مکالمه مدیا (رسانه) در انگلیسی

مکالمه مدیا (رسانه) در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 23ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه مدیا (رسانه) در انگلیسی یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.


مکالمه مدیا (رسانه) در انگلیسی

What kind of electronic media is popular in your country?

There are some popular kinds: radio, TV, online news, and also Instagram these days.

چه نوع رسانه الکترونیکی در کشور شما محبوب است؟

انواع محبوبی وجود دارد: رادیو، تلویزیون و اخبار آنلاین  و همچنین اینستاگرام این روزها.

What’s your favorite kind?

I like online news because I have to work with computers every day, so it’s easier for me to read online.

نوع مورد علاقه شما چیست؟

من اخبار آنلاین را دوست دارم زیرا باید هر روز با رایانه کار کنم، بنابراین خواندن آنلاین برای من آسان تر است.

Why do you like it?

Due to its convenience. I love reading anyway.

 

چرا آن را دوست دارید؟

با توجه به راحتی آن. به هر حال خواندن را دوست دارم.

How often do you access that kind of electronic media?

Every morning before I start working.

چند وقت یکبار به این نوع رسانه های الکترونیکی دسترسی دارید؟

هر روز صبح قبل از شروع کار.

مکالمه مدیا (رسانه) در انگلیسی

What’s interesting about it?

Instead of watching TV or listening to the radio passively, I‘d rather read and think about the news.

چه چیزی در آن جالب است؟

به جای تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو منفعلانه، ترجیح می‌دهم اخبار را بخوانم و به آن فکر کنم.

Is it convenient to access that kind of electronic media?

Yes, with a computer, or smartphone connected to the Internet, you can read electronic news anytime and anywhere.

آیا دسترسی به این نوع رسانه های الکترونیکی راحت است؟

بله، با یک کامپیوتر یا گوشی هوشمند متصل به اینترنت، می توانید اخبار الکترونیکی را در هر زمان و هر مکان بخوانید.

Do your family like electronic media too?

No. My dad likes radio, and my mom likes TV.

آیا خانواده شما هم رسانه های الکترونیکی را دوست دارند؟

نه. پدرم رادیو و مادرم تلویزیون را دوست دارد.

How has mass media changed recently?

They’re more modern and user-friendly.

رسانه های جمعی اخیراً چگونه تغییر کرده اند؟

آنها مدرن تر و کاربر پسندتر هستند.


مکالمه انگلیسی در مورد رسانه با ترجمه فارسی

English:

A: Have you seen the latest news on television?

B: No, I haven’t had a chance to watch it yet. What’s happening?

A: There’s been a lot of coverage about the upcoming elections and the candidates’ debates.

B: Ah, I see. It’s crucial to stay informed about political events.

A: Definitely. The media plays a significant role in shaping public opinion and influencing decisions.

B: True. But it’s essential to consume information critically and verify facts from reliable sources.

A: Absolutely. With the rise of social media, it’s become even more important to discern credible information from misinformation.

 

ترجمه فارسی مکالمه انگلیسی در مورد رسانه با ترجمه فارسی:

آ: آخرین اخبار روی تلویزیون دیدی؟

ب: نه، هنوز فرصت دیدنش رو نداشتم. چه اتفاقی افتاده؟

آ: درباره انتخابات آینده و بحث‌های نامزدها بسیار پوشش داده شده است.

ب: آه، متوجه شدم. اطلاع از رویدادهای سیاسی بسیار حیاتی است.

آ: قطعاً. رسانه نقش مهمی در شکل دادن به نظرات عمومی و تأثیرگذاری بر تصمیمات دارد.

ب: درست است. اما مهم است که اطلاعات را با انتقادی بودن مصرف کنیم و حقایق را از منابع قابل اعتماد تأیید کنیم.

آ: قطعاً. با ظهور رسانه‌های اجتماعی، اهمیت تمییز اطلاعات قابل اعتماد از اطلاعات غلط بیشتر شده است.


متن انگلیسی درباره media

The media refers to various forms of communication that reach and influence large audiences. It includes traditional platforms such as newspapers, television, radio, and magazines, as well as newer digital channels like social media, websites, and streaming services. Media plays a crucial role in shaping public opinion, disseminating information, and facilitating communication. It can serve as a watchdog, holding governments and institutions accountable, while also providing entertainment and cultural representation. However, the media landscape is constantly evolving, presenting both opportunities and challenges in terms of access to information, credibility, and the spread of misinformation.

 

ترجمه فارسی متن انگلیسی درباره media:

رسانه به انواع مختلف ارتباطاتی اشاره دارد که به مخاطبان بزرگ دسترسی دارد و تأثیر می‌گذارد. این شامل پلتفرم‌های سنتی مانند روزنامه‌ها، تلویزیون، رادیو و مجلات، و همچنین کانال‌های دیجیتال جدیدی مانند رسانه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها و خدمات استریمینگ است. رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به نظرات عمومی، منتشر کردن اطلاعات و تسهیل ارتباطات ایفا می‌کند. این می‌تواند به عنوان یک گارگر نیز خدمت کند و دولت‌ها و نهادها را مسئول نگه‌داشته و در عین حال سرگرمی و نمایندگی فرهنگی فراهم کند. با این حال، چشم‌انداز رسانه‌ای به طور مداوم در حال تغییر است و چالش‌ها و فرصت‌هایی در زمینه دسترسی به اطلاعات، قابلیت اطمینان و گسترش اطلاعات غلط ارائه می‌دهد.


متن انگلیسی درباره رسانه ها با ترجمه فارسی

عنوان: رسانه ها: آینه ای از جامعه

متن انگلیسی:

The media plays a crucial role in shaping our understanding of the world around us. They act as a mirror to society, reflecting our values, beliefs, and priorities. Through the lens of media, we learn about current events, political issues, social movements, and cultural trends.

The power of media is undeniable. They can influence public opinion, shape perceptions, and even drive social change. With the advent of digital technology, the media landscape has become increasingly fragmented and diverse. Today, we are bombarded with information from a multitude of sources, including traditional news outlets, social media platforms, and individual bloggers.

This proliferation of information sources has both benefits and challenges. On the one hand, it provides us with greater access to diverse viewpoints and perspectives. On the other hand, it can make it difficult to distinguish between fact and fiction and to navigate the complex information landscape.

In this age of information overload, it is more important than ever to be critical consumers of media. We need to be mindful of the sources of our information and evaluate the credibility and accuracy of what we consume. We must also be aware of the potential biases and agendas that may be embedded in media content.

By engaging with the media critically, we can empower ourselves to make informed decisions and to participate actively in society. We can also help to ensure that the media plays a positive role in shaping our world.

ترجمه فارسی متن انگلیسی درباره رسانه ها:

رسانه ها نقش حیاتی در شکل دهی به درک ما از دنیای اطرافمان ایفا می کنند. آنها به عنوان آینه ای از جامعه عمل می کنند و ارزش ها، باورها و اولویت های ما را منعکس می کنند. از طریق دریچه رسانه ها، ما از رویدادهای جاری، مسائل سیاسی، جنبش های اجتماعی و گرایش های فرهنگی مطلع می شویم.

قدرت رسانه ها غیرقابل انکار است. آنها توانایی تأثیرگذاری بر افکار عمومی، شکل دهی به ادراکات و حتی هدایت تغییر اجتماعی را دارند. با ظهور فناوری دیجیتال، چشم انداز رسانه ها به طور فزاینده ای پراکنده و متنوع شده است. امروزه، ما از طریق انبوهی از منابع مختلف، از جمله رسانه های خبری سنتی، پلتفرم های رسانه های اجتماعی و وبلاگ نویسان فردی، بمباران اطلاعات می شویم.

این تکثیر منابع اطلاعاتی مزایا و چالش های خاص خود را دارد. از یک طرف، دسترسی ما به دیدگاه ها و منظرهای متنوع را افزایش می دهد. از سوی دیگر، می تواند تمایز بین واقعیت و داستان را دشوار کند و پیمایش در چشم انداز پیچیده اطلاعات را دشوار کند.

در این عصر انباشت اطلاعات، بیش از هر زمان دیگری مهم است که مصرف کنندگان انتقادی رسانه باشیم. ما باید مراقب منابع اطلاعات خود باشیم و اعتبار و دقت آنچه را که مصرف می کنیم ارزیابی کنیم. همچنین باید از تعصبات و اهداف احتمالی که ممکن است در محتوای رسانه جاسازی شده باشد آگاه باشیم.

با تعامل انتقادی با رسانه ها، می توانیم خود را توانمند سازیم تا تصمیمات آگاهانه بگیریم و به طور فعال در جامعه مشارکت کنیم. همچنین می توانیم به این اطمینان کمک کنیم که رسانه ها نقش مثبتی در شکل دهی به دنیای ما ایفا کنند.


جمع‌بندی مکالمه مدیا (رسانه) در انگلیسی

امیدوارم مکالمه مدیا (رسانه) در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان