جمله با Turn و تمام عبارت‌های turn

جمله با turn فریزال ورب turn در انگلیسی
()

فهرست آموزش

راسا فریز

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 29ام دی , 1402

در این مقاله جمله با turn را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”راسا فریز” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم عبارت‌ها و فریزهای با turn را به شما دوستان عزیز راسا زبان بگوییم.

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی فریزال ورب turn در زبان انگلیسی را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های ”راسا فریز” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد فریزال ورب turn در انگلیسی صحبت کنیم. به مثال‌های هر فریز پرکاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در یادگیری زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.

تمرین این آموزشفریزال ورب turn در انگلیسی

• Turn (something) on

I always turn on the lights at night.

روشن کردن

همیشه چراغ‌ها رو شب روشن می‌کنم

• Turn off

Please turn off the music!

خاموش کردن

لطفا موزیک رو خاموش کن!

• Turn down

I am so sad that she turned down my proposal.

رد کردن ( معنی کم کردن صدا و نور هم میده)

من خیلی ناراحتم که او پیشنهاد من را رد کرد.

• Turn over

He turned over the project to me.

۱. برگرداندن / ۲. به کسی سپردن

او مسئولین این پروژه رو به من سپرد.

• Turn around

1. Turn around and close your eyes.
2. He has spent years turning around the company’s performance.
3. The tutor has turned around my English score.

چرخاندن /۲. موفق شدن بعد از مدت زمانی ناکامی/ ۳. پیشرفت کردن

۱. بچرخ و چشمات رو ببنند.
۲. او سال‌ها را صرف بهتر کرن عملکرد شرکت کرده است.
۳. معلم خصوصی نمره انگلیسی من رو بهتر کرده ( پیشرفت داده).

• Turn away

That’s a horror scene. My little girl has to turn away.
Please turn away the kids. The fire is burning inside.

۱. نگاه نکردن( روی برگرداندن) / ۲. به کسی اجازه ورود ندادن

۱. صحنه ترسناکی هست. دختر کوچولوم باید روشو برگردونه.
۲. لطفا نذار بچه‌ها بیان داخل. آتش از داخل داره میسوزه.

فریزال ورب turn در انگلیسی

• Turn into

If you put water into the fridge, it turns into ice.

تبدیل شدن به

اگه آب رو در یخچال بذارید تبدیل به یخ می‌شود.

• Turn against

People in the town turned against the government’s new policies.

بر خلاف یا علیه چیزی یا کسی

مردم شهر علیه سیاست های جدید دولت شدند.

• Turn in

It’s about time you turned in!
He turned himself in at the police station.
I’ll turn in my assignment soon.

به رختخواب رفتن/ ۲. مجرم تحویل دادن یا لو دادن/ ۳. تحویل دادن

۱. زمانی که تو رفتی رختخواب
۲. او خودشو در ایستگاه پلیس تحویل داد.
۳. من زود تکالیفم رو تحویل میدم

• Turn up

Please don’t turn up the radio. I’m reading.

Eventually, my watch turned up in a coat pocket.

زیاد کردن صدا، نور دما/ ۲. اتفاقی پیدا شدن/ کردن

۱. لطفا رادیو رو زیاد نکن. دارم می‌خونم

۲. بالخره ساعتم توی جیب کتم پیدا شد.

• Turn upside down

The police turned the whole apartment upside down looking for a clue.

جایی رو بهم ریختن (برای اینکه چیزی رو پیدا کنی)

پلیس برای پیدا کردن سر نخ کل آپارتمان رو بهم ریخت.

تمرین فریزال ورب turn در انگلیسی

برای تمرین شما دوست عزیز ، جمله زیر رو به انگلیسی کامنت کنید تا خوب یاد بگیرید.

۱. این آقا ر راه ندید داخل! اینو کامنت کنید!


 

به عبارت‌های زیر توجه کنید و آن‌ها را در زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است. این مقاله شامل ۶ ویدئو و شش قسمت از جمله با turn است.


جمله با turn در انگلیسی قسمت اول

جمله با turn away و جمله با turn back

Phrasal verb (turn)

Turn away

دست رد برای کمک یا حمایت به کسی زدن

We never turn patients away, even if they don’t have money

ما هیچوقت دست رد به بیماران نمی‌زنیم، حتی اگر پول نداشته باشند

Turn back

برگشت

It’s getting late, maybe we should turn back

داره دیر میشه،شاید باید برگردیم

Turn down

کم کردن درجه چیزی (مثل اجاق، رادیو و غیره)

Could you turn down the air conditioning?

it’s too cold.

میشه درجه تهویه هوا رو کم کنی

خیلی سرده

Turn down

رد کردن درخواستی

They offered me the job, but l turned it down

اون‌ها بهم کاری رو پیشنهاد دادند ولی من ردش کردم


 قسمت دوم

جمله با turn in و جمله با turn into

Phrasal verb (turn)

Turn in

تکلیف پس دادن به معلم یا رئیس

If you don’t turn in the assignment, you won’t pass

اگر تکلیف پس ندی قبول نمیشی

Turn in

(غیر رسمی) به رختخواب رفتن

Well, l think I’ll turn in, I’ve got to get up early

خب، فکر می‌کنم بخوابم، باید صبح زود بیدار بشم.

Turn into

تبدیل شدن به چیزی

Winter is turning into spring

زمستان داره به بهار تبدیل میشه

Turn into

با جادو از چیزی به چیز دیگه تبدیل شدن

At midnight the animals turned into people

در نیمه‌شب حیوان‌ها به آدم تبدیل شدند


 قسمت سوم

جمله با turn off و جمله با turn on

Phrasal verb (turn)

Turn off

خاموش کردن وسیله برقی و یا لامپ و غیره

Don’t forget to turn off the lights when you leave

یادت نره وقتی داری میری لامپ‌ها رو خاموش کنی

Turn off

بستن شیر آب و یا گاز، قطع کردن آب و یا گاز و برق

They turned the gas off for two hours

آن‌ها دو ساعت گاز رو قطع کردند

Turn on

روشن کردن وسیله برقی

It’s so hot, why don’t you turn the fan on?

خیلی گرمه،چرا پنکه رو روشن نمی‌کنی

Turn on

باز کردن شیر آب و یا گاز

He turned on the gas and lit the stove

او گاز رو باز کرد و اجاق رو روشن کرد


 قسمت چهارم

جمله با turn out و جمله با turn up

Phrasal verb (turn)

Turn out

خاموش کردن چراغ، لامپ، از برق کشیدن وسیله برقی

Did you turn out the light in the bathroom?

چراغ حمام رو خاموش کردی

Turn to

کمک گرفتن از کسی برای همدردی و (مشاوره) نصیحت

She turned to her mother for advice

او برای مشاوره گرفتن رفت پیش مادرش

Turn up

وسیله یا درجه چیزی رو بالا بردن، زیاد کردن

If you’re cold, l can turn the heat up

اگر سردته بخاری رو زیاد کنم

Turn up

پیش اومدن فرصتی غیرمنتظره

I’m ready to take any job that turns up

برای شروع هر کاری که پیش بیاد آماده‌ام


 قسمت پنجم

جمله با turn  اصطلاحات آن

Phrasal verb (turn)

One good turn deserves another

جواب خوبی رو با خوبی دادن

At every turn

دوباره و دوباره اتفاق افتادن

In turn

نتیجه عملی و یا چیزی

Working hard can mean much effort, which in turn can lead to success

سخت کوشی میتونه به معنای تلاش زیاد باشه، که در نتیجه به موفقیت ختم میشه

It’s your turn

نوبت توست

It’s your turn, roll the dice

نوبت توست،تاس رو بنداز


 قسمت ششم

Phrasal verb (turn)

Turn over a new leaf

تغییر روش دادن، تصمیم گیری متفاوت کردن

I want to turn over a new leaf in my life

می‌خوام راه و روش زندگیم رو تغییر بدم

Turn back the clock

برگشت زمان به عقب

I wish l could turn back the clock

کاش میشد برگردم به قبل، به گذشته

Turn tail

از ترس پا به فرار گذاشتن، فراری شدن

When they saw me coming with the police, they turned tail and ran

وقتی اون‌ها دیدند من دارم با پلیس میام، دمشون گذاشتن کولشون و فرار کردند

Turn nasty/violent

وخیم شدن موقعیت یا وضعیتی

The protest turned violent by late afternoon

اعتراضات سرشب وخیم‌تر شد


خب، امیدوارم فریزال ورب turn در انگلیسی را یاد بگیرید که خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، خیلی خوشحالیم که در سایت راسا می‌توانیم این جمله‌های پرکاربرد و مهم زبان انگلیسی را به شما علاقه‌مندان آموزش دهیم.

دوستان عزیز برای اینکه از این به بعد از این جمله‌ها درست استفاده کنید بهتر است که با آن‌ها مثال بیشتری بزنید. یادتان باشد بهترین کار این است که همین الان در قسمت نظرها نظر خود و مثال خودتان را برای ما بگذارید.

آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر، نحوه یادگیری و تفاوت جزئی اما مهم، شاه کلید مکالمه، راسا فریز … هستند را مطالعه کنید.

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

مدرس: سجاد شریفیان

تمام فریزال ورب ها در انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

فرم را پرکنید در گام کوچک شرکت کنید!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

6 دیدگاه برای “جمله با Turn و تمام عبارت‌های turn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یادگیری زبان انگلیسی را همین الان شروع کنید، مینی دوره گام در چهار سطح!
۳۸ درس رایگان! همین الان فرصت رو از دست نده!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹