آموزش‌های گرامر

حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان + ویدئو

سجاد شریفیان

دانلود ویدئو

حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان + ویدئو

حرف اضافه مکان و زمان در زبان انگلیسی

بروزرسانی شده در 20ام اسفند , 1401

 

تمرین این آموزش

در این مقاله از سری مقاله‌های راسا گرامر قرار است در مورد حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.


حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان

Preposition of Time and Place in English (with Example Sentences)

حرف اضافه زمان و مکان در زبان انگلیسی (با مثال و جمله)

A preposition is a word (such as in, from, to, at, on, etc.) that is used before a noun or pronoun to show place, position, time, or method.

حرف اضافه یک کلمه است (مثل in, from, to, at, on, etc) که قبل از یک اسم یا ضمیر استفاده می‌شود برای نشان دادن مکان، موقعیت، زمان و روش چیزی.

Prepositions of time: in, on, at, etc.

حرف اضافه زمان: in, on, at, etc.

Preposition of time refers to the time.\

حرف اضافه زمان به زمان مربوط است.

Preposition Usages Examples
In Centuries

قرن‌ها

The event happened in the 20th century. She was the only writer born in the 19th century.

رویداد در قرن بیستم رخ داد.

اون تنها نویسنده بود که در قرن ۱۹م دنیا آمده بود.

Seasons

فصل‌ها

I’m going to France in the winter.

در زمستان به فرانسه می‌روم

He likes going to the beach in the summer.

او دوست داره که در تابستان به ساحل برود.

Years

سال‌ها

He was born in 1990. This house was built in 2000.

او در سال ۱۹۹۰ دنیا آمده بود. این خانه در سال ۲۰۰۰ ساخته شده است.

Months

ماه‌ها

We’ll take the test in June.

در ماه جون امتحان می‌دهیم.

They are going to get married in December.

اونا قراره که در ماه دسامبر ازدواج کنند.

Parts of day

قسمتی از روز

He usually has a snack in the afternoon.

او معمولا در بعدازظهرها اسنک می‌خورد.

I get up at 6 am in the morning.

من ۶ صبح از خواب پا می‌شوم.

حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان

Prepositions of time: in, on, at, etc.

The proposition of time refers to time.

Preposition Usages Examples
On Days

روزها

My mom always goes shopping on Mondays.

مامان من همیشه دوشنبه‌ها میره خرید.

He doesn’t go to school on Sundays.

او یکشنبه‌ها مدرسه نمی‌رود.

Dates

روز تقویم

Her birthday is on the first of May.

تولد او اول می هست.

He’s leaving on the fifth of October.

او داره پنجم اکتبر میره.

Particular days

روز مشخص

I wish to get a car on my birthday.

آرزو دارم که روز تولدم ماشین بگیرم.

Jim gave his girlfriend a rose on Valentine’s day.

جیم به دوست دخترش روز ولنتاین یک رز داد.

حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان 

Preposition Usages Examples
At  Clock time

ساعت

My grandpa goes to bed at 9 pm.

پدربزرگم ساعت ۹ شب میره به رختخواب.

My wife starts working at 8am.

همسرم ساعت ۸ صبح کارش رو شروع می‌کنه.

Short and precise times

 زمان کوتاه و دقیق

at night, at noon, at lunchtime, at sunset

Don’t stay up late at night.

تا دیر وقت شبا بیدار نمون.

See you at lunchtime.

موقع ناهار می‌بینمت.

Prepositions of placein, on, at, behind, above, in front of, under,…

حرف اضافه مکان: in, on, at, behind, above, in front of, under,…

Preposition of place refers to the position and direction.

حرف اضافه مکان ربط داده میشه به مکان و آدرس دادن.

Preposition Usages Examples
In  Room, town, country

اتاق،شهر،کشور

The baby has gone. She isn’t in the room.

بچه رفته! او توی اتاقش نیست.

He’s working in New York now.

او الان داره توی نیویورک کار میکنه.

Nina is an American. She was born in America.

نینا آمریکایی هست. او توی آمریکا دنیا آمده است.

Car, ​taxi

ماشین، تاکسی

There’s a doll in the car.

یک عروسک توی ماشین است.

I’m in the taxi now. I’ll get there in 5 minutes.

من توی تاکسی هستم الان. ۵ دقیقه دیگه اونجا هستم.

Picture

عکس

Who’s this gorgeous lady in the picture?

این خانم جذاب کی هست توی عکس؟

What can you see in the picture?

چی می‌تونی توی عکس ببینی؟

Book

کتاب

I saw this writer in the book Harry Potter.

این نویسنده رو توی کتاب هری پاتر دیدم.

There are lots of breathtaking pictures in the book.

عکس‌های خارق‌العاده زیادی در این کتاب است.

The World

جهان

Which is the longest river in the world?

کدوم طولانی‌ترین رود در جهان است؟

Have a look at the 3 best countries in the world. What do you think?

نگاهی به سه تا از بهترین کشور‌های دنیا بیاندازید. نظر شما چیست؟

 

 

حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان

Preposition Usages Examples
On  Streets

خیابان

My house is on Jackson street.

خانه من در خیابان جکسون است.

The kids are playing on the street.

بچه‌ها دارند در خیابان بازی می‌کنند.

Islands

جزیره

He lives on this island.

او در این جزیره زندگی می‌کند.

There are not many people living on that island.

افراد زیادی توی این جزیره زندگی نمی‌کنند.

Surfaces:

table, floor, wall

سطوح:
میز،زمین، دیوار

My teacher put the books on the table.

معلم من کتاب رو گذاشت روی میز.

Please put your shoes on the floor.

لطفا کفش‌ت رو بذار روی زمین.

The picture on the wall is fantastic.

قاب عکس رو دیوار بی‌نظیر است.

A certain side (left, right)

یک طرف مشخص

Max is the tall boy standing on the right.

مکس او قد بلنده هست که سمت راست ایستاده.

Human heart is on the left side.

قلب انسان سمت چپ است.

Preposition Usages Examples
On  Public transports

حمل و نقل عمومی

We’re on the bus.

ما توی اتوبوس هستیم.

Please switch your phone into airplane mode if you’re on a plane.

لطفا مود گوشی رو بذارید روی پرواز اگر توی هواپیما هستید.

TV, radio I saw her yesterday on TV.

او رو دیروز توی تلوزیون دیدم.

There have been lots of advertisements on radio these days.

این روز‌ها تبلیغات زیادی توی رادیو بوده است.

حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان

Preposition Usages Examples
At  For events

برای یک رویداد

I’m at the stadium.

من توی استادیوم هستم.

I will see you at the disco.

تو رو در دیسکو خواهم دید.

Meaning “next to

معنی کنار

I’m standing at the door.

من دم در ایستاده‌ام.

Somewhere typical

یک جای مشخص

I am at school, while my parents are at work.

من مدرسه هستم، در حالی که والدین من سر کار هستند.

Jim is watching movie at the cinema.

جیم داره فیلم تماشا می‌کنه در سینما.

Preposition Usages Examples
Behind At/ toward the back of something/ someone

در یا به سمت پشت چیزی یا کسی

There is a big box behind the car.

یک جعبه بزرگ پشت ماشین است.

Can you see the street behind the building?

می‌تونی خیابان رو ببینی پشت ساختمون؟

Preposition Usages Examples
In front of The opposite of behind

متضادbehind

The rabbit is in front of the tree.

خرگوش روبروی درخت است.

The girl is standing in front of the mirror.

دختر روبروی آینه ایستاده است.

حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان

Preposition Usages Examples
Under Below the surface of something/ covered by something

زیر سحطی یا پوشیده از چیزی

The ball is under the tree.

توپ زیر درخت است.

There are some flowers under the chair.

چندتا گل زیر صندلی است.

Preposition Usages Examples
Above To a higher level than something/ someone (opposite with below)

سطح بالاتر از چیزی یا کسی

(متضاد below)

The plane is flying above the tree.

هواپیما بالا سر درخت داره پرواز می‌کنه.

Please turn on the projector above your head.

لطفا پروژکتر بالای سرت رو روشن کن.

Preposition Usages Examples
Across From one side to the other side of something

از یک سمت به سمت دیگر چیزی

The duck is swimming across the lake.

اردک داره شنا از اینور تا اونور دریاچه رو شنا می‌کنه.

The boy helped his grandma walk across the crowded street.

پسر مادربزرگش رو کمک کرد که تا اونور خیابان شلوغ راه برود.

Preposition Usages Examples
Into To a position in/ inside something

در موقعیت داخل چیزی

Throw the trash into the dustbin please.

بنداز آشغال رو توی سطل آشغال لطفا.

I can’t go into the water since it’s too cold.

من نمی‌تونم برم توی آب وقتی که خیلی سرده.


[irp]

بسیار عالی دوستان عزیز. امیدوارم حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

[irp]

تمرین آموزش حرف اضافه در انگلیسی

تمرین این آموزش برای شما دوست عزیز

۱. هواپیما بالا سر درخت داره پرواز می‌کنه.

۲. خرگوش روبروی درخت است.


منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از این آموزش گرامر دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

8 دیدگاه برای “حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان + ویدئو

  1. F.Rahimi گفته:

    مرسی از این همه فعالیت‌های عالی تون خیلی نکته داریم یاد میگیریم مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

مینی دوره رایگان گرامر

همین الان نکات طلایی گرامر زبان انگلیسی را رایگان یاد بگیرید و از آن استفاده کنید. فرصت را از دست ندید و رایگان استفاده کنید!

۴۹۹ هزار
فعلا رایگان!