مکالمه موسیقی در انگلیسی

مکالمه موسیقی در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 21ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه موسیقی در انگلیسی یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.

خب قبل از اینکه آموزش کامل در مورد موسیقی رو شروع کنیم سوال های اولیه که از این موضوع شده رو جواب بدیم. اول خواننده مورد علاقه من به انگلیسی میشه my favorite singer و من به کلاس موسیقی می روم به انگلیسی میشه I go to music class و موزیک مورد علاقه به انگلیسی هم میشه my favorite music و حالا بریم آموزش اصلی.


مکالمه موسیقی در انگلیسی

What kind of music do you like?

I’m crazy about Pop music.

چه نوع موسیقی را دوست دارید؟

من دیوانه موسیقی پاپ هستم.

Is that the kind of music preferred in your country?

It varies. Normally the youth enjoy Rock and Pop while middle-aged citizens prefer country music.

آیا این نوع موسیقی در کشور شما ترجیح داده می شود؟

متفاوت است. معمولاً جوانان از راک و پاپ لذت می برند در حالی که شهروندان میانسال موسیقی کانتری را ترجیح می دهند.

Who is your favorite singer?

I’m a big fan of Miley Cyrus, a talented US singer, songwriter, and actress.

خواننده مورد علاقه شما کیست؟

من یکی از طرفداران بزرگ مایلی سایرس، خواننده، ترانه سرا و بازیگر با استعداد آمریکایی هستم.

What piece of music do you like? Who sang that song?

My favorite song is Jolene, sung by Miley Cyrus.

چه قطعه موسیقی را دوست دارید؟ چه کسی آن آهنگ را خوانده است؟

آهنگ مورد علاقه من جولین است که مایلی سایرس خوانده است.

How much time a day do you spend listening to music?

I usually listen to music all day with an MP3 player.

روزی چقدر زمان صرف گوش دادن به موسیقی می کنید؟

من معمولا تمام روز را با پخش کننده MP3 به موسیقی گوش می دهم.

Do you feel relaxed listening to music?

Sure. I feel like there are no more worries in the world.

آیا با گوش دادن به موسیقی احساس آرامش می کنید؟

مطمئن. احساس می کنم دیگر هیچ نگرانی در دنیا وجود ندارد.

مکالمه موسیقی در انگلیسی

Why is music important to us?

Music has the power of beautifying our life.

چرا موسیقی برای ما مهم است؟

موسیقی این قدرت را دارد که زندگی ما را زیبا کند.

Do you usually go to bars or clubs?

Not often. I sometimes go there on weekends.

آیا معمولا به کافه ها یا کلوپ ها می روید؟

زیاد نه. من گاهی اوقات آخر هفته ها به آنجا می روم.

What do you think about the teenagers’ music style?

Teenagers tend to choose loud and fast music like Rock or Rap. Everyone has their own taste of music though.

نظر شما در مورد سبک موسیقی نوجوانان چیست؟

نوجوانان تمایل دارند موسیقی با صدای بلند و سریع مانند راک یا رپ را انتخاب کنند. هرچند هرکسی سلیقه خودش را از موسیقی دارد.

Have you ever thought of forming a music band?

No, I don’t have any talent for music.

آیا تا به حال به تشکیل یک گروه موسیقی فکر کرده اید؟

نه، من هیچ استعدادی در موسیقی ندارم.


متن انگلیسی در مورد خواننده مورد علاقه

“One of my favorite singers is Adele. Her soulful voice and heartfelt lyrics resonate deeply with me, touching my emotions in a way that few artists can. Adele’s powerful performances and raw authenticity make her music truly captivating. Whether she’s belting out powerful ballads or delivering soft, intimate melodies, Adele’s talent shines through, leaving a lasting impression on her listeners. Her ability to connect with her audience on a personal level is truly remarkable, and it’s no wonder that she has garnered such widespread acclaim and admiration worldwide. Adele’s music has a timeless quality that transcends generations, and she continues to inspire and uplift millions of fans around the globe.”

 

ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد خواننده مورد علاقه

 

“یکی از خواننده‌های مورد علاقه‌ام آدل است. صدای احساسی و متن‌های عمیق او با من به شدت ارتباط دارند و به گونه‌ای عمیق در احساسات من نفوذ می‌کنند که تعداد کمی از هنرمندان قادر به این کار هستند. اجراهای قدرتمند و اصالت خام آدل موسیقی او را واقعاً جذاب می‌کند. آیا او بالاده کننده بالاده‌های قدرتمند است یا ملودی‌های نرم و صمیمی را ارائه می‌دهد، استعداد آدل درخشش می‌کند و تاثیری دائمی بر شنوندگانش می‌گذارد. توانایی او در ارتباط برقرار کردن با مخاطبانش به صورت شخصی واقعاً قابل توجه است و این هیچ‌گاه معجزه‌ای نیست که او به این اندازه از تحسین و تجلیل در سراسر جهان برخوردار شده است. موسیقی آدل کیفیتی بی‌زمان دارد که فراتر از نسل‌ها است و او همچنان توانسته است میلیون‌ها طرفدار را در سراسر جهان الهام بخشد و بالا ببرد.”


صحبت در مورد موسیقی به انگلیسی

A: Hey, do you enjoy listening to music?

B: Absolutely, music is a huge part of my life. How about you?

A: Yeah, I love music too. What genres are you into?

B: I have quite a diverse taste. I enjoy everything from classical to hip-hop, depending on my mood. How about you?

A: I’m more into rock and alternative, but I appreciate a wide range of genres as well.

B: Nice! Any favorite bands or artists?

A: Oh, there are so many! I’m a big fan of bands like Led Zeppelin, Radiohead, and Arctic Monkeys. How about you?

B: I’m really into Kendrick Lamar, Queen, and Pink Floyd, to name a few.

A: Those are some great choices! What do you think it is about music that makes it so special?

B: For me, music has the power to evoke emotions and memories like nothing else. It’s a universal language that brings people together and allows us to express ourselves in ways words cannot.

A: I couldn’t agree more. Music has this unique ability to transcend barriers and connect people from all walks of life.

B: Exactly. Whether it’s through lyrics that resonate with our experiences or melodies that stir our souls, music has a way of touching us on a deep level.

A: Absolutely. It’s like therapy for the mind and soul.

B: Couldn’t have said it better myself.

 

ترجمه فارسی صحبت در مورد موسیقی به انگلیسی:

 

الف: سلام، آیا از گوش دادن به موسیقی لذت می‌بری؟

ب: بدون شک، موسیقی بخش زیادی از زندگی من را تشکیل می‌دهد. شما چطور؟

 

الف: بله، من هم موسیقی را دوست دارم. چه سبک‌هایی را دوست دارید؟

ب: من سلیقه‌ای متنوع دارم. از کلاسیک تا هیپ‌هاپ، بسته به خلق و خویم لذت می‌برم. شما چطور؟

 

الف: من بیشتر به راک و جایگزین علاقه دارم، اما همچنین ارزش قائل به طیف گسترده‌ای از سبک‌ها دارم.

ب: عالی! آیا هنرمند یا گروه‌های مورد علاقه‌ای دارید؟

 

الف: اوه، خیلی هستند! من طرفدار گروه‌هایی مانند لد زپلین، ردیوهد و آرکتیک مانکیز هستم. شما چطور؟

ب: من به واقع عاشق کندریک لامار، کوئین و پینک فلوید هستم، به عنوان چند نمونه.

 

الف: اینها انتخاب‌های فوق‌العاده‌ای هستند! به نظر شما چه خصوصیتی موسیقی را ویژه می‌کند؟

ب: برای من، موسیقی قدرتی دارد که احساسات و خاطرات را مانند هیچ چیز دیگری برانگیزد. این یک زبان جهانی است که مردم را به هم می‌آورد و به ما امکان می‌دهد که خودمان را به شیوه‌هایی بیان کنیم که کلمات نمی‌توانند.

 

الف: من هم بیشتر از این با شما موافق نمی‌توانم باشم. موسیقی این توانایی منحصر به فرد را دارد که از موانع فراتر رفته و افرادی را از تمام زمینه‌های زندگی به هم متصل می‌کند.

ب: دقیقاً. به هر دلیل، سهمیه‌ای که از تجربه‌های ما راست می‌شود یا ملودی‌هایی که روح ما را برمی‌انگیزد، موسیقی راهی دارد که به ما در سطح عمیقی لمس می‌کند.

 

الف: کاملاً درست است. این مانند درمان برای ذهن و روح است.

ب: نمی‌توانستم بهتر از این بگویم.


متن انگلیسی در مورد موسیقی پاپ

“Pop music is a genre that has captured the hearts of millions around the world. Known for its catchy melodies, upbeat rhythms, and relatable lyrics, pop music has a universal appeal that transcends cultural boundaries. Artists like Michael Jackson, Madonna, and Beyoncé have become icons of the genre, shaping its sound and influencing generations of musicians. With its infectious hooks and energetic beats, pop music dominates the airwaves and playlists, providing a soundtrack for both celebrations and introspective moments. While some critics dismiss pop music as shallow or commercial, its ability to connect with listeners on an emotional level cannot be denied. Whether it’s a feel-good anthem or a heart-wrenching ballad, pop music has the power to uplift, inspire, and bring people together in ways that few other art forms can.”

 

ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد موسیقی پاپ

 

“موسیقی پاپ یک سبک است که قلب‌های میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را فتح کرده است. با ملودی‌های چسبنده، ریتم‌های پرانرژی و متن‌های قابل همدلی، موسیقی پاپ جذابیتی جهانی دارد که مرزهای فرهنگی را فراتر می‌زند. هنرمندانی مانند مایکل جکسون، مادونا و بیونسه به نمادهای این سبک تبدیل شده‌اند و صدای آن را شکل داده و نسل‌هایی از موسیقیدانان را تحت تاثیر قرار داده‌اند. با هوک‌های فریبنده و ضربان‌های پرانرژی، موسیقی پاپ حکومت موج‌ها و پلی‌لیست‌ها را دارد و مهمانی‌ها و لحظات تأمل‌آور را به تنظیمات صدا فراهم می‌کند. در حالی که برخی انتقادگران موسیقی پاپ را سطحی یا تجاری می‌پندارند،
اما قابلیت آن برای ارتباط با شنوندگان به صورت عاطفی قابل انکار نیست. برای مثال، چه آهنگی برای احساس بیشتری مناسب است یا آهنگ موسیقی پاپ قادر است به زنده کردن، الهام بخشیدن و مردم را به شیوه‌هایی که کمترین هنرهای دیگری نمی‌تواند، در مجموعه‌های کتابخانه‌ای مترجم به شکلی جدید مترجم به شیوه‌های جدید با هم بیاورد.”


جمع‌بندی مکالمه موسیقی در انگلیسی

امیدوارم مکالمه موسیقی در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان