مکالمه انگلیسی در هتل

مکالمه هتل در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 21ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه انگلیسی در هتل یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.


ویدئو اول صفحه رو تماشا کنید که کامل در مورد مکالمه انگلیسی در هتل توضیح دادیم که میتونید ازش استفاده کنید و در قسمت پایین نیز مکالمه انگلیسی در هتل داریم که آن‌ها را بخوانید و یادشون بگیرید.

مکالمه انگلیسی در هتل

Guest: Good evening! I have a reservation under the name [Your Name].

مهمان: عصر بخیر! رزروی دارم به نام [نام شما].

Receptionist: Good evening! Welcome to our hotel, Mr./Ms. [Your Name]. Could you please provide an ID or passport for check-in?

مسئول پذیرش: عصر بخیر! به هتل ما خوش آمدید، آقای/خانم [نام شما]. می‌توانید لطفاً شناسنامه یا پاسپورت خود را برای ثبت‌نام بدهید؟

Guest: Certainly. Here is my passport.

مهمان: البته. بفرمایید پاسپورت من است.

Receptionist: Thank you. I’ll just need a moment to process your check-in. While I’m doing that, let me provide you with some information about our hotel’s facilities.

مسئول پذیرش: متشکرم. یک لحظه به من وقت بدهید تا ثبت‌نام شما را انجام دهم. در حال انجام این کار، اجازه دهید به شما برخی از اطلاعات در مورد امکانات هتل ما را بدهم.

Guest: Sure, that would be great.

مهمان: البته، خیلی خوب می‌شود.

مکالمه انگلیسی در هتل

Receptionist: Our hotel offers complimentary breakfast, and the restaurant is open from 7:00 AM to 10:00 AM. We also have a gym and a swimming pool on the third floor, accessible to guests during specified hours. If you need any assistance during your stay, feel free to contact the front desk.

مسئول پذیرش: هتل ما صبحانه رایگان ارائه می‌دهد، و رستوران از ساعت 7:00 صبح تا 10:00 صبح باز است. همچنین یک باشگاه و یک استخر در طبقه سوم وجود دارد که در ساعات مشخصی برای مهمانان قابل دسترسی است. اگر در طول اقامتتان نیاز به کمک دارید، لطفاً با پذیرش تماس بگیرید.

Guest: That sounds wonderful. Thank you for the information.

مهمان: خیلی خوب به نظر می‌رسد. از اطلاعاتتان متشکرم.

Receptionist: You’re welcome. Here is your room key. Your room is on the 5th floor. Elevators are just around the corner. Enjoy your stay!

مسئول پذیرش: خواهش می‌کنم. این کلید اتاق شماست. اتاق شما در طبقه پنجم است. آسانسورها همینجا در گوشه است. از اقامتتان لذت ببرید!

Guest: Thank you very much.

مهمان: خیلی ممنون.


مکالمه رزرو هتل به انگلیسی

**Customer:** Good morning! I’d like to make a reservation for a double room for two nights, please.

**Receptionist:** Good morning! Certainly, I can help you with that. May I have your name, please?

**Customer:** Yes, it’s Sarah Davis.

**Receptionist:** Thank you, Ms. Davis. Could you please confirm the check-in and check-out dates?

**Customer:** I plan to check in on the 15th of June and check out on the 17th.

**Receptionist:** Great! We have availability for a double room on those dates. Is there any specific preference for bed type or any other request?

**Customer:** A queen-sized bed would be perfect, and if possible, a room with a view.

**Receptionist:** Noted. Your reservation for a double room with a queen-sized bed from June 15th to June 17th is confirmed. You’re all set!

**Customer:** Thank you so much!

**Receptionist:** You’re welcome. If you need any further assistance or have special requests during your stay, feel free to let us know.

ترجمه فارسی مکالمه رزرو هتل به انگلیسی:

 

**مشتری:** صبح بخیر! می‌خواهم برای یک اتاق دونفره برای دو شب رزرو کنم، لطفاً.

**مسئول پذیرش:** صبح بخیر! البته، می‌توانم به شما کمک کنم. ممکن است نام شما را داشته باشم؟

 

**مشتری:** بله، نامم سارا دیویس است.

**مسئول پذیرش:** متشکرم، خانم دیویس. می‌توانید تاریخ ورود و خروج را تأیید کنید؟

 

**مشتری:** قصد دارم در تاریخ 15 ژوئن وارد شوم و در تاریخ 17 ژوئن خارج شوم.

**مسئول پذیرش:** عالی! برای این تاریخ‌ها اتاق دونفره موجود است. آیا هر نوع ترجیح یا درخواست خاصی دارید؟

 

**مشتری:** یک تخته دو نفره عالی خواهد بود، و اگر امکان دارد، اتاقی با منظره.

**مسئول پذیرش:** ثبت شد. رزرو شما برای یک اتاق دونفره با تخت دو نفره از 15 تا 17 ژوئن تأیید شد. همه چیز آماده است!

 

**مشتری:** خیلی ممنون!

**مسئول پذیرش:** خواهش می‌کنم. اگر در طول اقامتتان به کمکی یا درخواست خاصی نیاز دارید، خوشحال می‌شویم اطلاع دهید.


اصطلاحات انگلیسی در هتل

  1. Check-in/Check-out:**

   – *English:* We’ll be checking in tomorrow and checking out on Sunday.

   ورود / خروج در هتل:

ترجمه فارسی: ما فردا وارد می‌شویم و یکشنبه خارج می‌شویم.

  1. ** Room Service:**

   – *English:* We ordered dinner through room service.

  سرویس اتاق در هتل:

ترجمه فارسی: ما شام را از طریق سرویس اتاق سفارش دادیم.

  1. **Key Card:**

   – *English:* I accidentally locked myself out; can I get a new key card?

   کلید کارت یا کلید در هتل:

ترجمه فارسی: به طور تصادفی خودم را بیرون قفل کردم؛ می‌توانم یک کارت جدید بگیرم؟

  1. **Do Not Disturb:**

   – *English:* Please put up the “Do Not Disturb” sign; we’re taking a nap.

مزاحم نشوید در هتل:

ترجمه فارسی: لطفاً پلاک “تا در آزاد نشود” را بگذارید؛ ما در حال خوابیدن هستیم.

  1. **Complimentary Breakfast:**

   – *English:* Is the complimentary breakfast included in the room rate?

صبحانه رایگان در هتل:

ترجمه فارسی: آیا صبحانه رایگان در قیمت اتاق در نظر گرفته شده است؟

  1. **Concierge:**

   – *English:* I’ll ask the concierge for recommendations on local attractions.

دربان هتل:

ترجمه فارسی: از کنسیرژ (همان دربان هتل) برای پیشنهادات در مورد جاذبه‌های محلی سوال خواهم کرد.

  1. **Housekeeping:**

   – *English:* We need housekeeping to clean our room, please.

نظافت هتل:

ترجمه فارسی: ما به نظافت برای تمیز کردن اتاقمان نیاز داریم، لطفاً.

  1. **Late Checkout:**

   – *English:* Can we arrange for a late checkout tomorrow?

تسویه حساب دیر هنگام:

ترجمه فارسی: آیا می‌توانیم برای یک خروج دیرهنگام فردا ترتیب دهیم؟

  1. **Room with a View:**

   – *English:* We’d like to request a room with a view of the city skyline.

اتاق با منظره:

ترجمه فارسی: ما خواهش می‌کنیم یک اتاق با منظره خط شهر بگیریم.

  1. **Hotel Amenities:**

   – *English:* What amenities does the hotel offer, such as a gym or spa?

امکانات هتل:

ترجمه فارسی: هتل چه امکاناتی ارائه می‌دهد؟ مانند باشگاه یا اسپا؟


مکالمات انگلیسی در هتل (مکالمه دوم)

**Guest:** Good afternoon! I have a reservation under the name David Brown.

**Receptionist:** Good afternoon, Mr. Brown. Welcome to our hotel. May I have your ID or passport for check-in, please?

**Guest:** Certainly. Here’s my passport.

**Receptionist:** Thank you, Mr. Brown. I’ll quickly process your check-in. While I’m doing that, let me provide you with some information about our hotel’s amenities.

**Guest:** Sure, I appreciate that.

**Receptionist:** Our hotel offers complimentary breakfast, served from 6:30 AM to 10:00 AM in the dining area. We also have a fitness center on the second floor, open 24/7, and a spa on the ground floor. If you need any assistance or have questions during your stay, feel free to contact the front desk.

**Guest:** That sounds excellent. Thank you for letting me know.

**Receptionist:** You’re welcome. Here’s your room key. Your room is on the 8th floor. Elevators are just around the corner. Enjoy your stay!

**Guest:** Thank you very much.

ترجمه فارسی مکالمات انگلیسی در هتل

 

**مهمان:** عصر بخیر! من یک رزرو دارم به نام دیوید براون.

 

**مسئول پذیرش:** عصر بخیر، آقای براون. به هتل ما خوش آمدید. لطفاً شناسنامه یا پاسپورت خود را برای ثبت‌نام بدهید، ممکن است؟

 

**مهمان:** البته. اینجا پاسپورت من است.

 

**مسئول پذیرش:** متشکرم، آقای براون. من به سرعت ثبت‌نام شما را انجام خواهم داد. در حال انجام این کار، اجازه دهید به شما برخی از اطلاعات در مورد امکانات هتل بدهم.

 

**مهمان:** البته، از این کمال می‌کنم.

 

**مسئول پذیرش:** هتل ما صبحانه رایگان ارائه می‌دهد که از ساعت 6:30 صبح تا 10:00 صبح در منطقه سفره‌خانه سرو می‌شود. همچنین یک مرکز تناسب اندام در طبقه دوم که 24 ساعته باز است و یک اسپا در طبقه زیرزمین نیز داریم. اگر در طول اقامتتان به کمک یا سوالی نیاز دارید، احساس راحتی کنید که با پذیرش تماس بگیرید.

 

**مهمان:** به نظر می‌رسد عالی است. از اطلاعاتتان متشکرم.

 

**مسئول پذیرش:** خواهش می‌کنم. این کلید اتاق شماست. اتاق شما در طبقه هشتم است. آسانسورها همینجا در گوشه است. از اقامتتان لذت ببرید!

 

**مهمان:** خیلی ممنون.


متن کوتاه انگلیسی درباره هتل

Hotel Description:

Our hotel is a luxurious retreat nestled in the heart of the city. With modern amenities and a welcoming atmosphere, we strive to make your stay truly memorable. Enjoy the comfort of well-appointed rooms, indulge in exquisite dining at our restaurant, and unwind at our spa and fitness center. Our dedicated staff is here to ensure your every need is met. Experience the perfect blend of elegance and convenience during your stay with us.

 

ترجمه فارسی متن کوتاه انگلیسی درباره هتل:

 

**توضیحات درباره هتل:**

 

هتل ما یک پناهگاه لوکس در قلب شهر است. با امکانات مدرن و فضای مهمان‌نواز، تلاش می‌کنیم تا اقامت شما را واقعاً به یاد ماندنی کنیم. لذت ببرید از راحتی اتاق‌های با امکانات کامل، به لطافت غذاهای متفاوت در رستوران ما بپردازید و در اسپا و مرکز تناسب اندام آرامش بیابید. کارکنان ما علاقه‌مند به اطمینان از اینکه هر نیازی از شما برطرف می‌شود، در اینجا حضور دارند. تجربه ترکیب کامل از الگانس و راحتی را در طول اقامتتان با ما تجربه کنید.


مکالمه انگلیسی در مورد هتل

 

What is your favorite hotel? Where is it located?

It’s the Sheraton, a five-star hotel located in Saigon, Vietnam.

هتل مورد علاقه شما چیست؟ در کجا قرار دارد؟

این هتل پنج ستاره شرایتون است که در سایگون، ویتنام واقع شده است.

How do you know that hotel?

Before coming to Vietnam for traveling, I searched on the Internet. It’s one of the best hotels in Vietnam.

از کجا آن هتل را می شناسید؟

قبل از اینکه برای مسافرت به ویتنام بیایم، در اینترنت جستجو کردم. این یکی از بهترین هتل های ویتنام است.

Why do you choose to stay in that particular hotel?

I like the architecture there, and online all the reviews about the hotel are positive.

چرا اقامت در آن هتل خاص را انتخاب می کنید؟

من معماری آنجا را دوست دارم و تمام نظرات آنلاین درباره هتل مثبت است.

Is it by the beach?

No, Saigon is not a beach-side city.

کنار ساحل است؟

نه، سایگون یک شهر ساحلی نیست.

Does it attract many tourists?

Yes, I guess. When I stayed there, it was completely booked.

آیا گردشگران زیادی را جذب می کند؟

بله حدس می زنم. وقتی آنجا ماندم، کاملاً رزرو شده بود.

مکالمه هتل در انگلیسی

What type of room did you stay in and what facilities did you get from the hotel?

I stayed in a double-bed room. The room is equipped with an air-conditioner, a flat-screen TV, a wardrobe, etc.

در چه نوع اتاقی اقامت داشتید و چه امکاناتی از هتل دریافت کردید؟

من در یک اتاق دو تخته ماندم. اتاق مجهز به تهویه مطبوع، تلویزیون صفحه تخت، کمد لباس و … می باشد.

What do you like about that hotel?

A gymnasium, swimming pool, and BBQ area are available. I also love the green space surrounding the hotel.

در مورد آن هتل چه چیزی را دوست دارید؟

سالن بدنسازی، استخر، و منطقه باربیکیو موجود است. من همچنین عاشق فضای سبز اطراف هتل هستم.

Are all the staff friendly and helpful?

Yes, definitely. They all are professional.

آیا همه کارکنان دوستانه و مفید هستند؟

بله قطعا. همه آنها حرفه ای هستند.

How much does it cost a night?

It costs me around $250/night.

هزینه یک شب چقدر است؟

برای من حدود 250 دلار برای هر شب هزینه دارد.

Do you recommend that hotel to friends?

Yes, if they come to Vietnam. I love everything there.

آیا آن هتل را به دوستان توصیه می کنید؟

بله، اگر به ویتنام بیایند. من همه چیز آنجا را دوست دارم.


جمع‌بندی مکالمه هتل در انگلیسی

امیدوارم مکالمه هتل در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان