مکالمات روزمره

لباس و پوشاک در زبان انگلیسی | مکالمه لباس

سجاد شریفیان

دانلود ویدئو

جملات پوشاک در زبان انگلیسی

لباس و پوشاک در زبان انگلیسی | مکالمه لباس

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 27ام بهمن , 1402

در این مقاله جملات لباس و پوشاک در زبان انگلیسی  را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد جملات و اصطلاحات پوشاک در زبان انگلیسی صحبت کنیم. به جمله‌های پرکاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.


مکالمه لباس و پوشاک در انگلیسی

What is your favorite item of clothing?

My favorite one is a black T-shirt and shorts. I wear them when hanging out with my friends.

لباس مورد علاقه شما چیست؟

مورد علاقه من تیشرت مشکی و شلوارک است. من آن را هنگام معاشرت با دوستانم می پوشم.

When did you buy it?

My friend gave it to me as a birthday present when I turned 21.

کی آن را خریدی؟

دوستم وقتی 21 ساله شدم آن را به عنوان هدیه تولد به من داد.

Where did you buy it?

I had no idea where my close friend bought it.

آن را از کجا خریدی؟

نمی دونم دوست نزدیکم آن را از کجا خریده است.

What color is it

It’s black – my favorite color.

چه رنگی است؟

مشکی است – رنگ مورد علاقه من.

Was it expensive?

Yes, I guessed.

آیا گران بود؟

بله، حدس زدم.

مکالمه لباس و پوشاک در انگلیسی

Why do you like it?

Well, I’m kind of short and broad shoulder, so it’s hard to find a piece of clothing that fits me perfectly, but that one does. I also love the color and style.

چرا آن را دوست دارید؟

خوب، من یک جورهایی قد کوتاه و چهارشانه هستم، بنابراین سخت است لباسی پیدا کنم که کاملاً مناسب من باشد، اما آن لباس مناسب است. من هم عاشق رنگ و مدلش هستم.

Do clothes help to build your personal brand?

Yes, I agree with it to some extent. I still believe that a personal brand can be built from the inside rather than the outside. However, what you wear also plays an important role in saying who you are.

آیا لباس به ساختن برند شخصی شما کمک می کند؟

بله تا حدودی با آن موافقم. من هنوز معتقدم که یک برند شخصی را می توان از درون ساخت تا از بیرون. با این حال، آنچه می پوشید نیز نقش مهمی در بیان اینکه چه کسی هستید بازی می کند.

Have you seen anybody wearing unusual clothes?

Yes, I have, but I don’t think any fashion style is weird. I believe everybody has their own taste in fashion.

آیا کسی را دیده‌اید که لباس‌های غیرعادی پوشیده باشد؟

بله، دیده‌ام، اما فکر نمی‌کنم هیچ سبک مدی عجیب باشد. من معتقدم هر کسی سلیقه خود را در مد دارد.

How has your fashion style changed recently?

I always wore a formal shirt and trousers whenever hanging out years ago, but now I have changed into casual like jeans and a T-shirt.

سبک مد شما اخیراً چگونه تغییر کرده است؟

سال‌ها پیش همیشه یک پیراهن و شلوار رسمی می‌پوشیدم، اما حالا تیپ غیررسمی هست مثل شلوار جین و تی‌شرت تبدیل شده‌ام.متن انگلیسی در مورد لباس مورد علاقه

 

One of my favorite pieces of clothing is a cozy, oversized sweater that I bought a few years ago. It’s made of soft, chunky knit fabric in a beautiful shade of heather gray. The sweater has a relaxed fit with dropped shoulders and long sleeves, making it incredibly comfortable to wear.

 

What I love most about this sweater is its versatility. It’s perfect for lounging around the house on lazy weekends, paired with leggings or sweatpants for ultimate coziness. On chilly days, I can layer it over a simple tee and jeans for a casual yet stylish look. The oversized silhouette adds a touch of effortless chic to any outfit.

 

Moreover, this sweater holds sentimental value for me because it’s been with me through countless memories and adventures. Whether I’m strolling through the park on a crisp autumn day or sipping hot cocoa by the fireplace in winter, this sweater has been my faithful companion, keeping me warm and snug.

 

The timeless design and neutral color make it easy to mix and match with different pieces in my wardrobe, ensuring that it remains a staple for years to come. Despite owning other sweaters, this one always holds a special place in my heart and continues to be my go-to choice whenever I need a comforting hug in fabric form.

ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد لباس مورد علاقه

یکی از لباس های مورد علاقه من یک ژاکت دنج و بزرگ است که چند سال پیش خریدم. از پارچه بافتنی نرم و درشت در سایه ای زیبا از خاکستری هدر ساخته شده است. این ژاکت دارای یک تناسب راحت با شانه های افتاده و آستین های بلند است که پوشیدن آن را فوق العاده راحت می کند.

 

چیزی که من در مورد این ژاکت دوست دارم همه کاره بودن آن است. برای استراحت در آخر هفته های تنبل در اطراف خانه عالی است، با شلوار لی یا شلوار ورزشی برای آرامش نهایی ست می شود. در روزهای سرد، می توانم آن را روی یک تی شرت ساده و شلوار جین بپوشانم تا ظاهری معمولی و در عین حال شیک داشته باشم. سیلوئت سایز بزرگ، حس شیک و بی دردسری را به هر لباسی اضافه می کند.

 

علاوه بر این، این ژاکت برای من ارزش احساسی دارد زیرا در طول خاطرات و ماجراهای بی‌شماری با من بوده است. چه من در یک روز پاییزی در پارک قدم بزنم یا در زمستان در کنار شومینه کاکائو داغ مینوشم، این ژاکت همراه وفادار من بوده و مرا گرم و راحت نگه داشته است.

 

طراحی جاودانه و رنگ خنثی ترکیب و تطبیق آن را با قطعات مختلف کمد لباس من آسان می کند و تضمین می کند که برای سال های آینده یک عنصر اصلی باقی بماند. علیرغم داشتن ژاکت های دیگر، این ژاکت همیشه جایگاه ویژه ای در قلب من دارد و هر زمان که نیاز به آغوش راحتی به شکل پارچه داشته باشم، انتخاب اصلی من است.

متن انگلیسی درباره لباس پوشاک در زبان انگلیسی

Clothing is more than just fabric stitched together; it’s a form of self-expression, identity, and cultural representation. From the clothes we choose to wear, we convey messages about our personality, style, and values.

The fashion industry is vast and diverse, encompassing a wide range of styles, trends, and designers. Whether it’s haute couture from renowned fashion houses or everyday wear from high-street brands, clothing reflects the ever-evolving tastes and preferences of society.

Beyond aesthetics, clothing serves practical purposes, providing protection from the elements and ensuring comfort and functionality in various activities. From the warmth of a winter coat to the breathability of athletic wear, different garments are designed to meet specific needs and environments.

Moreover, clothing plays a significant role in social and cultural contexts, symbolizing status, tradition, and belonging. Traditional attire often carries deep cultural significance, representing heritage and identity within communities. Similarly, uniforms signify affiliation with a particular group or organization, fostering a sense of unity and cohesion.

In recent years, there has been a growing emphasis on sustainable and ethical fashion, prompting consumers to consider the environmental and social impact of their clothing choices. From eco-friendly materials to fair labor practices, ethical fashion seeks to minimize harm and promote responsible consumption.

Ultimately, clothing is a reflection of who we are and what we value. Whether it’s a statement piece that turns heads or a cozy sweater that feels like a second skin, the clothes we wear shape not only our outward appearance but also our inner sense of self.

ترجمه فارسی متن انگلیسی درباره لباس

لباس چیزی فراتر از پارچه دوخته شده به هم است. این نوعی بیان خود، هویت و بازنمایی فرهنگی است. از لباس هایی که برای پوشیدن انتخاب می کنیم، پیام هایی در مورد شخصیت، سبک و ارزش های خود منتقل می کنیم.

صنعت مد گسترده و متنوع است و طیف وسیعی از سبک ها، گرایش ها و طراحان را در بر می گیرد. لباس‌ها چه لباس‌های اوت کوتور از خانه‌های مد مشهور و چه لباس‌های روزمره از برندهای خیابانی، نشان‌دهنده سلیقه‌ها و ترجیحات جامعه است.

فراتر از زیبایی شناسی، لباس در خدمت اهداف عملی است، محافظت در برابر عناصر و اطمینان از راحتی و عملکرد در فعالیت های مختلف. از گرمای یک کت زمستانی گرفته تا قابلیت تنفس لباس های ورزشی، لباس های مختلف برای پاسخگویی به نیازها و محیط های خاص طراحی شده اند.

علاوه بر این، لباس نقش بسزایی در زمینه های اجتماعی و فرهنگی دارد و نمادی از جایگاه، سنت و تعلق است. لباس های سنتی اغلب دارای اهمیت فرهنگی عمیقی هستند که نشان دهنده میراث و هویت در جوامع است. به طور مشابه، یونیفرم ها نشان دهنده وابستگی به یک گروه یا سازمان خاص است که حس وحدت و انسجام را تقویت می کند.

در سال‌های اخیر، تأکید فزاینده‌ای بر مد پایدار و اخلاقی شده است و مصرف‌کنندگان را بر آن داشته تا تأثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی انتخاب لباس‌های خود را در نظر بگیرند. از مواد سازگار با محیط زیست گرفته تا شیوه های کار منصفانه، مد اخلاقی به دنبال به حداقل رساندن آسیب و ترویج مصرف مسئولانه است.

در نهایت، لباس بازتابی است از اینکه ما چه کسی هستیم و برای چه چیزی ارزش قائلیم. لباس هایی که می پوشیم نه تنها ظاهر ما را شکل می دهد بلکه حس درونی ما را نیز شکل می دهد.

sentences about clothing in English

جملات پرکاربرد لباس و پوشاک در زبان انگلیسی

Clothes, clothing, clothe, cloth
لغات مربوط به پوشاک به انگلیسی

 My clothes are in the closet in the bedroom.

لباس‌های من در جالباسی اتاق‌خواب است.

My clothing is in the closet in the bedroom.

لباس‌های من در جالباسی اتاق‌خواب است.

توضیح: کلمه clothes به معنای (لباس‌ها) همیشه به‌صورت جمع به کار می‌رود و شکل مفرد ندارد. کلمه clothing به معنای (لباس‌ها) مفرد است و همیشه با فعل مفرد به کار می‌رود.

Can you please bathe and clothe the baby?

لطفا بچه را حمام کن و لباس بپوشان.

I need a cloth to clean the table

یک تکه پارچه لازم دارم تا میز را تمیز کنم.

توضیح:clothe فعل است و به معنای (لباس پوشیدن، لباس پوشاندن) هست. Cloth اسم است و به معنای (پارچه، تکه پارچه، کهنه) بکار می‌رود.

You can buy all kinds of garments in this clothing store.

می‌توانید انواع لباس‌ها را از این مغازه لباس‌فروشی خریداری نمایید.

Putting on & wearing
پوشیدن و به تن داشتن در انگلیسی (لباس و پوشاک در انگلیسی)

Why are you putting on a black shirt?

چرا داری پیراهن مشکی می‌پوشی؟

Why are you wearing a black shirt?

چرا پیراهن مشکی به تن داری؟

 توضیح: put on به معنای (پوشیدن، به تن کردن) است ولی wear به معنای (به تن داشتن) هست.

Take off your raincoat and hang it up.

بارانی‌ات را دربیاور و آویزانش کن.

Let me put on my glasses.

بگذار عینکم را بزنم.

Our teacher is the man wearing sunglasses.

معلم ما مردی است که عینک آفتابی به چشم دارد.

Take off your watch before swimming.

قبل از شنا کردن ساعتت را دربیاور.

Give me five minutes to shower and dress.

به من پنج دقیقه مهلت بده تا دوش بگیرم و لباس بپوشم.

I usually get dressed in the bedroom.

معمولا در اتاق‌خواب لباس می‌پوشم.

Our students must be well-dressed.

 شاگردان ما باید خوب لباس بپوشند.

Please attend the ceremony dressed in your best/ in your best.

لطفا در مراسم با بهترین لباس خود شرکت کنید.

I’ll shower and change in a few minutes.

ظرف چند دقیقه دوش می‌گیرم و لباس عوض می‌کنم.

جملات نواع پوشاک و یقه در زبان انگلیسی
 Types of clothing & collars

This dress really looks good on you.

این لباس (زنانه) خیلی به شما می‌آید.

I want a suit size 40.

من یکدست کت‌وشلوار اندازه ۴۰ می‌خواهم.

توضیح: dress به معنای (لباس زنانه) و Suit به معنای کت‌وشلوار یا کت‌ودامن است.

A three piece suit has a vest.

کت‌وشلوار سه‌تکه جلیقه هم دارد.

I prefer that dark blue wool coat.

من آن پالتو (کت) پشمی سرمه‌ای را ترجیح می‌دهم.

 توضیح: در زبان انگلیسی coat معمولا هم به معنای (پالتو) و هم به معنای (کت) به کار می‌رود.

I need a light jacket for spring and fall.

من یک کاپشن سبک برای بهار و پاییز لازم دارم.

 توضیح: jacket در زبان انگلیسی به معنای (کاپشن) است و معنای (ژاکت) نمی‌دهد. برای (ژاکت) از pullover یا Sweater استفاده می‌شود.

You need a jacket with a hood.

تو یک کاپشن با کلاه لازم داری.

I like your overcoat.

از اورکتتان خوشم می‌آید.

I bought this raincoat at half price

 این بارانی را به نصف قیمت خریدم.

You’d better take an anorak with you. It will be freezing in the Mountain.

بهتر است که انوراک را با خودت بیاوری. در کوهستان هوا یخبندان خواهد بود.

anorak کاپشن کلاه‌دار بلندی است که تا بالای زانو را می‌پوشاند و داخل آن از پوست خز طبیعی یا مصنوعی پوشیده شده است.

 

Put on your windbreaker if you’re going cycling.

اگر می‌روی دوچرخه‌سواری بادگیرت را بپوش.

Grandma is knitting a cardigan for my birthday.

مامان‌بزرگ دارد یک کاردیگان برای تولد من می‌بافد.

Cardigan کاپشن گشاد و معمولا بلندی است که از کاموای ضخیم بافته‌شده و جلوباز است که با دکمه یا زیپ باز و بسته می‌شود.

sentences about clothing in English
جمله برای لباس و پوشاک در زبان انگلیسی

!What a beautiful sweater / pullover

چه ژاکت (پولیور) قشنگی!

I need a sweat suit for jogging.

یکدست لباس گرم‌کن برای دویدن لازم دارم.

This sweatshirt is made of synthetic fabric.

این پیراهن گرم‌کن از پارچه الیاف مصنوعی دوخته‌شده است.

These sweatpants aren’t my size.

این شلوار گرم‌کن اندازه من نیست.

I want a navy blue V-neck pullover.

من یک ژاکت یقه‌هفت آبی تیره می‌خواهم.

I feel uneasy in a polo neck sweater

من در ژاکت یقه‌اسکی راحت نیستم.

I gave him a thick crew-neck pullover for his birthday.

برای روز تولدش یک ژاکت یقه‌گرد ضخیم به او هدیه دادم.

This year turtle-neck sweaters are in fashion.

امسال ژاکت‌های یقه تورتل مد است.

Turtle – neck نوعی ژاکت یقه کیپ است که یقه آن از یقه‌گرد بلندتر بوده ولی مانند یقه‌اسکی برگردانده نمی‌شود.

You can wear this down vest when you go hiking.

می‌توانی این جلیقه را هنگام پیاده‌روی بپوشی.

(down vest جلیقه گشادی است که آستین ندارد و داخل آن از پر قو یا پر پوشیده شده و معمولا روی لباس‌ها پوشیده می‌شود.)

sentences about clothing in English
جملات لباس و پوشاک در زبان انگلیسی

I’m going to wear my blazer/sports jacket to Bob’s birthday party.

قصد دارم کت اسپرتم را در جشن تولد باب بپوشم.

I’m looking for a short-sleeved/ long-sleeved shirt.

دارم دنبال یک پیراهن آستین‌کوتاه / آستین‌بلند می‌گردم.

What’s your collar size neck size?

 اندازه یقه‌تان چیست؟

This blouse is the latest style.

این پیراهن آخرین‌مدل است.

 توضیح: shirt به معنای (پیراهن مردانه) و blouse به معنای (پیراهن زنانه است)

What a beautiful sundress!

چه سارافون قشنگی!

I bought some cotton T-shirts for the kids.

چند تا تی‌شرت نخی برای بچه‌ها خریدم.

You need a gray flannel skirt to match your jacket.

یک دامن فلانل طوسی لازم داری تا با کتت جور باشد.

Your light blue pants (Am.)/ trousers (Br.) are good for summer wear.

شلوار آبی روشنت برای تابستان مناسب است.

My brother has sent me a pair of white slacks.

برادرم برایم یک شلوار سفید فرستاده است.
 (منظور شلوار تکی است که کت همرنگ خود نداشته باشد و به‌صورت اسپرت پوشیده می‌شود.)

I don’t like pants/ trousers without cuffs/ pant cuffs/ trouser cuffs.

شلوار بدون دوبل (برگردان دم پا) دوست ندارم.

I don’t usually wear (blue) jeans to work.

معمولا سرکار شلوار جین نمی‌پوشم. ا

Why don’t you try on that corduroy jacket?

چرا آن کاپشن مخمل کبریتی را امتحان نمی‌کنی؟

 

Where do you buy your underwear/ underclothes?

لباس‌های زیرت را از کجا می‌خری؟

This undershirt is pure cotton

این پیراهن‌زیر (مردانه) از نخ خالص است.

sentences about clothing in English
لباس و پوشاک در زبان انگلیسی

Put on your pajamas/ pajamas and go to bed.

پیژامه‌ات را بپوش و برو بخواب.

Your long johns are on the top shelf of the dresser.

Long johns پیراهن و شلوار گرم‌کن (از جنس کرکی یا نخی) است که زیر لباس یا به هنگام خواب پوشیده می‌شود.

Socks and stockings are in the other window.

جوراب‌های مردانه و زنانه در آن‌یکی ویترین هستند.

Where can I buy knee-high stockings and pantyhose/ tights?

کجا می‌توانم جوراب سه‌ربعی (زیر زانو) و جوراب‌شلواری بخرم؟

Have you seen my new silk scarf?

 روسری ابریشمی نو مرا دیده‌ای؟

My wife has knitted a nice muffler/ scarf for me.

زنم برایم شال‌گردن قشنگی بافته است.

You need a hat/ cap to keep your head warm.

تو یک کلاه لازم داری تا سرت را گرم نگه دارد.

I always wear my overalls when I fix my car.

همیشه وقتی ماشینم را تعمیر می‌کنم لباس سرهم می‌پوشم.

This nightgown is nice and soft.

این لباس‌خواب خوب و نرم است.

(nightgown لباس‌خواب بلندی است که کمربند پارچه‌ای از جنس خود دارد.)

Shoes, boots, socks/ stockings, ornaments

کفش، چکمه، جوراب، زیورآلات

These trainers/ sneakers are very durable.

این کفش‌های ورزشی خیلی بادوام‌اند

You’d better buy a pair of jogging/ running shoes.

بهتر است یک جفت کفش دو بخری.

My shoes need polishing.

کفش‌هایم احتیاج به واکس دارند.

These boots have a wool lining.

این چکمه‌ها آستر پشمی دارند.

Are your short boots/ half boots waterproof?

نیم چکمه‌هایت ضد آب هستند؟

My shoes pinch/hurt my feet.

کفش‌هایم پاهایم را می‌زنند.

My left stocking has a run in it/ has run. (Am.) / I’ve laddered my left stocking. (Br.)

جوراب چپم دررفته است.

I need a pair of shoelaces.

یک جفت‌بند کفش لازم دارم.

Your shoelace is undone/ untied / open.

بند کفشت باز شده است.

کفش، جوراب و زیورآلات در زبان انگلیسی

Let me tie my shoes.

بگذار بند کفشم را ببندم.

Both of my shoelaces came undone.

هر دو بند کفشم باز شد.

This is my wedding ring.

این حلقه ازدواج من است.

How do you like those gold earrings?

نظرت راجع‌به آن گوشواره‌های طلا چیست؟

This necklace really matches your new dress.

این گردنبند واقعا با لباس جدیدت جور است.

The clasp/ buckle on/my bracelet is broken.

گیره دست‌بندم شکسته است.

خب، امیدوارم جملات لباس و پوشاک در زبان انگلیسی را یاد بگیرید که خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، خیلی خوشحالیم که در سایت راسا می‌توانیم این جمله‌های پرکاربرد و مهم زبان انگلیسی را به شما علاقه‌مندان آموزش دهیم.

دوستان عزیز برای اینکه از این به بعد از این جمله‌ها درست استفاده کنید بهتر است که با آن‌ها مثال بیشتری بزنید. بهترین کار این است که همین الان در قسمت نظرها نظر خود و مثال خودتان را برای ما بگذارید.

اگر این مقاله در جهت یادگیری زبان انگلیسی شما مفید بوده است، آن را با ذکر منبع در صفحه‌های مجازی خودتان به اشتراک بگذارید.

مقاله‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر، نحوه یادگیری و تفاوت جزئی اما مهم، شاه کلید مکالمه، راسا فریز … هستند را مطالعه کنید.

دوستان راسا زبان:

با جملات لباس و پوشاک در زبان انگلیسی برای ما مثال بزنید و اگر هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. ما را در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید. اینستاگرام راسا زبان را در بالای همین صفحه سمت چپ کلیک کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

9 دیدگاه برای “لباس و پوشاک در زبان انگلیسی | مکالمه لباس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گام کوچک

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

پکیج مکالمه ضروری رو تست کنید👇

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان