حرف اضافه انگلیسی (حرف اضافه مکان و زمان)

حرف اضافه مکان و زمان در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 29ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از آموزش‌های راسا گرامر قرار است در مورد حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.


حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان

Preposition of Time and Place in English (with Example Sentences)

حرف اضافه زمان و مکان در زبان انگلیسی (با مثال و جمله)

حرف اضافه یک کلمه است (مثل in, from, to, at, on, etc) که قبل از یک اسم یا ضمیر استفاده می‌شود برای نشان دادن مکان، موقعیت، زمان و روش چیزی.

حرف اضافه زمان: in, on, at, etc.

مثال حرف اضافه in برای زمان:

PrepositionUsagesExamples
In

Centuries

قرن‌ها

The event happened in the 20th century. She was the only writer born in the 19th century.

رویداد در قرن بیستم رخ داد.

اون تنها نویسنده بود که در قرن ۱۹م دنیا آمده بود.

Seasons

فصل‌ها

I’m going to France in the winter.

در زمستان به فرانسه می‌روم

He likes going to the beach in the summer.

او دوست داره که در تابستان به ساحل برود.

Years

سال‌ها

He was born in 1990. This house was built in 2000.

او در سال ۱۹۹۰ دنیا آمده بود. این خانه در سال ۲۰۰۰ ساخته شده است.

Months

ماه‌ها

We’ll take the test in June.

در ماه جون امتحان می‌دهیم.

They are going to get married in December.

اونا قراره که در ماه دسامبر ازدواج کنند.

Parts of day

قسمتی از روز

He usually has a snack in the afternoon.

او معمولا در بعدازظهرها اسنک می‌خورد.

I get up at 6 am in the morning.

من ۶ صبح از خواب پا می‌شوم.

 

حرف اضافه مکان: in, on, at, behind, above, in front of, under,…

حرف اضافه مکان ربط داده میشه به مکان و آدرس دادن.

حرف اضافه “in” برای مکان:

PrepositionUsagesExamples
In 

Room, town, country

اتاق،شهر،کشور

The baby has gone. She isn’t in the room.

بچه رفته! او توی اتاقش نیست.

He’s working in New York now.

او الان داره توی نیویورک کار میکنه.

Nina is an American. She was born in America.

نینا آمریکایی هست. او توی آمریکا دنیا آمده است.

Car, ​taxi

ماشین، تاکسی

There’s a doll in the car.

یک عروسک توی ماشین است.

I’m in the taxi now. I’ll get there in 5 minutes.

من توی تاکسی هستم الان. ۵ دقیقه دیگه اونجا هستم.

Picture

عکس

Who’s this gorgeous lady in the picture?

این خانم جذاب کی هست توی عکس؟

What can you see in the picture?

چی می‌تونی توی عکس ببینی؟

Book

کتاب

I saw this writer in the book Harry Potter.

این نویسنده رو توی کتاب هری پاتر دیدم.

There are lots of breathtaking pictures in the book.

عکس‌های خارق‌العاده زیادی در این کتاب است.

The World

جهان

Which is the longest river in the world?

کدوم طولانی‌ترین رود در جهان است؟

Have a look at the 3 best countries in the world. What do you think?

نگاهی به سه تا از بهترین کشور‌های دنیا بیاندازید. نظر شما چیست؟

 

 

حرف اضافه “in” با مثال در انگلیسی:

حرف اضافه “in” در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که تعدادی از آنها به همراه مثال در ادامه آمده است:

1. بیان مکان:

 • The book is in the bag.
 • (کتاب در کیف است.)
 • I live in Iran.
 • (من در ایران زندگی می‌کنم.)
 • The cat is in the tree.
 • (گربه روی درخت است.)
 • The water is in the cup.
 • (آب در فنجان است.)
 • The city is in the mountains.
 • (شهر در کوهستان است.)

2. بیان زمان:

 • I will see you in the morning.
 • (صبح تو را می‌بینم.)
 • The meeting is in an hour.
 • (جلسه در یک ساعت دیگر است.)
 • The store is open in the summer.
 • (فروشگاه در تابستان باز است.)
 • I was born in 1990.
 • (من در سال 1990 متولد شدم.)
 • The event will take place in the future.
 • (این رویداد در آینده اتفاق خواهد افتاد.)

3. بیان حالت:

 • She is in a good mood.
 • (او حال خوبی دارد.)
 • I am in trouble.
 • (من در مشکل هستم.)
 • The country is in a state of war.
 • (کشور در وضعیت جنگ است.)
 • He is in love with her.
 • (او عاشق او است.)
 • The team is in the lead.
 • (تیم در حال پیشتازی است.)

4. بیان وسیله:

 • I wrote the letter in pen.
 • (نامه را با خودکار نوشتم.)
 • She painted the picture in oil.
 • (او نقاشی را با رنگ روغن نقاشی کرد.)
 • The food was cooked in the oven.
 • (غذا در فر پخته شد.)
 • The house was built in stone.
 • (خانه از سنگ ساخته شده بود.)
 • The message was sent in a bottle.
 • (پیام در بطری فرستاده شد.)

5. بیان جزئی از کل:

 • There is a fly in my soup.
 • (مگسی در سوپ من است.)
 • There is a lot of sugar in this cake.
 • (این کیک شکر زیادی دارد.)
 • There is a problem with the car.
 • (مشکلی در ماشین وجود دارد.)
 • There is a difference between the two theories.
 • (تفاوت‌هایی بین این دو نظریه وجود دارد.)
 • There is a hope for peace.
 • (امیدی برای صلح وجود دارد.)

حرف اضافه “in” در زبان انگلیسی:

کاربردهای مختلفی دارد که یکی از آنها اشاره به مکان است.

کاربردهای “in” برای بیان مکان:

1. مکان‌های بسته:

 • in the house (در خانه)
 • in the room (در اتاق)
 • in the box (در جعبه)
 • in the car (در ماشین)
 • in the bag (در کیف)

2. مکان‌های بزرگ:

 • in the city (در شهر)
 • in the country (در کشور)
 • in the world (در جهان)
 • in the park (در پارک)
 • in the forest (در جنگل)

3. موقعیت‌های خاص:

 • in bed (در رختخواب)
 • in prison (در زندان)
 • in hospital (در بیمارستان)
 • in trouble (در مشکل)
 • in love (عاشق)

نکات مهم حرف اضافه in برای مکان:

با استفاده درست از حرف اضافه “in” برای بیان مکان، می‌توانید به وضوح و دقت در گفتار و نوشتار خود دست پیدا کنید.

مثال‌های بیشتر:

 • in the corner (در گوشه)
 • in the middle (در وسط)
 • in the front (در جلو)
 • in the back (در پشت)
 • in the north (در شمال)
 • in the south (در جنوب)
 • in the east (در شرق)
 • in the west (در غرب)

نکته:

 • حرف اضافه “in” معانی مختلفی دارد و بستگی به مورد استفاده آن ترجمه آن متفاوت خواهد بود.

مثال:

 • The book is in the bag.
 • (کتاب در کیف است.)
 • I live in Iran.
 • (من در ایران زندگی می‌کنم.)
 • The meeting is in an hour.
 • (جلسه در یک ساعت دیگر است.)

در هر کدام از این مثال‌ها، “in” معنی متفاوتی دارد.

 • در مثال اول، “in” به معنی “داخل” است.
 • در مثال دوم، “in” به معنی “در” است.
 • در مثال سوم، “in” به معنی “بعد از” است.

با توجه به این نکته، باید در انتخاب ترجمه مناسب برای “in” دقت کافی داشته باشید.

نکات مهم:

حرف اضافه “in” می‌تواند قبل از اسم، ضمیر، عبارت اسمی و جمله قرار بگیرد.

بعد از حرف اضافه “in” اسم یا گروه اسمی می‌آید.

ترجمه “in” به فارسی بستگی به مورد استفاده آن دارد و می‌تواند معانی مختلفی مانند در، داخل، درون، در میان، با، به وسیله، در حال و غیره داشته باشد.

با استفاده درست از حرف اضافه “in” می‌توانید به وضوح و دقت در گفتار و نوشتار خود دست پیدا کنید.

مثال‌های بیشتر:

 • in the car (در ماشین)
 • in the park (در پارک)
 • in the hospital (در بیمارستان)
 • in the sky (در آسمان)
 • in the water (در آب)
 • in the end (در نهایت)
 • in conclusion (در نتیجه)
 • in my opinion (به نظر من)
 • in a few days (در چند روز)
 • in a hurry (با عجله)

حرف اضافه “on” برای زمان در انگلیسی

PrepositionUsagesExamples
On

Days

روزها

My mom always goes shopping on Mondays.

مامان من همیشه دوشنبه‌ها میره خرید.

He doesn’t go to school on Sundays.

او یکشنبه‌ها مدرسه نمی‌رود.

Dates

روز تقویم

Her birthday is on the first of May.

تولد او اول می هست.

He’s leaving on the fifth of October.

او داره پنجم اکتبر میره.

Particular days

روز مشخص

I wish to get a car on my birthday.

آرزو دارم که روز تولدم ماشین بگیرم.

Jim gave his girlfriend a rose on Valentine’s Day.

جیم به دوست دخترش روز ولنتاین یک رز داد.

 

حرف اضافه “on” در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که یکی از آنها اشاره به زمان است.

حرف اضافه on برای مکان

PrepositionUsagesExamples
On 

Streets

خیابان

My house is on Jackson street.

خانه من در خیابان جکسون است.

The kids are playing on the street.

بچه‌ها دارند در خیابان بازی می‌کنند.

Islands

جزیره

He lives on this island.

او در این جزیره زندگی می‌کند.

There are not many people living on that island.

افراد زیادی توی این جزیره زندگی نمی‌کنند.

Surfaces:

table, floor, wall

سطوح:
میز،زمین، دیوار

My teacher put the books on the table.

معلم من کتاب رو گذاشت روی میز.

Please put your shoes on the floor.

لطفا کفش‌ت رو بذار روی زمین.

The picture on the wall is fantastic.

قاب عکس رو دیوار بی‌نظیر است.

A certain side (left, right)

یک طرف مشخص

Max is the tall boy standing on the right.

مکس او قد بلنده هست که سمت راست ایستاده.

The human heart is on the left side.

قلب انسان سمت چپ است.

PrepositionUsagesExamples
On 

Public transports

حمل و نقل عمومی

We’re on the bus.

ما توی اتوبوس هستیم.

Please switch your phone into airplane mode if you’re on a plane.

لطفا مود گوشی رو بذارید روی پرواز اگر توی هواپیما هستید.

TV, radio

I saw her yesterday on TV.

او رو دیروز توی تلوزیون دیدم.

There have been lots of advertisements on the radio these days.

این روز‌ها تبلیغات زیادی توی رادیو بوده است.

 

حرف اضافه “on” برای مکان:

حرف اضافه “on” در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که یکی از آنها اشاره به مکان است.

کاربردهای “on” برای بیان مکان:

1. سطوح:

 • on the table (روی میز)
 • on the chair (روی صندلی)
 • on the floor (روی زمین)
 • on the wall (روی دیوار)
 • on the bed (روی تخت)

2. اشیاء:

 • on the plate (روی بشقاب)
 • on the book (روی کتاب)
 • on the map (روی نقشه)
 • on the screen (روی صفحه)
 • on the phone (با تلفن)

3. مکان‌های خاص:

 • on the island (در جزیره)
 • on the coast (در ساحل)
 • on the mountain (در کوه)
 • on the farm (در مزرعه)
 • on the street (در خیابان)

نکات مهم:

 • قبل از اسم مکان معمولاً نیازی به استفاده از حرف تعریف نیست.
 • برای بیان مکان‌های خاص مانند “ایران” یا “آمریکا” از “in Iran” یا “in the United States” استفاده می‌شود.
 • برای بیان مکان‌های عمومی مانند “خیابان” یا “میدان” از “on the street” یا “in the square” استفاده می‌شود.

با استفاده درست از حرف اضافه “on” برای بیان مکان، می‌توانید به وضوح و دقت در گفتار و نوشتار خود دست پیدا کنید.

مثال‌های بیشتر:

 • on the left (در سمت چپ)
 • on the right (در سمت راست)
 • on the top (در بالا)
 • on the bottom (در پایین)
 • on the edge (در لبه)

نکته حرف اضافه on برای مکان:

 • حرف اضافه “on” معانی مختلفی دارد و بستگی به مورد استفاده آن ترجمه آن متفاوت خواهد بود.

مثال:

The book is on the table. (کتاب روی میز است.)

I live on the island. (من در جزیره زندگی می‌کنم.)

The meeting is on Monday. (جلسه در روز دوشنبه است.)

در هر کدام از این مثال‌ها، “on” معنی متفاوتی دارد.

 • در مثال اول، “on” به معنی “روی” است.
 • در مثال دوم، “on” به معنی “در” است.
 • در مثال سوم، “on” به معنی “در روز” است.

با توجه به این نکته، باید در انتخاب ترجمه مناسب برای “on” دقت کافی داشته باشید.

نکات مهم در مورد حرف اضافه on برای زمان در انگلیسی:

قبل از روزهای هفته، تاریخ و تعطیلات نیازی به استفاده از حرف تعریف نیست.

برای بیان روزهای خاص مانند “روز مادر” یا “روز پدر” می‌توان از “on Mother’s Day” یا “on Father’s Day” استفاده کرد.

برای بیان زمان‌های تقریبی مانند “صبح زود” یا “شب دیر” از “in the early morning” یا “in the late evening” استفاده می‌شود.

با استفاده درست از حرف اضافه “on” برای بیان زمان، می‌توانید به وضوح و دقت در گفتار و نوشتار خود دست پیدا کنید.

مثال‌های بیشترحرف اضافه on در انگلیسی:

 • on my birthday (در روز تولدم)
 • on the weekend (در آخر هفته)
 • on the next day (در روز بعد)
 • on the first day of school (در اولین روز مدرسه)
 • on the last day of the year (در آخرین روز سال)

کاربردهای “on” برای بیان زمان:

1. روزهای هفته:

 • on Monday (دوشنبه)
 • on Tuesday (سه شنبه)
 • on Wednesday (چهارشنبه)
 • on Thursday (پنجشنبه)
 • on Friday (جمعه)
 • on Saturday (شنبه)
 • on Sunday (یکشنبه)

2. تاریخ:

 • on January 1st (اول ژانویه)
 • on February 24th (24 فوریه)
 • on March 8th (8 مارس)
 • on April 1st (اول آوریل)
 • on May 5th (5 مه)
 • on June 6th (6 ژوئن)
 • on July 4th (4 جولای)
 • on August 1st (اول اوت)
 • on September 11th (11 سپتامبر)
 • on October 31st (31 اکتبر)
 • on November 11th (11 نوامبر)
 • on December 25th (25 دسامبر)

3. تعطیلات:

 • on Christmas (کریسمس)
 • on New Year’s Day (روز سال نو)
 • on Easter (عید پاک)
 • on Thanksgiving (روز شکرگزاری)
 • on Valentine’s Day (روز ولنتاین)

4. در زمان‌های خاص:

 • on time (به موقع)
 • on arrival (با رسیدن)
 • on departure (با عزیمت)
 • on completion (با اتمام)
 • on hold (در انتظار)

حرف اضافه “at” برای زمان در انگلیسی:

حرف اضافه “at” در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که یکی از آنها اشاره به زمان است.

کاربردهای “at” برای بیان زمان:

1. ساعت‌های خاص:

 • at 10 a.m. (ساعت 10 صبح)
 • at 5 p.m. (ساعت 5 بعد از ظهر)
 • at noon (ظهر)
 • at midnight (نیمه شب)
 • at breakfast (هنگام صبحانه)
 • at lunch (هنگام نهار)
 • at dinner (هنگام شام)

2. در زمان‌های خاص:

 • at the beginning (در آغاز)
 • at the end (در انتها)
 • at the moment (در حال حاضر)
 • at the same time (در همان زمان)
 • at first (در ابتدا)
 • at last (در نهایت)

3. در موقعیت‌های خاص:

 • at home (در خانه)
 • at work (در محل کار)
 • at school (در مدرسه)
 • at the park (در پارک)
 • at the beach (در ساحل)
 • at the store (در فروشگاه)

نکات مهم حرف اضافه:

قبل از زمان‌های خاص نیازی به استفاده از حرف تعریف نیست.

برای بیان زمان‌های تقریبی مانند “صبح زود” یا “شب دیر” از “in the early morning” یا “in the late evening” استفاده می‌شود.

برای بیان بازه‌های زمانی مانند “از 10 صبح تا 5 بعد از ظهر” از “from 10 a.m. to 5 p.m.” استفاده می‌شود.

با استفاده درست از حرف اضافه “at” برای بیان زمان، می‌توانید به وضوح و دقت در گفتار و نوشتار خود دست پیدا کنید.

مثال‌های بیشتر:

 • at the age of 18 (در سن 18 سالگی)
 • at the meeting (در جلسه)
 • at the doctor’s office (در مطب دکتر)
 • at the movies (در سینما)
 • at the concert (در کنسرت)
 • at the party (در مهمانی)

 

PrepositionUsagesExamples
At 

Clock time

ساعت

My grandpa goes to bed at 9 pm.

پدربزرگم ساعت ۹ شب میره به رختخواب.

My wife starts working at 8am.

همسرم ساعت ۸ صبح کارش رو شروع می‌کنه.

Short and precise times

 زمان کوتاه و دقیق

at night, at noon, at lunchtime, at sunset

Don’t stay up late at night.

تا دیر وقت شبا بیدار نمون.

See you at lunchtime.

موقع ناهار می‌بینمت.

 

حرف اضافه at برای مکان در انگلیسی

PrepositionUsagesExamples
At 

For events

برای یک رویداد

I’m at the stadium.

من توی استادیوم هستم.

I will see you at the disco.

تو رو در دیسکو خواهم دید.

Meaning “next to

معنی کنار

I’m standing at the door.

من دم در ایستاده‌ام.

Somewhere typical

یک جای مشخص

I am at school, while my parents are at work.

من مدرسه هستم، در حالی که والدین من سر کار هستند.

Jim is watching movie at the cinema.

جیم داره فیلم تماشا می‌کنه در سینما.

 

حرف اضافه “at” برای مکان در انگلیسی:

حرف اضافه “at” در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که یکی از آنها اشاره به مکان است.

کاربردهای “at” برای بیان مکان:

1. مکان‌های خاص:

 • at the house (در خانه)
 • at the park (در پارک)
 • at the beach (در ساحل)
 • at the store (در فروشگاه)
 • at the library (در کتابخانه)

2. مکان‌های عمومی:

 • at the bus stop (در ایستگاه اتوبوس)
 • at the train station (در ایستگاه قطار)
 • at the airport (در فرودگاه)
 • at the corner (در گوشه)
 • at the intersection (در تقاطع)

3. موقعیت‌های خاص:

 • at work (در محل کار)
 • at school (در مدرسه)
 • at home (در خانه)
 • at the doctor’s office (در مطب دکتر)
 • at the dentist’s office (در مطب دندانپزشک)

مثال‌های بیشتر حرف اضافه at برای مکان در انگلیسی:

 • at the top of the mountain (در بالای کوه)
 • at the bottom of the sea (در اعماق دریا)
 • at the end of the street (در انتهای خیابان)
 • at the beginning of the story (در ابتدای داستان)
 • at the same time (در همان زمان)

نکته حرف اضافه at برای مکان در انگلیسی:

 • حرف اضافه “at” معانی مختلفی دارد و بستگی به مورد استفاده آن ترجمه آن متفاوت خواهد بود.

The book is on the table.

(کتاب روی میز است.)

I live at the beach.

(من در ساحل زندگی می‌کنم.)

The meeting is at 10 a.m.

(جلسه در ساعت 10 صبح است.)

در هر کدام از این مثال‌ها، “at” معنی متفاوتی دارد.

 • در مثال اول، “at” به معنی “روی” است.
 • در مثال دوم، “at” به معنی “در” است.
 • در مثال سوم، “at” به معنی “در ساعت” است.

با توجه به این نکته، باید در انتخاب ترجمه مناسب برای “at” دقت کافی داشته باشید.

حرف اضافه “behind” برای مکان در انگلیسی:

PrepositionUsagesExamples
Behind

At/ toward the back of something/ someone

در یا به سمت پشت چیزی یا کسی

There is a big box behind the car.

یک جعبه بزرگ پشت ماشین است.

Can you see the street behind the building?

می‌تونی خیابان رو ببینی پشت ساختمون؟

حرف اضافه “behind” در زبان انگلیسی برای اشاره به مکانی در پشت یک چیز دیگر استفاده می‌شود.

کاربردهای “behind” برای بیان مکان:

1. اشیاء:

 • The cat is behind the chair.
 • (گربه پشت صندلی است.)
 • The book is behind the vase.
 • (کتاب پشت گلدان است.)
 • The car is behind the truck.
 • (ماشین پشت کامیون است.)

2. مکان‌ها:

 • The house is behind the trees.
 • (خانه پشت درختان است.)
 • The mountain is behind the city.
 • (کوه پشت شهر است.)
 • The store is behind the park.
 • (فروشگاه پشت پارک است.)

3. موقعیت‌های خاص:

 • He is standing behind me.
 • (او پشت سر من ایستاده است.)
 • The truth is behind all the lies.
 • (حقیقت پشت تمام دروغ‌ها است.)
 • The reason is behind the decision.
 • (دلیل پشت تصمیم است.)

نکات مهم:

 • “behind” معمولاً با اسم می‌آید و قبل از ضمایر از “it” استفاده می‌شود.

مثال:

The book is behind the vase.

(کتاب پشت گلدان است.)

It is behind the vase.

(آن پشت گلدان است.)

“behind” معنی “پشت سر” یا “عقب‌تر از” را می‌دهد.

 • He is standing behind me.
 • (او پشت سر من ایستاده است.)
 • The car is behind the truck.
 • (ماشین عقب‌تر از کامیون است.)

با استفاده درست از حرف اضافه “behind” برای بیان مکان، می‌توانید به وضوح و دقت در گفتار و نوشتار خود دست پیدا کنید.

مثال‌های بیشتر:

 • behind the scenes (پشت پرده)
 • behind the times (عقب‌افتاده)
 • behind schedule (عقب‌افتاده از برنامه)
 • behind closed doors (پشت درهای بسته)
 • behind enemy lines (در پشت خطوط دشمن)

حرف اضافه “in front of” در انگلیسی:

حرف اضافه “in front of” در زبان انگلیسی برای اشاره به مکانی در جلوی یک چیز دیگر استفاده می‌شود.

کاربردهای “in front of” برای بیان مکان:

1. اشیاء:

 • The cat is in front of the chair.
 • (گربه جلوی صندلی است.)
 • The book is in front of the vase.
 • (کتاب جلوی گلدان است.)
 • The car is in front of the truck.
 • (ماشین جلوی کامیون است.)

2. مکان‌ها:

 • The house is in front of the trees.
 • (خانه جلوی درختان است.)
 • The mountain is in front of the city.
 • (کوه جلوی شهر است.)
 • The store is in front of the park.
 • (فروشگاه جلوی پارک است.)

3. موقعیت‌های خاص:

 • He is standing in front of me.
 • (او جلوی من ایستاده است.)
 • The truth is in front of us.
 • (حقیقت جلوی ما است.)
 • The goal is in front of the team.
 • (هدف جلوی تیم است.)

نکات مهم:

 • “in front of” معمولاً با اسم می‌آید و قبل از ضمایر از “it” استفاده می‌شود.

مثال:

 • The book is in front of the vase.
 • (کتاب جلوی گلدان است.)
 • It is in front of the vase.
 • (آن جلوی گلدان است.)

“in front of” معنی “جلوی” یا “روبه‌روی” را می‌دهد.

 • He is standing in front of me.
 • (او جلوی من ایستاده است.)
 • The car is in front of the truck.
 • (ماشین روبه‌روی کامیون است.)

با استفاده درست از حرف اضافه “in front of” برای بیان مکان، می‌توانید به وضوح و دقت در گفتار و نوشتار خود دست پیدا کنید.

مثال‌های بیشتر حرف اضافه in front of در انگلیسی:

 • in front of the mirror (جلوی آینه)
 • in front of the crowd (جلوی جمعیت)
 • in front of the camera (جلوی دوربین)
 • in front of the building (جلوی ساختمان)
 • in front of the gate (جلوی دروازه)
PrepositionUsagesExamples
In front of

The opposite of behind

متضادbehind

The rabbit is in front of the tree.

خرگوش روبروی درخت است.

The girl is standing in front of the mirror.

دختر روبروی آینه ایستاده است.

حرف اضافه “under” در انگلیسی:

حرف اضافه “under” در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که یکی از آنها اشاره به مکان است.

کاربردهای “under” برای بیان مکان:

1. زیر اشیاء:

 • The cat is under the table.
 • (گربه زیر میز است.)
 • The book is under the chair.
 • (کتاب زیر صندلی است.)
 • The car is under the tree.
 • (ماشین زیر درخت است.)

2. زیر سطوح:

 • The water is under the bridge.
 • (آب زیر پل است.)
 • The treasure is buried under the ground.
 • (گنج زیر زمین دفن شده است.)
 • The roots of the tree are under the soil.
 • (ریشه‌های درخت زیر خاک است.)

3. در موقعیت‌های خاص:

 • He is under my control.
 • (او تحت کنترل من است.)
 • The country is under martial law.
 • (کشور تحت حکومت نظامی است.)
 • The project is under development.
 • (پروژه در حال توسعه است.)

نکات مهم حرف اضافه under در انگلیسی:

“under” معمولاً با اسم می‌آید و قبل از ضمایر از “it” استفاده می‌شود.

مثال:

 • The book is under the chair.
 • (کتاب زیر صندلی است.)
 • It is under the chair.
 • (آن زیر صندلی است.)

“under” معنی “زیر” یا “پایین‌تر از” را می‌دهد.

 • The cat is under the table.
 • (گربه زیر میز است.)
 • The temperature is under zero.
 • (دما زیر صفر است.)

با استفاده درست از حرف اضافه “under” برای بیان مکان، می‌توانید به وضوح و دقت در گفتار و نوشتار خود دست پیدا کنید.

مثال‌های بیشتر حرف اضافه under در انگلیسی:

 • under the sea (زیر دریا)
 • under the sky (زیر آسمان)
 • under the influence of drugs (تحت تأثیر مواد مخدر)
 • under pressure (تحت فشار)
 • under construction (در حال ساخت)
PrepositionUsagesExamples
Under

Below the surface of something/ covered by something

زیر سحطی یا پوشیده از چیزی

The ball is under the tree.

توپ زیر درخت است.

There are some flowers under the chair.

چندتا گل زیر صندلی است.

حرف اضافه “above” در انگلیسی:

حرف اضافه “above” در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که یکی از آنها اشاره به مکان است.

کاربردهای “above” برای بیان مکان:

1. بالای اشیاء:

 • The bird is flying above the house.
 • (پرنده بالای خانه پرواز می‌کند.)
 • The clouds are above the mountain.
 • (ابرها بالای کوه هستند.)
 • The plane is flying above the city.
 • (هواپیما بالای شهر پرواز می‌کند.)

2. بالای سطوح:

 • The water is above the sea level.
 • (آب بالای سطح دریا است.)
 • The temperature is above freezing.
 • (دما بالای نقطه انجماد است.)
 • The price is above my budget.
 • (قیمت بالاتر از بودجه من است.)

3. در موقعیت‌های خاص:

 • He is above average.
 • (او بالاتر از حد متوسط است.)
 • The law is above all.
 • (قانون بالاتر از همه چیز است.)
 • She is above reproach.
 • (او بی‌عیب و نقص است.)

نکات مهم حرف اضافه above در انگلیسی:

“above” معمولاً با اسم می‌آید و قبل از ضمایر از “it” استفاده می‌شود.

مثال:

 • The bird is flying above the house.
 • (پرنده بالای خانه پرواز می‌کند.)
 • It is above the house.
 • (آن بالای خانه است.)

“above” معنی “بالا” یا “بالاتر از” را می‌دهد.

 • The clouds are above the mountain.
 • (ابرها بالای کوه هستند.)
 • My score is above yours.
 • (نمره من بالاتر از نمره شما است.)

با استفاده درست از حرف اضافه “above” برای بیان مکان، می‌توانید به وضوح و دقت در گفتار و نوشتار خود دست پیدا کنید.

مثال‌های بیشتر حرف اضافه above در انگلیسی::

 • above the clouds (بالای ابرها)
 • above the law (فراتر از قانون)
 • above all else (قبل از هر چیز)
 • above and beyond (فراتر از انتظار)
 • above sea level (بالاتر از سطح دریا)
PrepositionUsagesExamples
Above

To a higher level than something/ someone (opposite with below)

سطح بالاتر از چیزی یا کسی

(متضاد below)

The plane is flying above the tree.

هواپیما بالا سر درخت داره پرواز می‌کنه.

Please turn on the projector above your head.

لطفا پروژکتر بالای سرت رو روشن کن.

حرف اضافه “across” در انگلیسی:

حرف اضافه “across” در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که یکی از آنها اشاره به مکان است.

کاربردهای “across” از نظر مکان:

1. عبور از چیزی:

 • The cat is walking across the street.
 • (گربه در حال عبور از خیابان است.)
 • The bird flew across the river.
 • (پرنده از عرض رودخانه عبور کرد.)
 • The bridge goes across the canyon.
 • (پل از عرض دره می‌گذرد.)

2. در عرض چیزی:

 • The road goes across the country.
 • (جاده از عرض کشور عبور می‌کند.)
 • The train travels across the continent.
 • (قطار در عرض قاره سفر می‌کند.)
 • The wind is blowing across the field.
 • (باد در عرض مزرعه می‌وزد.)

3. در موقعیت‌های خاص:

 • He lives across the street from me.
 • (او روبروی من زندگی می‌کند.)
 • We have different views across the issue.
 • (ما در مورد این موضوع نظرات متفاوتی داریم.)
 • The company is expanding across the globe.
 • (شرکت در حال گسترش در سراسر جهان است.)

نکات مهم حرف اضافه across در انگلیسی:

“across” معمولاً با اسم می‌آید و قبل از ضمایر از “it” استفاده می‌شود.

مثال:

 • The cat is walking across the street.
 • (گربه در حال عبور از خیابان است.)
 • It is across the street.
 • (آن روبروی خیابان است.)

“across” معنی “از عرض” یا “در طول” را می‌دهد.

 • The bird flew across the river.
 • (پرنده از عرض رودخانه عبور کرد.)
 • The road goes across the country.
 • (جاده از عرض کشور عبور می‌کند.)

با استفاده درست از حرف اضافه “across” برای بیان مکان، می‌توانید به وضوح و دقت در گفتار و نوشتار خود دست پیدا کنید.

مثال‌های بیشتر حرف اضافه across در انگلیسی:

 • across the board (در همه موارد)
 • across the ages (در طول قرون)
 • across the spectrum (در سراسر طیف)
 • across the globe (در سراسر جهان)
 • across the border (آن طرف مرز)
PrepositionUsagesExamples
Across

From one side to the other side of something

از یک سمت به سمت دیگر چیزی

The duck is swimming across the lake.

اردک داره شنا از اینور تا اونور دریاچه رو شنا می‌کنه.

The boy helped his grandma walk across the crowded street.

پسر مادربزرگش رو کمک کرد که تا اونور خیابان شلوغ راه برود.

حرف اضافه “into” در انگلیسی:

حرف اضافه “into” در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که یکی از آنها اشاره به حرکت به داخل یک مکان یا چیز دیگر است.

کاربردهای “into” برای بیان حرکت به داخل:

1. ورود به مکان‌های خاص:

 • He walked into the room.
 • (او وارد اتاق شد.)
 • The cat jumped into the box.
 • (گربه داخل جعبه پرید.)
 • The car drove into the garage.
 • (ماشین وارد گاراژ شد.)

2. ورود به مکان‌های عمومی:

 • She went into the park.
 • (او به پارک رفت.)
 • They entered into the store.
 • (آنها وارد فروشگاه شدند.)
 • The train pulled into the station.

(قطار وارد ایستگاه شد.)

3. ورود به موقعیت‌های خاص:

 • He was born into a wealthy family.
 • (او در خانواده ثروتمندی متولد شد.)
 • She got into trouble.
 • (او دچار مشکل شد.)
 • The company is expanding into new markets.
 • (شرکت در حال گسترش به بازارهای جدید است.)

نکات مهم حرف اضافه into در انگلیسی:

“into” معمولاً با فعل می‌آید و نشان‌دهنده حرکت به داخل یک مکان یا چیز دیگر است.

“into” معنی “به داخل” یا “درون” را می‌دهد.

با استفاده درست از حرف اضافه “into” برای بیان حرکت به داخل، می‌توانید به وضوح و دقت در گفتار و نوشتار خود دست پیدا کنید.

مثال‌های بیشتر حرف اضافه into در انگلیسی:

 • into the woods (به داخل جنگل)
 • into the fire (به داخل آتش)
 • into the water (به داخل آب)
 • into the sky (به داخل آسمان)
 • into the future (به سوی آینده)

توجه:

“into” معانی دیگر نیز دارد، مانند “تبدیل شدن به” یا “تقسیم کردن به”.

 • The water turned into ice.
 • (آب به یخ تبدیل شد.)
 • He cut the cake into four pieces.
 • (او کیک را به چهار قسمت تقسیم کرد.)

در هر مورد، باید با توجه به مورد استفاده معنی مناسب “into” را انتخاب کنید.

PrepositionUsagesExamples
Into

To a position in/ inside something

در موقعیت داخل چیزی

Throw the trash into the dustbin please.

بنداز آشغال رو توی سطل آشغال لطفا.

I can’t go into the water since it’s too cold.

من نمی‌تونم برم توی آب وقتی که خیلی سرده.

 

جمع‌بندی حرف اضافه مکان و زمان در انگلیسی:

بسیار عالی دوستان عزیز. امیدوارم حرف اضافه زبان انگلیسی برای زمان و مکان را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

۱. هواپیما بالا سر درخت داره پرواز می‌کنه.

۲. خرگوش روبروی درخت است.

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹