۱۲ اصطلاح سلامتی در انگلیسی

۱۲ اصطلاح سلامتی در انگلیسی
()

فهرست آموزش

اصطلاحات کاربردی

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 26ام دی , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم ۱۲ اصطلاح سلامتی در انگلیسی را یاد بگیریم، این سری آموزش‌ها اصطلاحات کاربردی را از دست ندید و ویدئو زیر رو تماشا کنید.

برای اینکه ویدئو بهتر دیده بشه تمام صفحه کنیدتمرین این آموزش۱۲ اصطلاح سلامتی در انگلیسی

ill at ease

معنی ill at ease به فارسی

    To feel worried or uncomfortable.

     احساس نگرانی یا ناراحتی داشتن.

جمله و مثال با ill at ease:

She looked ill at ease when she had to do public speaking.

وقتی مجبور به سخنرانی در جمع بود، به نظر مظطرب بود.

He was ill at ease when he was on his first date with her.

زمانی که در اولین قرار ملاقات با او بود، مظطرب بود.

I feel ill at ease around smokers.

من در اطراف افراد سیگاری احساس ناراحتی می‌کنم.

 

Breathe one’s last

معنی Breathe one’s last به فارسی

    To die.

     مردن.

جمله و مثال با Breathe one’s last:

He breathed his last yesterday.

دیروز آخرین نفسش را کشید.

My grandma was really depressed when my grandpa breathed his last.

وقتی پدربزرگم آخرین نفسش را کشید (مرد)، مادربزرگ من واقعاً افسرده شده بود.

My uncle always desired to find his lost son before he breathed his last.

عمویم همیشه آرزو داشت تا پسر گمشده‌اش را قبل از اینکه نفس بکشد پیدا کند.

Catch a cold

معنی Catch a cold به فارسی

    To become ill with a cold.

     مریض شدن به سرماخوردگی

جمله و مثال با Catch a cold:

‘What’s the matter with Jack?’ ‘He caught a cold after the summer camp.’

«جک چه‌اش است (چشه)؟» «او بعد از کمپ تابستانی سرما خورد.»

I caught a cold from my roommate.

از هم اتاقی‌ام سرما خوردم.

I think Eric caught a cold. He looked very tired yesterday.

فکر کنم اریک سرما خورد. دیروز خیلی خسته به نظر می رسید.

 

Fall ill

معنی Fall ill به فارسی

    To suddenly become ill.

     ناگهان بیمار شدن

جمله و مثال با Fall ill:

The students all fell ill after trying the new drink at the summer camp.

همه دانش آموزان پس از امتحان نوشیدنی جدید در اردوی تابستانی بیمار شدند.

Diana fell ill after the death of her husband.

دیانا پس از مرگ همسرش بیمار شد.

Make sure the kids don’t fall ill just before the exam.

مطمئن شوید که بچه‌ها درست قبل از امتحان بیمار نمی‌شوند.

 

At death’s door

معنی At death’s door به فارسی

    To be very sick and at the point of dying.

     بسیار بیمار بودن و در آستانه مرگ. (پاش لبه گور)

جمله با At death’s door:

My grandpa was so ill. The doctor said he was at death’s door.

پدربزرگم خیلی مریض بود دکتر گفت او در آستانه مرگ است.

The little boy is at death’s door after the car crash.

پسر کوچولو بعد از تصادف ماشین در آستانه مرگ است.

Jane is so pessimistic, she always thinks she’s at death’s door even when she catches a cold.

جین آنقدر بدبین است که حتی وقتی سرما می‌خورد همیشه فکر می‌کند در آستانه مرگ است.

 

Nothing but skin and bones

معنی Nothing but skin and bones به فارسی

    To be extremely thin.

     فوق العاده لاغر بودن

The kids there have nothing to eat. They’re nothing but skin and bones.

بچه‌های آنجا چیزی برای خوردن ندارند. آنها چیزی جز پوست و استخوان نیستند.

The old man was at death’s door. He was nothing but skin and bones.

پیرمرد در آستانه مرگ بود. او چیزی جز پوست و استخوان نبود.

After three months of illness, my cat is nothing but skin and bones.

بعد از سه ماه بیماری، گربه من چیزی جز پوست و استخوان نیست.

 

Safe and sound

معنی Safe and sound به فارسی

    To be unharmed or safe from danger.

     آسیبی نبینند یا از خطر در امان باشند (سر و مر)

جمله با Safe and sound:

Make sure everyone is safe and sound after the earthquake.

مطمئن شوید که همه پس از زلزله سالم و سلامت هستند.

My mom was happy we arrived home safe and sound.

مامانم خوشحال بود که سالم به خونه رسیدیم.

Some days later, he was found safe and sound.

چند روز بعد او سالم و سلامت پیدا شد.

 

Get/have/give someone a black eye

معنی Get/have/give someone a black eye به فارسی

(usually after being struck)

(معمولا بعد از ضربه خوردن)

    To have a dark bruise around your eye as a result of being hit,

     داشتن کبودی تیره در اطراف چشم در اثر ضربه، (بادمجون زیر چشم کسی کاشتن)

    to damage someone’s reputation.

     صدمه زدن به آبروی کسی

جمله با give someone a black eye:

Although he won the fight, he got a black eye.

با اینکه در مبارزه پیروز شد، بادمجون زیر چشمش سبز شد.

He was so drunk, he didn’t remember why he got a black eye.

او آنقدر مست بود که به خاطر نداشت چرا پای چشمش بادمجون سبز شده.

Because he was born into prestige, his scandal gave a black eye to his family.

از آنجایی که او با پرستیژ به دنیا آمد، رسوایی او آبروی خانواده‌اش را برد.

 

Recharge one’s batteries

معنی Recharge one’s batteries به فارسی

    To take a break, relax to gain one’s energy after an exhausting time.

     استراحت کردن، استراحت کنید تا بعد از یک زمان طاقت فرسا انرژی خود را به دست آورید.

جمله با Recharge one’s batteries:

Don’t work too hard. Let’s go to the beach and recharge our batteries.

خیلی سخت کار نکنید بیایید به ساحل برویم و باتری‌هایمان را شارژ کنیم.

She asked for some time off to recharge her batteries after the project.

او بعد از اتمام پروژه برای شارژ باتری‌هایش مدتی مرخصی خواست.

A day of staying home and listening to music should recharge my batteries.

یک روز در خانه ماندن و گوش دادن به موسیقی باید باتری‌های من را شارژ کند.

 

Under the weather

معنی Under the weather به انگلیسی

    To feel ill.

     احساس بیماری داشتن

جمله با Under the weather:

He had a day off from work today because he felt under the weather.

او امروز یک روز مرخصی گرفت چون احساس می‌کرد ناخوش احوال هست.

‘Hey, Lisa, would you like to go out with us tonight?’ ‘Well, I’m a bit under the weather today. I think I need some rest.’

«هی، لیزا، می‌خواهی امشب با ما بیرون بیای؟» «خب، امروز کمی ناخوش هستم. فکر می‌کنم به کمی استراحت نیاز دارم.»

Because it’s getting colder, my grandpa feels under the weather.

از آنجایی که هوا سردتر می‌شود، پدربزرگ من احساس ناخوش احوالی می‌کند.

 

You are what you eat.

معنی You are what you eatبه فارسی

    Your health is connected to your eating habits. You’ll be healthy if you eat good food and you’ll be unhealthy if you eat bad food.

     سلامتی شما به عادات غذایی شما مرتبط است. اگر غذای خوب بخورید سالم خواهید بود و اگر غذای بد بخورید ناسالم خواهید بود.

جمله با You are what you eat.:

‘Mom, can I have some more fried chicken, please?’ ‘That’s enough, sweetie. You are what you eat.’

«مامان، می‌توانم کمی مرغ سرخ‌شده دیگر بخورم، لطفا؟» « کافی است، عزیزم. تو چیزی هستی که می‌خوری.’

To stay fit, you must eat less junk food and eat more vegetables. You are what you eat.

برای حفظ تناسب اندام، باید غذاهای ناسالم کمتری بخورید و سبزیجات بیشتری مصرف کنید. تو چیزی هستی که می‌خوری.

My personal trainer at the gym always reminds me that you are what you eat.

مربی شخصی من در باشگاه همیشه به من یادآوری می کند که شما همان چیزی هستید که می‌خورید.

 

As pale as a ghost

معنی As pale as a ghost به فارسی

    To look extremely pale due to fear.

     به دلیل ترس به شدت رنگ پریده به نظر رسیدن. (مثل گچ سفید شدن)

جمله با As pale as a ghost:

The little girl was as pale as a ghost when she saw the giant monster on the screen.

دختر کوچک وقتی هیولای غول پیکر را روی صفحه دید مثل یک روح رنگ پریده بود (خیلی ترسیده بود).

Phillip looked as pale as a ghost when the car nearly hit him on the road.

هنگامی که ماشین نزدیک بود به او در جاده برخورد کند، فیلیپ مانند یک روح رنگ پریده به نظر می‌رسید(خیلی ترسیده بود).

After the nightmare, I am as pale as a ghost.

بعد از کابوس، من مثل یک روح رنگ پریده‌ام(خیلی ترسیده).


تمرین ۱۲ اصطلاح سلامتی در انگلیسی

برای تمرین شما دوست عزیز جملات زیر رو به انگلیسی کامنت کنید تا خوب یاد بگیرید!

۱. پدربزرگ من احساس ناخوش احوالی می‌کند.
۲.چند روز بعد او سالم و سلامت پیدا شد. 

امیدواریم که ۱۲ اصطلاح سلامتی در انگلیسی را خوب یاد بگیرید و فراموش نکنید تمرین بالا رو حتما کامنت کنید و بهترین روش برای یادگیری اصطلاحات در انگلیسی تمرین کردن است، پس این فرصت را از دست ندید همین الان تمرین کنید و در انگلیسی حرفه‌ای شوید.

منبع: گروه آموزشی راسا

مقاله‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و … هستند را مطالعه کنید.

برای دیدن این سری ویدئو و آموزش‌های تازه اینستاگرام راسا زبان را فالو کنید!

 

اصطلاحات انگلیسی

ضرب المثل و اصطلاحات در انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

فرم را پرکنید در گام کوچک شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

برای شرکت در مینی دوره روی تصویر کلیک کنید.