جملات مجهول در انگلیسی | گرامر passive voice

جملات مجهول در انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 31ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از سری آموزش‌های راسا گرامر قرار است در مورد گرامر جملات مجهول در انگلیسی یا گرامر passive voice صحبت کنیم، پس ویدئو بالا تماشا کنید و متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.


جملات مجهول در انگلیسی یا passive voice

جمله مجهول جمله‌ای است که در آن فاعل عمل را انجام نمی‌دهد، بلکه عمل بر روی فاعل انجام می‌شود. به عبارت دیگر، تمرکز جمله بر روی مفعول است و فاعل یا مشخص نیست یا اهمیتی ندارد.

ساختار جمله مجهول در انگلیسی:

 • فاعل: حذف می‌شود یا با “by” به انتهای جمله اضافه می‌شود.
 • فعل: به صورت “to be” + شکل سوم فعل اصلی صرف می‌شود.
 • مفعول: به فاعل جمله معلوم تبدیل می‌شود.

مثال:

 • جمله معلوم: Ali wrote a letter.
 • جمله مجهول: A letter was written by Ali.

کاربردهای جمله مجهول در انگلیسی:

وقتی فاعل مشخص نیست:

The window was broken.

 فاعل مهم نیست:

Dinner is being served at 7pm.

 می‌خواهیم بر روی عمل انجام شده تأکید کنیم:

The car was stolen in broad daylight.

در متون علمی و رسمی:

A study was conducted to investigate the effects of climate change.

نکاتی در مورد جملات مجهول در انگلیسی:

 • جملات مجهول همیشه از افعال گذرا استفاده می‌کنند.
 • جملات مجهول معمولاً در زمان‌های گذشته استفاده می‌شوند.
 • استفاده بیش از حد از جملات مجهول می‌تواند نوشته را سنگین و غیرقابل فهم کند.

نحوه ساخت جمله مجهول انگلیسی:

 FormsExamples

Positive

مثبت

Subject + To be + Verb – P.P

فاعل +فعل to be + فعل + قسمت P.P

A rose is sent to her every day.

یک روز هر روز برای او ارسال میشه.

Negative

منفی

Subject + To be + NOT + Verb –P.P

فاعل +فعل to be + not+فعل + قسمت P.P

Tom wasn’t invited to the party. Tom was so sad.

تام به مهمونی دعوت نشده بود. تام خیلی ناراحت بود.

Question

سوالی

To be + Subject + Verb – P.P?

فعل to be +فاعل + فعل + قسمت P.P

Will it be done tomorrow?

فردا تموم خواهد شد؟

مثال جمله مجهول در انگلیسی:

 
1. The cake was baked by Mary.
   معنی: کیک توسط مری پخته شد.
 
2. The letter was written yesterday.
   معنی: نامه دیروز نوشته شد.
 
3. The new software will be installed next week.
   معنی: نرم‌افزار جدید هفته آینده نصب خواهد شد.
 
4. The book was read by many people.
   معنی: این کتاب توسط افراد زیادی خوانده شد.
 
5. The house was built in 1900.
   معنی: این خانه در سال ۱۹۰۰ ساخته شد.
 
 • در این جملات، فاعل انجام دهنده فعل (کیک پزیدن، نوشتن، نصب کردن، خواندن، ساختن) در جمله مجهول مشخص نشده و به جای آن از “به وسیله” استفاده شده است.

رایج ترین موارد کاربرد افعال مجهول در انگلیسی

افعال مجهول در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارند، اما رایج ترین موارد استفاده آنها عبارتند از:

1. زمانی که فاعل عمل مشخص نیست یا اهمیتی ندارد:

مثال:

The car was stolen.

(چه کسی ماشین را دزدیده است؟ مشخص نیست یا اهمیتی ندارد.)

2. زمانی که می خواهیم بر روی عمل انجام شده تأکید کنیم:

مثال:

A new hospital is being built in our town.

(تمرکز جمله بر روی ساخت بیمارستان جدید است.)

3. در متون علمی و رسمی:

مثال:

A study was conducted to investigate the effects of climate change.

(در این نوع متون، تمرکز بر روی روال انجام کار و نتایج آن است.)

4. زمانی که می خواهیم از “by” برای معرفی عامل استفاده کنیم:

مثال:

The cake was baked by my grandmother.

(چه کسی کیک را پخته است؟ مادربزرگم)

5. زمانی که می خواهیم مسئولیت انجام عمل را به طور غیر مستقیم بیان کنیم:

مثال:

Mistakes were made.

(چه کسی اشتباه کرده است؟ مشخص نیست.)

نکاتی در مورد استفاده از افعال مجهول:

 • استفاده از افعال مجهول همیشه ضروری نیست. در جملاتی که فاعل مشخص و مهم است، از افعال معلوم استفاده کنید.
 • استفاده بیش از حد از افعال مجهول می تواند جمله را سنگین و غیرقابل فهم کند.
 • در مورد افعال لازم نمی توان از افعال مجهول استفاده کرد.

چند جمله مجهول انگلیسی با معنی فارسی برای هر زمان!

مثال جملات مجهول در انگلیسی با حال ساده:

 

Subject

فاعل

To be (conjugated)

صرف فعل tobe

(فعل tobeهمان زمان)

Verb – past participle

Present simple

زمان حال ساده

Subject

فاعل

Am/ is/ are

Verb – pp

فعل PP

 

The room is cleaned every two days.

اتاق هر دو روز تمیز میشه.

 
 
1. The dishes are washed every evening.
   معنی: ظروف هر شب شسته می‌شوند.
 
2. The streets are cleaned regularly by the city council.
   معنی: خیابان‌ها به طور منظم توسط شورای شهری تمیز می‌شوند.
 
3. English is spoken in many countries around the world.
   معنی: انگلیسی در کشورهای زیادی در سراسر جهان صحبت می‌شود.
 
4. The shop opens at 9 a.m. every day.
   معنی: فروشگاه هر روز ساعت ۹ صبح باز می‌شود.
 
5. The report is submitted by the end of the month.
   معنی: گزارش تا انتهای ماه ارسال می‌شود.

مثال passive voice با حال استمراری:

 SubjectTo be (conjugated)Verb – past participle

Present continuous 

حال استمراری

SubjectAm/ is/ are + beingVerb – pp
 

The room is being cleaned now.

اتاق داره تمیز میشه الان.

 
1. The dishes are being washed by my sister right now.
   معنی: ظروف در حال حاضر توسط خواهرم شسته می‌شوند.
 
2. The house is being painted by the workers this week.
   معنی: این هفته خانه توسط کارگران رنگ آمیزی می‌شود.
 
3. English is being taught by Mrs. Smith at the moment.
   معنی: در حال حاضر انگلیسی توسط خانم اسمیت تدریس می‌شود.
 
4. The garden is being watered by the sprinkler system right now.
   معنی: باغچه در حال حاضر توسط سیستم آبیاری خودکار آبیاری می‌شود.
 
5. The road is being repaired by the construction crew this month.
   معنی: این ماه جاده توسط تیم ساخت و ساز تعمیر می‌شود.

مثال جملات مجهول در انگلیسی با حال کامل

 SubjectTo be (conjugated)Verb – past participle

Present perfect

حال کامل

SubjectHave/ has + beenVerb – pp
 

The room has been cleaned since Monday.

اتاق از دوشنبه تا حالا تمیز شده است.

The dishes have been washed by my sister.

معنی: ظروف توسط خواهرم شسته شده‌اند.

The car has been repaired by the mechanic.

معنی: ماشین توسط مکانیک تعمیر شده است.

The report has been submitted to the manager.

معنی: گزارش به مدیر ارسال شده است.

The books have been read by many students.

معنی: کتاب‌ها توسط دانش‌آموزان زیادی خوانده شده‌اند.

The house has been cleaned by the cleaning service.

معنی: خانه توسط خدمات تمیز کردن پاک شده است.

مثال passive voice با گذشته ساده

 

Subject

To be (conjugated)Verb – past participle

Past simple

گذشته ساده

SubjectWas/ wereVerb – pp
 

The room was cleaned yesterday.

اتاق دیروز تمیز شده.

 

The cake was baked by Mary yesterday.

معنی: کیک دیروز توسط مری پخته شد.

The letter was written last week.

معنی: نامه هفته گذشته نوشته شد.

The new software was installed two days ago.

معنی: نرم‌افزار جدید دو روز پیش نصب شد.

The book was read by many people in the past.

معنی: کتاب در گذشته توسط افراد زیادی خوانده شد.

The house was built in 1900.

معنی: این خانه در سال ۱۹۰۰ ساخته شد.

مثال جمله مجهول با گذشته استمراری

 SubjectTo be (conjugated)Verb – past participle

Past continuous

گذشته استمراری

SubjectWas/ were + beingVerb – pp
 

The room was being cleaned this time last week.

در این لحظه هفته قبل اتاق داشت تمیز میشد.

 

The dishes were being washed by my sister when I arrived home.

معنی: ظروف در حال شسته شدن توسط خواهرم بودند زمانی که من به خانه رسیدم.

The house was being painted by the workers all day yesterday.

معنی: خانه دیروز تمام روز توسط کارگران رنگ آمیزی می‌شد.

English was being taught by Mrs. Smith at the time.

معنی: در آن زمان انگلیسی توسط خانم اسمیت تدریس می‌شد.

The garden was being watered by the sprinkler system while it was raining.

معنی: باغچه در حال آبیاری توسط سیستم آبیاری خودکار بود در حالی که باران می‌بارید.

The road was being repaired by the construction crew last month.

معنی: جاده ماه گذشته توسط تیم ساخت و ساز تعمیر می‌شد.

مثال گرامر passive voice با گذشته کامل

 SubjectTo be (conjugated)Verb – past participle

Past perfect

گذشته کامل

SubjectHad beenVerb – pp
 

The room had been cleaned before he came.

اتاق تمیز شده بود قبل از اینکه او بیاید.

 

The cake had been baked by Mary before the guests arrived.

معنی: کیک قبل از رسیدن مهمان‌ها توسط مری پخته شده بود.

The letter had been written by the time I found it.

معنی: نامه تا زمانی که من پیدا کردم، نوشته شده بود.

The new software had been installed before the computer crashed.

معنی: نرم‌افزار جدید قبل از اینکه کامپیوتر کرش کند نصب شده بود.

The book had been read by many people before it became famous.

معنی: کتاب توسط افراد زیادی قبل از اینکه معروف شود خوانده شده بود.

The house had been cleaned before the guests arrived for the party.

معنی: خانه قبل از اینکه مهمان‌ها برای مهمانی بیایند تمیز شده بود.

مثال جملات مجهول با آینده ساده

 SubjectTo be (conjugated)Verb – past participle
Simple future (WILL)SubjectWill beVerb – pp
 

The room will be cleaned tomorrow.

اتاق فردا تمیز خواهد شد.

 

The cake will be baked by Mary tomorrow.

معنی: کیک فردا توسط مری پخته خواهد شد.

The letter will be written by the end of the week.

معنی: نامه تا انتهای هفته نوشته خواهد شد.

The new software will be installed next month.

معنی: نرم‌افزار جدید ماه آینده نصب خواهد شد.

The books will be read by many people in the future.

معنی: کتاب‌ها در آینده توسط افراد زیادی خوانده خواهند شد.

The house will be cleaned before the guests arrive for the party.

معنی: خانه قبل از اینکه مهمان‌ها برای مهمانی بیایند تمیز خواهد شد.

مثال گرامر ‌passive voice با going to

 SubjectTo be (conjugated)Verb – past participle

Simple future (BE GOING TO)

آینده ساده با

Going to

SubjectAm/ is/ are + going to  + BEVerb – pp
 

The room is going to be cleaned on Monday.

دوشنبه قرار است که اتاق تمیز بشه

 

The cake is going to be baked by Mary tomorrow.

معنی: کیک فردا توسط مری پخته خواهد شد.

The letter is going to be written by the end of the week.

معنی: نامه تا انتهای هفته نوشته خواهد شد.

The new software is going to be installed next month.

معنی: نرم‌افزار جدید ماه آینده نصب خواهد شد.

The books are going to be read by many people in the future.

معنی: کتاب‌ها در آینده توسط افراد زیادی خوانده خواهند شد.

The house is going to be cleaned before the guests arrive for the party.

معنی: خانه قبل از اینکه مهمان‌ها برای مهمانی بیایند تمیز خواهد شد.

مثال جملات مجهول با آینده کامل

 SubjectTo be (conjugated)Verb – past participle

Future perfect

آینده کامل

SubjectWill have beenVerb – pp
 

The room will have been cleaned before midnight.

اتاق قبل از نیمه شب تمیز خواهد شد.

 • متاسفانه زمان آینده کامل در زبان انگلیسی استفاده‌ی گسترده‌ای ندارد. اگرچه این زمان گرامری وجود دارد، اما به‌طور معمول در مکالمات روزمره و نوشتارهای رسمی استفاده نمی‌شود. اما می‌توانم به شما نمونه‌هایی از جملات مجهول با زمان آینده کامل بدهم:

The project will have been completed by next month.

معنی: پروژه تا ماه آینده به پایان رسیده خواهد بود.

The exams will have been taken by all students before the summer break.

معنی: آزمون‌ها تا قبل از تعطیلات تابستانی توسط تمام دانش‌آموزان آزموده شده خواهند بود.

The building will have been renovated by the end of the year.

معنی: ساختمان تا انتهای سال بازسازی شده خواهد بود.

All the invitations will have been sent out by next week.

معنی: تمام دعوت‌نامه‌ها تا هفته آینده ارسال شده خواهند بود.

The report will have been reviewed by the board before the meeting.

معنی: گزارش تا قبل از جلسه توسط هیئت مدیره بررسی شده خواهد بود.

 
 • در این مثال‌ها، از ساختار “will have been” به همراه شکل سوم فعل برای تشکیل زمان آینده کامل در جملات مجهول استفاده شده است.

مثال passive voice با فعل‌های مدال

 SubjectTo be (conjugated)Verb – past participle

Modal verbs:

 Can/ could/ may/ might/ should/ must/

با فعل‌های مُدال

SubjectModal + beVerb – pp
 

The room must be cleaned by Friday.

اتاق تا جمعه باید تمیز شود.

 
 

The project must be completed by the deadline.

معنی: پروژه باید تا مهلت به پایان برسد.

The report should be submitted by tomorrow morning.

معنی: گزارش باید تا صبح فردا تحویل داده شود.

The meeting can be held in the conference room.

معنی: جلسه می‌تواند در اتاق کنفرانس برگزار شود.

The assignment ought to be completed before next week.

معنی: تکلیف باید تا هفته آینده به پایان برسد.

The presentation might be given by one of the team members.

معنی: ارائه ممکن است توسط یکی از اعضای تیم انجام شود.

 
 • در این مثال‌ها، از فعل‌های مدال مانند must، should، can، ought to و might به همراه شکل سوم فعل برای تشکیل جملات مجهول استفاده شده است. 

تمرین آموزش: جملات مجهول در انگلیسی

۱. اتاق قبل از نیمه شب تمیز خواهد شد

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

تمرین جملات مجهول در انگلیسی:

جملات زیر را به حالت مجهول تبدیل کنید:

Mary cooked dinner.

John read the book.

The students took the test.

پاسخ:

Dinner was cooked by Mary.

The book was read by John.

The test was taken by the students.

بسیار عالی دوستان عزیز. امیدوارم جملات مجهول در انگلیسی یا گرامر passive voice را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: جملات مجهول در انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹