صدا از محل ساختمان است.

That building used to be a school.

 آن ساختمان قبلاً یک مدرسه بود.

Yes, I’ve seen that movie.

بله، آن فیلم را دیده‌ام.

Yes, that’s the restaurant we went to last week.

بله، آن رستورانی است که هفته پیش به آنجا رفتیم.

That bag belongs to my friend.

 آن کیف متعلق به دوستم است.

I’m not sure why that door is closed.

 مطمئن نیستم چرا آن در بسته است.

That sign indicates the nearest hospital.

آن علامت محل نزدیکترین بیمارستان را نشان می‌دهد.

I like that painting on the left.

من نقاشی سمت چپ را دوست دارم.

That costs $50.

 آن 50 دلار هزینه دارد.

تمرین آموزش: ضمیر اشاره در انگلیسی

۱. من اون کتاب رو می‌خرم.

۲. این‌ها تی‌شرت‌های مورد علاقه من هستند.

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

 

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: ضمیر اشاره در انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹