جملات شغل در زبان انگلیسی

جملات شغل در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 27ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی در مورد جملات شغل در زبان انگلیسی صحبت کنیم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد جملات شغل  در زبان انگلیسی صحبت کنیم. به جمله‌های پر کاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.


جملات شغل در زبان انگلیسی

اول بیاین در مورد شغلت چیه به انگلیسی جملاتش رو یاد بگیریم!

What do you do?

چه کار میکنی؟

 What do you do for a living?

  برای امرار معاش چه کار می کنی؟

 I’ve got a part-time job.

من یک کار نیمه وقت دارم

 Where do you work?

  شما كجا كار مي كنيد؟

 I work from home.

  من از خانه کار می کنم.

 I work in a factory.

  من در یک کارخانه کار میکنم.

 What is your occupation?

  شغل شما چیست؟

 I work as a doctor.

من به عنوان یک پزشک کار می کنم.

 I’m looking for a job.

  من دنبال کار هستم

 I’m a teacher.

  من یک معلم هستم.

 I’m not working at the moment.

  من در حال حاضر کار نمی کنم.

 I’m unemployed.

  من بیکار هستم.

 I do the paperwork.

  من کارهای اداری را انجام می دهم.

 I have my own business.

  من کسب و کار خودم را دارم.

 Do like your job?

  آیا شغل خود را دوست دارید؟

Jobs

پرسیدن شغل به انگلیسی

برای پرسیدن شغل در انگلیسی در موقعیت های دوستانه معمولا سؤالات زیر بکار می رود.

What’s your job?
What are you?
What do you do?

شغلت چیست؟

I’m a mechanic.

مکانیک هستم.

و در موقعیت‌های رسمی‌تر برای پرسیدن شغل در انگلیسی از این عبارت‌ها استفاده میکنیم:

What’s your occupation/ profession?

what’s your current profession?

حرفه فعلی شما چیست؟

What do you do for a living?

برای امرار و معاش چیکار میکنید؟

what do you do exactly for a living?

دقیقا برای امرار و معاش چیکار میکنید؟

What’s your vocation?

حرفه شما چیست؟

What’s your career?

اینجا هم career معنی حرفه میده و برای پرسیدن شغل در انگلیسی استفاده میشه

پاسخ دادن در مورد شغل در زبان انگلیسی

I’m a government employee / civil servant

کارمند دولت هستم.

…I work for a manufacturing company

برای یک شرکت تولیدی کار می‌کنم

I’m self-employed/ freelance.

کسی که به‌طور مستقل برای شرکت‌های متفاوتی کار می‌کند که اسم این شغل freelancer است. کار آزاد دارم. (برای خودم کار می‌کنم.)

I’m a civil engineer.

مهندس راه و ساختمانم.

I’m a businessman.

تجارت می‌کنم. / خرید و فروش می‌کنم.

I teach English.

انگلیسی درس می‌دهم.

I’m retired.

بازنشسته‌ام.

I’m unemployed. / I’m out of work.

بیکارم.

چند عبارت و جمله پرکاربرد برای شغل در انگلیسی

I’m between jobs.

در حال تغییر شغل هستم.

I’ll retire next year

سال آینده بازنشسته می‌شوم.

I work full-time/part-time.

تمام وقت / پاره‌وقت کار می‌کنم.

I work different shifts…I work on shifts

شیفتی کار می‌کنم.

I work on the morning/ afternoon/ night shift.

در شیفت صبح / بعدازظهر / شب‌کار می‌کنم.

?How many hours a day do you work

روزی چند ساعت کار می‌کنی؟

I work 8 hours a day.

روزی ۸ ساعت کار می‌کنم.

How many days a week do you work

هفته‌ای چند روز کار می‌کنی؟

What time does your work begin/ end?

کارت چه ساعت شروع / تمام می‌شود؟

Work begins at 8.00 and ends at 4.30.

کار ساعت ۸ شروع می‌شود و ساعت چهار و سی دقیقه تمام می‌شود.

I work every other day.

یک روز در میان کار می‌کنم

I’m working overtime today

امروز اضافه کاری می‌کنم.

I have Thursdays and Fridays off.

پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها تعطیلم.

Where do you work?

کجا کار می‌کنی؟

Who do you work for?

برای کی کار می‌کنی؟

Who do you work with?

باکی کار می‌کنی؟

Where’s your office?

دفترت کجاست؟

Which floor do you work on?

در کدام طبقه کار می‌کنی؟

How much do you earn?

چقدر پول درمی‌آوری؟/ چقدر درآمد داری؟

How much is your salary?

حقوقت چقدر است؟

co-worker = colleague

همکار

my co-worker or colleague cooperates with me.

همکارم با من همکاری می‌کند.


متن انگلیسی در مورد شغل ها

 

Jobs play a crucial role in society, providing individuals with opportunities to earn a living and contribute to the economy. They encompass a wide range of professions, from traditional roles like doctors, teachers, and engineers to newer ones like data scientists, social media managers, and app developers.

 

Each job requires a unique set of skills, qualifications, and experiences. Some jobs demand specialized education and training, while others rely more on practical experience and on-the-job learning. Regardless of the field, job seekers often face competition, requiring them to showcase their abilities and stand out among other candidates.

 

Moreover, jobs are not only about earning income but also about finding fulfillment and purpose. Many people seek careers that align with their interests, values, and passions, believing that meaningful work can lead to greater satisfaction and happiness. As a result, career exploration and personal development are ongoing processes for many individuals throughout their lives.

 

Furthermore, the nature of jobs continues to evolve with technological advancements and societal changes. Automation, artificial intelligence, and globalization are reshaping industries and creating new job opportunities while rendering some roles obsolete. Adaptability and continuous learning have become essential traits for thriving in today’s dynamic job market.

 

Overall, jobs represent more than just a means of financial support; they are integral to shaping individuals’ identities, shaping communities, and driving progress in society.

ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد شغل ها:

مشاغل نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کنند و فرصت‌هایی را برای افراد فراهم می‌کنند تا بتوانند امرار معاش کنند و به اقتصاد کمک کنند. آنها طیف گسترده ای از حرفه ها را در بر می گیرند، از نقش های سنتی مانند پزشکان، معلمان و مهندسان تا مشاغل جدیدتر مانند دانشمندان داده، مدیران رسانه های اجتماعی و توسعه دهندگان برنامه.

هر شغل نیازمند مجموعه ای منحصر به فرد از مهارت ها، صلاحیت ها و تجربیات است. برخی مشاغل نیازمند آموزش و آموزش تخصصی هستند، در حالی که برخی دیگر بیشتر به تجربه عملی و یادگیری در حین کار متکی هستند. صرف نظر از رشته، جویندگان کار اغلب با رقابت مواجه می شوند و از آنها می خواهند که توانایی های خود را به نمایش بگذارند و در میان سایر نامزدها برجسته شوند.

علاوه بر این، مشاغل نه تنها در مورد کسب درآمد بلکه در مورد یافتن تحقق و هدف نیز هستند. بسیاری از مردم به دنبال مشاغلی هستند که با علایق، ارزش‌ها و علایقشان همسو باشد و بر این باورند که کار معنادار می‌تواند به رضایت و شادی بیشتر منجر شود. در نتیجه، کاوش شغلی و توسعه شخصی برای بسیاری از افراد در طول زندگی آنها فرآیندهای مداومی است.

علاوه بر این، ماهیت مشاغل با پیشرفت های تکنولوژیکی و تغییرات اجتماعی به تکامل خود ادامه می دهد. اتوماسیون، هوش مصنوعی و جهانی شدن در حال تغییر شکل صنایع و ایجاد فرصت های شغلی جدید در حالی که برخی از نقش ها را منسوخ می کنند. سازگاری و یادگیری مستمر به ویژگی های ضروری برای رونق در بازار کار پویای امروزی تبدیل شده است.

 

به طور کلی، مشاغل چیزی بیش از یک ابزار حمایت مالی هستند. آنها برای شکل دادن به هویت افراد، شکل دادن به جوامع و پیشبرد پیشرفت در جامعه ضروری هستند.


مکالمه شغل در زبان انگلیسی

What is your desired job?

Well, my dream changes in accordance with age. Up to now, I would like to be a great English teacher.

شغل مورد نظر شما چیست؟

خوب، رویای من متناسب با سن تغییر می کند. تا به حال، من دوست دارم یک معلم انگلیسی عالی باشم.

Is that a demanding job?

Yes, I think so although people suppose that being a teacher is easy and boring.

آیا این کار سختی است؟

بله، من اینطور فکر می کنم، اگرچه مردم تصور می کنند معلم بودن آسان و کسل کننده است.

What challenges do you have when doing that job?

I have some problems with classroom management. Maybe I have to improve that skill a lot in order to be a good teacher.

هنگام انجام آن کار چه چالش هایی دارید؟

من با مدیریت کلاس مشکل دارم. شاید برای اینکه معلم خوبی باشم باید این مهارت را خیلی تقویت کنم.

Is it hard to make your dream come true?

Every job needs time and effort, and the teacher does as well. Apart from the academic knowledge I was taught in university, I have to learn many other soft skills.

آیا تحقق رویای خود سخت است؟

هر شغلی نیاز به زمان و تلاش دارد و معلم هم همین کار را می کند. جدای از دانش آکادمیک که در دانشگاه به من آموختند، باید مهارت های نرم دیگری را نیز یاد بگیرم.

Why do you choose that job?

I really admired my high school English teacher, and I want to be like him.

چرا آن شغل را انتخاب می کنید؟

من واقعا معلم انگلیسی دبیرستانم را تحسین می کردم و می خواهم مثل او باشم.

مکالمه شغل در زبان انگلیسی

What requirements and characteristics do you need to do that job?

Let’s see. You need to be patient, thoughtful, and sympathetic.

برای انجام آن کار به چه الزامات و ویژگی هایی نیاز دارید؟

بیاین ببینیم. شما باید صبور، متفکر و دلسوز باشید.

Does the job have something to do with your major at university?

Sure. I studied English Linguistics and Literature and majored in English teaching. The major does support me a lot in my career path.

آیا شغل ربطی به رشته شما در دانشگاه دارد؟

مطمئن. من زبان شناسی و ادبیات انگلیسی خواندم و در رشته تدریس زبان انگلیسی تحصیل کردم. این رشته از من در مسیر شغلی من حمایت زیادی می کند.

What does the society think about your job?

I’m not quite sure, but I’m proud to be a teacher, an honored job.

نظر جامعه در مورد شغل شما چیست؟

من کاملاً مطمئن نیستم، اما افتخار می کنم که معلم هستم، شغلی افتخارآمیز.

Do you make much money with that job?

Not at all. Teacher’s one of the lowest-paying jobs in my country.

آیا با آن شغل پول زیادی به دست می آورید؟

اصلا. معلمی یکی از کم درآمدترین مشاغل در کشور من است.

Have you ever thought of leaving your job?

I haven’t thought of that before, but I believe in what I’m doing right now.

آیا تا به حال به ترک شغل خود فکر کرده اید؟

قبلاً به آن فکر نکرده بودم، اما به کاری که در حال حاضر انجام می دهم ایمان دارم.


معنی شغل های مهم در انگلیسی

شغل به انگلیسی معنی شغل به فارسی
Accountant حسابدار
Audit حسابرس
Office manager مدیریت
Receptionist پذیرش
Secretary منشی
Front desk clerk کارمند پذیرش هتل
Clerk کارمند
Bellhop حمال
Police officer افسر پلیس
Judge قاضی
Lawyer وکیل
Taxi driver راننده تاکسی
Vendor دستفروش
Plumber لوله کش
Electrician برق کش
Painter نقاش
Mason بنا
Plasterer گچکار
Doctor دکتر
Nurse پرستار
Sales person فروشنده
Cashier صندوق دار
Security guard گارد امنیتی
Detective کارآگاه
Welder جوشکار
Trucker راننده ماشین سنگین
Usher راهنمای سینما
Tutor معلم خصوصی
Caregiver پرستار خانگی
Server/ waiter گارسن
Singer خواننده
Fitness instructor مربی فیتنس
Chef سر اشپز
Soccer player فوتبالیست
Pilot خلبان
Flight attendant خدمه ی هواپیما
Tour guide راهنما تور
Designer طراح
Baker نانوا
Butcher قصاب
Engineer مهندس
Firefighter آتشنشان
Florist گل فروش یا گل ساز
Social worker مددکار اجتماعی
Window washer شیشه شور
architect معمار
Mayor شهردار
President رییس جمهور
Leader رهبر
Farmer کشاورز
Editor تدوین گر، ویراستار
Director کارگردان
Producer تهیه کننده
Press خبرنگار
Actor بازیگر
Hair stylist آرایشگر
Barber آرایشگر
Dog groomer اصطلاح کننده ی سگ
wedding planner طراح مراسم عروسی

Adjectives for jobs

 صفت‌های شغل در زبان انگلیسی

Exciting پر هیجان / boring  کسل کننده / easy  آسان / difficult سخت/ Relaxingآرامش بخش / stressful پر استرس / safe  امن /dangerous پر خطر


جمع‌بندی جملات شغل در زبان انگلیسی:

خب، امیدوارم جمله‌های بالا را یاد بگیرید که خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، خیلی خوشحالیم که در سایت راسا می‌توانیم این جمله‌های پرکاربرد و مهم زبان انگلیسی را به شما علاقه‌مندان آموزش دهیم.

دوستان عزیز برای اینکه از این به بعد از این جمله‌ها درست استفاده کنید بهتر است که با آن‌ها مثال بیشتری بزنید. بهترین کار این است که همین الان در قسمت نظرها نظر خود و مثال خودتان را برای ما بگذارید و اگر این مقاله در جهت یادگیری زبان انگلیسی شما مفید بوده است، آن را با ذکر منبع در صفحه‌های مجازی خودتان به اشتراک بگذارید.

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی زبان انگلیسی (key sentences in English)

مقاله‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر، نحوه یادگیری و تفاوت جزئی اما مهم… هستند را مطالعه کنید.

 

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: اصطلاحات کاربردی

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یادگیری زبان انگلیسی را همین الان شروع کنید، مینی دوره گام در چهار سطح!
۳۸ درس رایگان! همین الان فرصت رو از دست نده!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان