بایگانی دسته‌ی: شاه کلید مکالمه

جمله با Now that I (come to) think about it در انگلیسی

در این ویدئو جمله با Now that I (come to) think about it در انگلیسی [...]

جمله با No wonder در انگلیسی

در این ویدئو جمله با No wonder در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو این [...]

1 دیدگاه

جمله با No matter what در انگلیسی

در این ویدئو جمله با No matter what در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو [...]

جمله با I would rather than در انگلیسی

در این ویدئو جمله با I would rather than در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. [...]

1 دیدگاه

جمله با I wonder if در انگلیسی

در این ویدئو جمله با I wonder if در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو [...]

1 دیدگاه

جمله با I have been در انگلیسی

در این ویدئو جمله با I have been در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو [...]

1 دیدگاه

جمله با It may surprise you but در انگلیسی

در این ویدئو جمله با It may surprise you but در انگلیسی را یاد خواهید [...]

1 دیدگاه