بروزرسانی شده در 13ام خرداد , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی جملات انواع بارندگی | آب و هوا | طوفان در انگلیسی را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد انواع بارندگی | آب و هوا | طوفان در انگلیسی صحبت کنیم. به جمله‌های پرکاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.


در اولین قسمت مکالمه آب و هوا در انگلیسی یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.


مکالمه آب و هوا در انگلیسی

What’s the weather like in your country?

Well, there are 4 seasons: Spring, Summer, Fall, and Winter, which vary considerably in characteristics.

آب و هوا در کشور شما چگونه است؟

خوب، 4 فصل وجود دارد: بهار، تابستان، پاییز و زمستان، که به طور قابل توجهی از نظر خصوصیات متفاوت هستند.

What kind of weather do you like?

I enjoy hot weather. There are more things to do when it’s sunny. I love swimming and sunbathing.

چه جور هوایی دوست داری؟

از هوای گرم لذت می برم. وقتی هوا آفتابی است کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد. من عاشق شنا و آفتاب گرفتن هستم.

What months have the best weather in your country?

I believe it depends. For me, the best weather is from June to August when it’s warm across the country.

بهترین آب و هوا در کشور شما چه ماه هایی است؟

من معتقدم بستگی دارد. برای من، بهترین آب و هوا از ژوئن تا آگوست است که در سراسر کشور گرم است.

Do you like it when it rains?

Not at all. I hate rain.

وقتی بارون میاد دوست داری؟

اصلا. از باران متنفرم.

How does the weather affect your feelings?

I usually have a bad mood when it rains. The rain reminds me of sad memories.

آب و هوا چگونه بر احساسات شما تأثیر می گذارد؟

من معمولا وقتی باران می بارد حال بدی دارم. باران یاد خاطرات غمگینی می اندازد.

مکالمه آب و هوا در انگلیسی

How has the weather changed recently?

Due to global warming, the weather has become more and more unpredictable. It’s boiling hot in summer and freezing cold on winter days.

اخیراً هوا چگونه تغییر کرده است؟

به دلیل گرم شدن کره زمین، هوا بیش از پیش غیرقابل پیش بینی شده است. در تابستان گرم است و در روزهای زمستان سرد است.

Do you usually watch the weather forecast?

No, not very often.

آیا معمولاً پیش بینی آب و هوا را تماشا می کنید؟

نه، نه خیلی وقت ها.

What’s your favorite season? Why?

Let’s see. I love spring when trees and flowers blossom.

فصل مورد علاقه شما چیست؟ چرا؟

اجازه بدید ببینم. بهار را دوست دارم وقتی درختان و گل ها شکوفا می شوند.

What do you like to do when it’s windy?

When it’s windy, I like flying a kite with my friends. That’s interesting.

وقتی باد می‌وزد دوست دارید چه کار کنید؟

وقتی باد می‌وزد، دوست دارم با دوستانم بادبادک بزنم. جالبه.


انواع طوفان به انگلیسی

اینجا تعدادی از انواع طوفان به انگلیسی هستند:

 

  1. Hurricane- یک طوفان شدید با بادهای بسیار قوی و بارش‌های شدید باران که معمولاً در اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد.
  2. Typhoon- یک نوع طوفان که در اقیانوس آرام تشکیل می‌شود و معمولاً در منطقه آسیای شرقی رخ می‌دهد.
  3. Cyclone- یک نوع طوفان که در اقیانوس هند و استرالیا اتفاق می‌افتد.
  4. Tornado- یک نوع طوفان که به صورت سیلابی و چرخشی از روی زمین عبور می‌کند و معمولاً در مناطق آمریکای شمالی رخ می‌دهد.
  5. Waterspout- یک نوع طوفان که از سطح آب دریاها یا اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و معمولاً در مناطقی با آب و هوای گرم اتفاق می‌افتد.

جملات انواع بارندگی | آب و هوا | طوفان در انگلیسی

انواع بارندگی در زبان انگلیسی| انواع باران به انگلیسی

 Types of precipitation

It’s raining.

دارد باران می‌بارد.

It’s pouring outside.

بیرون به شدت باران می‌بارد.

It’s raining cats and dogs

دارد مثل سیل باران می‌بارد.

It’s raining heavily

باران سنگینی می‌بارد.

The raindrops are huge

 قطره‌های باران خیلی درشت است.

It’s showering

 دارد رگبار می‌بارد.

The rain is coming down in torrents

 به شدت باران می‌بارد.

We had a torrential downpour last night

دیشب باران شدیدی بارید.

It’s drizzling. I like drizzles.

منظور بارانی است که از قطرات بسیار ریز ولی متراکم تشکیل شده و مخصوص مناطق ساحلی است.

It’s sprinkling.

منظور باران سبک و متناوب است

انواع باران به انگلیسی

It’s sleeting.

منظور مخلوط باران و برف یا باران و تگرگ است

It’s been raining nonstop for six hours.

شش ساعت است که بلا وقفه باران می‌بارد.

We had a thundershower this morning.

(منظور طوفان همراه با رعدوبرق و رگبار کوتاه‌مدت است.)

We had a thunderstorm yesterday.

منظور طوفان همراه با رعدوبرق و باران سنگین است.

The road is slippery because of the rain

جاده به علت باران لغزنده است.

There will be scattered rains in the evening.

بهنگام غروب باران‌های پراکنده خواهد بارید.

.I like walking in the rain

راه‌رفتن زیر باران را دوست دارم.

I got wet in the rain.

زیر باران خیس شدم.

I was soaked.

از باران خیس آب شده بودم.

I got wet to the skin/ bone.

تا مغز استخوانم خیس شد.

What’s the rate of rainfall in this area?

میزان بارندگی در این منطقه چقدر است؟

The rain has stopped. It’s clearing up.

باران قطع شده است. آسمان دارد صاف می‌شود.

When’s the rainy season in your city?

فصل بارندگی در شهرت چه زمانی است؟

It’s snowing.

دارد برف می‌بارد.

I prefer snow to rain

برف را به باران ترجیح می‌دهم.

انواع بارندگی در انگلیسی

It’s snowing heavily. The snowflakes are so big.

برف سنگینی می‌بارد. دانه‌های برف خیلی درشت است.

It was really hard to drive in the snowstorm/ blizzard.

رانندگی در بوران (برف سنگین به همراه باد شدید) واقعا مشکل بود.

The children are making a snowman

بچه‌ها دارند آدم‌برفی درست می‌کنند.

They are throwing snowballs.

دارند گلوله برفی پرتاب می‌کنند.

Do you have snow tires?

لاستیک یخ‌شکن داری؟

It’s hailing.

دارد تگرگ می‌بارد.

The hailstones are this big.

دانه‌های تگرگ به این درشتی است.

How often does it hail here?

اینجا چند وقت به چند وقت تگرگ می‌بارد؟

Hail is harmful to crops.

تگرگ برای محصولات کشاورزی مضر است.


جملات آب‌وهوا در زبان انگلیسی

The weather

What’s the weather like?

هوا چطور است؟

It’s nice and warm.

هوا خوب و گرم است.

What’s the weather like in your city?

هوا در شهر شما چطور است؟

It’s hot in the summer and warm in the winter.

در تابستان داغ و در زمستان گرم است.

It’s cold in the winter and cool in the summer.

در زمستان سرد و در تابستان خنک است.

Types of weather
انواع آب و هوا در زبان انگلیسی

What’s the weather like in your country?

هوای کشورت چطور است؟

It varies in different regions

(هوا) در مناطق مختلف متفاوت است.

In the north, it’s mild/ temperate and wet/ damp/ moist.

در شمال، معتدل و مرطوب است.

It’s often rainy. It’s rarely sunny.

(هوا) اغلب بارانی است. به‌ندرت آفتابی است.

It’s cloudy most of the time

. (هوا) در اغلب اوقات ابری است.

There are few bright days.

روزهای کمی آفتابی است.

.The sky is cloudy or partly cloudy

آسمان ابری یا نیمه‌ابری است.

At times it’s foggy/ misty

گاهی اوقات هوا مه‌آلود است.

In the south, it’s hot and dry

در جنوب هوا داغ و خشک است.

It’s also windy or stormy

بعلاوه باد می‌وزد و یا هوا طوفانی است.

There’s very little rain and usually no snow.

باران خیلی کم می‌بارد و معمولا هیچ برف نمی‌بارد.

In the west, it’s cold and snowy

در غرب هوا سرد و پربرف است.

In the east, it’s warm and dry. There’s not much rain.

در شرق هوا گرم و خشک است. باران زیادی نمی‌بارد.


جملات باد، طوفان، یخ‌بندان، درجه هوا در انگلیسی رطوبت، آفتاب، مه،

Winds, storms, sunshine, fog, frost, temperature, Humidity

باد، طوفان، یخ‌بندان، درجه هوا در انگلیسی رطوبت، آفتاب، مه،

It’s windy today.

امروز باد می‌وزد.

A cold wind is blowing.

باد سردی می‌وزد.

This wind cuts like a knife.

این باد تا استخوان نفوذ می‌کند.

The wind is howling through the trees

باد در میان درختان زوزه می‌کشد.

It’s stormy.

هوا طوفانی است.

The storm last night did a lot of damage.

طوفان دیشب خسارات فراوانی ببار آورد.

What were you doing when the storm broke out?

وقتی طوفان شروع شد داشتی چه‌کار می‌کردی؟

A tornado is a whirling storm.

گردباد طوفانی است که می‌چرخد.

A tornado is also called a twister or a whirlwind.

منظور اسامی دیگر گردباد است

A hurricane, a cyclone and a typhoon are other types of whirlwinds.

منظور انواع دیگر گردباد است

It was impossible to see the road because of the sandstorm.

دیدن جاده به علت طوفان شن غیرممکن بود.

All flights have been canceled due to the snowstorm.

کلیه پروازها به علت بوران / کولاک کنسل شده است.

باد طوفان یخ‌بندان درجه هوا در انگلیسی

The sun is shining brightly.

آفتاب در حال تابیدن است

I love sunshine.

من عاشق نور آفتابم.

Do you like lying – in the sun?

دوست داری زیر آفتاب دراز بکشی؟

If you stay in the sun longer, you’ll get sunburned.

اگر بیشتر زیر آفتاب بمانی، آفتاب‌سوخته می‌شوی. (منظور حالتی است که پوست بدن به علت تماس بیش از حد با نور آفتاب ورم می‌کند یا تاول می‌زند.)

You are suntanned. Have you been at the seaside?

آفتاب‌سوخته (برنزه) شده‌ای. کنار دریا بوده‌ای؟

I sunbathe for half an hour every day.

روزی نیم ساعت حمام آفتاب می‌گیرم.

It was so hot yesterday that I had a sunstroke.

دیروز هوا به‌قدری گرم بود که آفتاب‌زده شدم.

It’s foggy./ It’s misting.

هوا مه‌آلود است.

There’s a thick fog/ mist. I can’t see more than a few meters ahead.

مه غلیظی هست. بیش از چند متر جلوتر را نمی‌توانم ببینم.

Fog reduces visibility.

مه دید را کاهش می‌دهد.

Visibility is low because of a dense fog.

به علت مه غلیظ دید کم است.

You should use low beams in the fog .

در مه باید از نور پایین استفاده کنید.

Fog is made up of tiny particles of water that hang low in the air.

مه از ذرات بسیار ریز آب تشکیل شده که در ارتفاع پایین در هوا معلق می‌مانند.

باد طوفان یخ‌بندان درجه هوا در انگلیسی

Fog increases humidity moisture

مه رطوبت را افزایش می‌دهد.

We had a hard frost last night

دیشب یخ‌بندان شدیدی داشتیم.

Frostbite is common here in the winter.

اینجا زمستان‌ها سرمازدگی زیاد است.

My toes were/ got frostbitten last winter.

زمستان گذشته انگشتان پایم، دچار سرمازدگی شد.

His toes turned blue/ were frozen solid because of the extreme cold.

انگشتان پایش از شدت سرما سیاه شد / یخ زد.

There are icicles hanging from all roofs.

از تمام پشت‌بام‌ها قندیل‌های یخ آویزان است.

It’s 0 C (zero degrees centigrade) today

 امروز صفر درجه سانتیگراد است.

It was 2 degrees below zero yesterday

 دیروز ۲ درجه زیر صفر بود.

It will be 1 degree above zero tomorrow.

فردا یک درجه بالای صفر خواهد بود.

Oc is the freezing point of water.

صفر درجه سانتیگراد نقطه انجماد آب است.

100C is the boiling point of water.

صد درجه سانتیگراد نقطه‌جوش آب است.

The temperature dropped (by) ten degrees after the snow.

پس از برف درجه حرارت ده درجه پایین رفت.

OC equals 32° Fahrenheit.

صفر درجه سانتیگراد مساوی ۳۲ درجه فارنهایت است.

Another term for Centigrade is Celsius.

واژه دیگر برای سانتیگراد، سلسیوس می‌باشد.

Which scale do you use in your country, Celsius or Fahrenheit?

شما در کشورتان از کدام مقیاس استفاده می‌کنید، سانتیگراد یا فارنهایت؟

باد طوفان یخ‌بندان درجه هوا در انگلیسی

The thermometer on the wall shows 5° (five degrees Celsius).

دماسنج روی دیوار پنج درجه سانتیگراد را نشان می‌دهد.

It’s very humid/ damp/ moist in my city, especially in the summer.

هوا در شهر من خیلی مرطوب است مخصوصا در تابستان.

The humidity/ saturation/ moisture is very high on the coast.

در ساحل دریا میزان رطوبت بالاست.

Saturation makes heat worse.

رطوبت گرما را بدتر می‌کند.


جمع‌بندی جملات انواع بارندگی | آب و هوا | طوفان در انگلیسی:

خب، امیدوارم جملات انواع بارندگی | آب و هوا | طوفان در انگلیسی را یاد بگیرید که خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند،امیدوارم مکالمه آب و هوا در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

فقط با شماره ایران فرم را پر کنید!

برای شرکت در مینی دوره روی تصویر کلیک کنید.

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان