بایگانی نویسنده: راسا زبان

تفاوت Emphasis & emphasize در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد تفاوت Emphasis & emphasize در انگلیسی . کاربردهای [...]

جمله با What’s your favorite در انگلیسی

در این ویدئو جمله با What’s your favorite در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو [...]

معنی Thirst for adventure در فارسی

توی این ویدئو در مورد معنی Thirst for adventure به فارسی در زبان انگلیسی صحبت [...]

معنی fine و جمله با fine در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد معنی fine و جمله با fine در زبان [...]

جمله با What’s the use of در انگلیسی

در این ویدئو جمله با What’s the use of در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. [...]

گرامر اسم در زبان انگلیسی | انواع اسم ها در انگلیسی

گرامر اسم در زبان انگلیسی که خیلی پرکاربرد است را در این آموزش رایگان یاد [...]

1 دیدگاه

جمله با What would you do if در انگلیسی

در این ویدئو جمله با What would you do if در انگلیسی را یاد خواهید [...]

1 دیدگاه