بایگانی دسته‌ی: مکالمات روزمره

در این دسته از آموزش‌ها،مکالمات روزمره در زبان انگلیسی را باهم کار میکنیم. در هر قسمت یک عنوان برای مکالمات روزمره آماده شده است که به مکالمه کردن شما در انگلیسی کمک میکند.

مکالمه موفقیت در انگلیسی

در این آموزش از مکالمات روزمره انگلیسی در مورد مکالمه موفقیت در انگلیسی صحبت میکنیم. [...]

مکالمه جراحی پلاستیک در انگلیسی

در این آموزش از مکالمات روزمره انگلیسی در مورد مکالمه جراحی پلاستیک در انگلیسی صحبت [...]

مکالمه صنایع دستی در انگلیسی

در این آموزش از مکالمات روزمره انگلیسی در مورد مکالمه صنایع دستی در انگلیسی صحبت [...]

مکالمه نقطه عطف در انگلیسی

در این آموزش از مکالمات روزمره انگلیسی در مورد مکالمه نقطه عطف در انگلیسی صحبت [...]

مکالمه پیشرفت تکنولوژیکی در انگلیسی

در این آموزش از مکالمات روزمره انگلیسی در مورد مکالمه پیشرفت تکنولوژیکی در انگلیسی صحبت [...]

مکالمه مشکل سلامتی در انگلیسی

در این آموزش از مکالمات روزمره انگلیسی در مورد مکالمه مشکل سلامتی در انگلیسی صحبت [...]

مکالمه سلبریتی یا شخص معروف در انگلیسی

در این آموزش از مکالمات روزمره انگلیسی در مورد مکالمه سلبریتی یا شخص معروف در [...]