جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی

جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 4ام فروردین , 1401

در این مقاله جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی صحبت کنیم. به جمله‌های پرکاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در یادگیری زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.


[irp]

Good qualities

جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی

١- صداقت

 1. Honesty

I consider myself an honest person. I never lie to get what I want. I always try to tell the truth even if it’s not to my benefit. In my opinion, if you lie to people, they will lose trust in you sooner or later. I don’t approve of dishonest people who cheat others or exploit them in order to succeed. I have always believed in the proverb that goes: ‘Honesty is the best policy.’

من خودم را انسان درستکاری می‌دانم. هرگز برای رسیدن به هدفم دروغ نمی‌گویم. سعی می‌کنم همیشه راست بگویم حتی اگر به نفعم نباشد. به نظر من اگر آدم به مردم دروغ بگوید، دیریازود آنها از وی سلب اعتماد می‌کنند. من آدم‌های نادرستی را که به‌خاطر موفقیت کلاه سر دیگران می‌گذارند یا از آنها بهره‌کشی می‌کنند تأیید نمی‌کنم. من همیشه به ضرب‌المثلی که می‌گوید: «صداقت بهترین خط‌مشی است» اعتقاد داشته‌ام.

۲- کوشش و پشتکار

 1. Hard work & Perseverence

I’m a hard-working person. In fact, I’ve been industrious all my life. If a task or responsibility is left to me, I try to do my job to the best of my ability. I never cut corners. Another good quality of mine is that I always persevere in what I do. I never give up. My friends say I’m a real go-getter.

من آدم سخت‌کوشی هستم. در واقع، همه عمرم آدمی پرکار بوده‌ام. اگر کاری یا مسئولیتی به من محول شود، سعی می‌کنم آن را به نحو احسن انجام دهم. هرگز از کارم نمی‌زنم (کارم را مبل نمی‌کنم) یکی دیگر از صفات خوب من آن است که در کارهایم پشتکار دارم. هرگز تسلیم نمی‌شوم. دوستانم می‌گویند هرآنچه را که بخواهم می‌توانم به دست آورم.

 1. Keeping one’s promises

٣- خوش‌قولی

an say I’m as good as my word. If I make a promise, I always en it. I never break my promise. If I give you my word, you can Definitely count on me because I always stick to my word. I hate people who make a promise and then make various excuses because they can’t keep their promise. As far as I’m concerned, you should never trust people who break their promises.

می‌توانم بگویم آدم خوش‌قولی هستم. اگر قولی بدهم همیشه به قولم عمل می‌کنم. اگر قولی بدهم، حتماً می‌توانید روی من حساب کنید زیرا همیشه پای حرفم می‌ایستم. متنفرم از کسانی که قولی می‌دهند و سپس انواع بهانه‌ها را می‌آورند زیرا نمی‌توانند به قولشان عمل کنند. به نظر من، هرگز نباید به اشخاص بدقول اعتماد کرد.

جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی

4- Being sensible

۴- منطقی و معقول بودن

I would say I’m a sensible person. Whenever I find myself in a difficult situation, I try to make the best decision based on reason and experience. I try not to base my judgement (judgment) on my emotions.

I always admit my mistakes and I take the blame for them. I never try to put the blame on other people. I’m also open to criticism. I try not to get annoyed when people criticize me. I don’t approve of people who are not open to criticism. In my opinion, such people are stubborn and narrow-minded. I think if you are sensitive to criticism, you can’t make progress in your social and professional life.

می‌توانم بگویم فردی منطقی و معقولم. هرگاه در شرایط دشواری قرار می‌گیرم، سعی مکن بر اساس منطق و تجربه بهترین تصمیم را بگیرم. تلاش می‌کنم که ازروی احساساتم قضاوت نکنم.

همیشه اشتباهاتم را می‌پذیرم و تقصیر را به گردن می‌گیرم. هرگز سعی گردن دیگران بیندازم. من انتقادپذیر نیز هستم. تلاش می‌کنم وقتی از من ای نشوم. کسانی را که انتقادپذیر نیستند قبول ندارم. به عقیده من، این‌گونه افراد لجوج و کوته‌فکرند. معتقدم اگر شخص نسبت به انتقاد حساسیت داشته باشد، نمی‌تواند در زندگی اجتماعی و حرفه‌ای پیشرفت کند.

جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی

۵- اجتماعی بودن

5- Sociability

I’m sociable and friendly. I enjoy meeting new people. I mix with people easily and I like to make new friends. My friends say I’m good company. I enjoy people’s company and I think they enjoy my company, too. I like people who are outgoing. I know people who don’t socialize with others, people who keep themselves to themselves. I don’t think those people feel happy.

من اجتماعی و صمیمی هستم. از آشنا شدن با افراد جدید لذت می‌برم. به‌راحتی با دیگران معاشرت می‌کنم و از پیداکردن دوستان جدید خوشم می‌آید. دوستانم می‌گویند آدم خوش صحبتی هستم. از مصاحبت دیگران لذت می‌برم و فکر می‌کنم آنها نیز از مصاحبت من لذت می‌برند. آدم‌های اجتماعی را دوست دارم. افرادی را می‌شناسم که با دیگران معاشرت نمی‌کنند، افرادی که از مردم کناره می‌گیرند. گمان نمی‌کنم آنها آدم‌های خوشحالی باشند.

۶- احساس مسئولیت

 1. A sense of responsibility

I consider myself a responsible person. My coworkers say that I have a deep sense of responsibility. I’m always ready to take on new responsibilities. If I take responsibility for something, I try to do it to the best of my ability. I never shrug off responsibility. That’s why I hate irresponsible people, those who cut corners and evade responsibility.

من خودم را شخص مسئولی می‌دانم. همکارانم می‌گویند احساس مسئولیت عمیقی دارم. همیشه آماده‌ام که مسئولیت‌های جدیدی را عهده‌دار شوم. اگر مسئولیت کاری را قبول کنم سعی می‌کنم آن را به نحو احسن انجام دهم. هرگز از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی‌کنم. به همین دلیل از افراد غیرمسئول متنفرم، افرادی که از کارشان می‌زنند و از مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی

۷- کمک‌کردن به دیگران

 1. Being helpful

People who know me say I’m a helpful person. I often go out of my way to help my friends and relatives. If a friend of mine is in trouble or needs help, I go to their help. I never hesitate. What’s more, I usually help my friends and relatives without any expectation. In my opinion, if you do a favor for someone, you shouldn’t expect them to return your favor. You should do it for the sake of friendship.

کسانی که مرا می‌شناسند معتقدند که من اهل کمک به دیگران هستم. اغلب برای کمک به دوستان و خویشاوندانم از خودم مایه می می‌گذارم. اگر یکی از دوستانم به دردسر افتاده و یا نیازمند کمک باشد به کمکش می‌روم. هرگز دچار تردید نمی‌شوم. به‌علاوه معمولاً دوستان و خویشاوندانم را بدون هیچ چشمداشتی کمک می‌کنم. به عقیده من اگر لطفی به کسی می‌کنیم نباید توقع داشته باشیم که آنها لطف ما را جبران کنند. باید این کار را به‌خاطر دوستی انجام دهیم.

۸- اعتمادبه‌نفس

 1. Self-confidence

I can say I have enough self-confidence. I can stand in front of a group of people and talk without getting nervous. I can always get over my stage fright. I’m also an assertive person. I always speak my mind with confidence. If I want to criticize you, I say it to your face. I don’t talk behind your back because I hate backbiting. Another thing is, I almost always express my feelings. I don’t usually bottle up my emotions. I have always noticed that people who lack self-confidence can’t form relationships with others. In my opinion, a lack of self-confidence can hold you back in life.

می‌توانم بگویم به‌اندازه کافی اعتمادبه‌نفس دارم. می‌توانم روبروی گروهی از افراد بایستم بدون آنکه عصبی شوم صحبت کنم. همیشه می‌توانم بر ترس از صحنه چیره شوم. ضمناً همیشه حرفم را قاطعانه و با اعتمادبه‌نفس می‌زنم. همیشه حرف دلم را با اعتمادبه‌نفس به زبان می‌آورم. اگر بخواهم از شخصی انتقاد کنم رودررو به خودش می‌گویم. پشت سر کسی حرف نمی‌زنم زیرا از غیبت کردن متنفرم. موضوع دیگر آن است که تقریباً همیشه احساسات به زبان می‌آورم. معمولاً احساساتم را در دلم نگه نمی‌دارم. همیشه دیده‌ام که کسانی که اعتمادبه‌نفس کافی ندارند قادر نیستند با دیگران ارتباط برقرار کنند. به نظر من، کمبود اعتمادبه‌نفس می‌تواند در زندگی مانع پیشرفت انسان شود.

جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی

– متانت و خویشتن‌داری

 1. Self-control

I think it’s very important to be able to control your emotions in your relationships with people, so I always try to control my temper when people disagree with me or when I can’t do things my way. In my opinion, if you lose your temper too often, you will turn off people and you’ll lose your friends sooner or later.

به نظر من خیلی مهم است که آدم بتواند در روابطش با دیگران احساسات خود را کنترل کند، بنابراین من همیشه سعی می‌کنم وقتی دیگران با من مخالفت می‌کنند یا هنگامی که نمی‌توانم کارها را به روش خودم انجام دهم خشم خودم را کنترل کنم. به نظر من، اگر آدم زودبه‌زود از کوره در برود دیگران را از خودش منزجر خواهد کرد و دیریازود دوستانش را از دست خواهد داد.

۱۰- با ملاحظه بودن

 1. Being considerate

I always try to be a considerate person. I care about other people’s wishes and feelings and I’m always careful not to hurt or upset them. Some people are really inconsiderate. They don’t consider other people. They are only concerned about themselves. They always put themselves first in every situation. In my opinion, people who don’t consider others are self-centered and antisocial.

همیشه سعی می‌کنم آدم باملاحظه‌ای باشم. برای خواسته‌ها و احساسات دیگران اهمیت قائلم و همیشه مواظبم که آنها را نرنجانم یا دلگیر نکنم. بعضی آدم‌ها واقعاً ملاحظه دیگران را نمی‌کنند. فقط به خودشان اهمیت می‌دهند. در هر موقعیتی برای خودشان اولویت قائل‌اند. به نظر من کسانی که ملاحظه دیگران را نمی‌کنند خودبین و غیراجتماعی‌اند.

جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی

۱۱- شوخ‌طبعی

 1. A sense of humor

My elder brother has a strong sense of humor. He’s good fun. He always jokes with others and makes them laugh. He always cheers up his friends when they are feeling down. He’s the life of the party in our friendly gatherings. I believe people who can see the funny side of things have a special talent.

برادر بزرگ‌ترم خیلی شوخ‌طبع است. او بذله‌گو و خوش‌صحبت است. همیشه با دیگران شوخی می‌کند و آنها را می‌خنداند. همیشه وقتی دوستانش غمگین هستند آنها را خوشحال می‌کند. در مهمانی‌های دوستانه‌مان مجلس را گرم می‌کند. به اعتقاد من کسانی که قادرند جنبه خنده‌دار چیزها را ببینند استعداد خاصی دارند.

۱۲- تدبیر

 1. Tact

My father is a tactful person. He’s always careful not to say or do anything that will annoy or upset other people. He acts very tactfully in difficult or embarrassing situations. When he wants to make an important decision, he gives it a lot of thought first, then he consults several experienced people.

He also has language tact. He speaks in such a way that people won’t get hurt. He never ridicules or humiliates people. Even when he wants to disagree with you or criticize you, he never uses harsh or foul language. He always watches his language. That’s why he’s my role model. I look up to him and try to follow his example.

جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی

پدرم مرد با تدبیری است. همواره مراقب است تا حرفی نزند یا کاری نکند که دیگران را برنجاند یا ناراحت کند. او در موقعیت‌های دشوار یا نامطلوب بسیار باتدبیر عمل می‌کند. هنگامی که می‌خواهد تصمیم مهمی بگیرد ابتدا خوب راجع به آن فکر می‌کند و سپس با چندین شخص باتجربه مشورت می‌کند.

پدرم در صحبت‌کردن نیز باتدبیر است. طوری صحبت می‌کند که دیگران ناراحت نشوند. هرگز دیگران را تمسخر یا تحقیر نمی‌کند. حتی زمانی که می‌خواهد با کسی مخالفت کند یا از وی انتقاد نماید هرگز با لحن شدید صحبت نمی‌کند یا حرف بد نمی‌زند. همیشه مواظب است که چه می‌گوید. به همین دلیل او الگوی من است. او را می‌ستایم و سعی می‌کنم از او سرمشق بگیرم.

13- صرفه‌جویی

 1. Thrift

I can say I’m a thrifty person. I appreciate money. I believe that money doesn’t grow on trees. Don’t get me wrong. I’m not stingy. I only spend my money wisely. I always budget my income. I buy what I need and I pay my bills but I always put some money aside for a rainy day.

I have a friend who is careless with his money. He’s extravagant in the real sense. Money burns a hole in his pocket. He earns a very good salary but he’s usually broke toward the end of the month. He’s always in debt because he often borrows money from his friends.

می‌توانم بگویم آدم صرفه‌جویی هستم. قدر پول را می‌دانم. معتقدم که پول علف خرس نیست. سوءتفاهم نشود. من خسیس نیستم. فقط پولم را عاقلانه خرج می‌کنم. همیشه درآمدم را بودجه‌بندی می‌کنم. آنچه را که لازم دارم می‌خرم و همه صورت‌حساب‌هایم را می‌پردازم اما همیشه مقداری پول برای روز مبادا کنار می‌گذارم.

دوستی دارم که پولش را بی‌حساب خرج می‌کند. به معنای واقعی کلمه ولخرج است. پول توی جیبش بند نمی‌شود. حقوق خیلی خوبی دارد ولی معمولاً نزدیک آخر ماه بی‌پول است. همیشه مقروض است زیرا اغلب از دوستانش پول قرض می‌کند.

۱۴- آزاداندیشی و بی تعصب بودن

 1. Open-mindedness

My uncle is the most open-minded person I know. He’s always willing to listen to, think about and even accept other people’s ideas. His opinions and judgments are almost always objective. He’s never subjective when he wants to make a judgment or express his opinions. If there’s a difference of opinion between him and others, he never shows any prejudice. He always listens to reason. In fact, he’s always open to reason even if it’s not in his interest.

عموی من آزاداندیش‌ترین شخصی است که می‌شناسم. همواره آماده است که عقاید دیگران را بشنود، درباره آنها فکر کند و حتی آنها را بپذیرد. عقاید و قضاوت‌هایش تقریباً همیشه واقع‌بینانه و بی‌طرفانه‌اند. وقتی می‌خواهد قضاوتی کند و یا عقایدش را بیان نماید هرگز یک‌طرفه یا مغرضانه عمل نمی‌کند. اگر بین او و دیگران اختلاف نظری باشد، هرگز هیچ‌گونه تعصبی نشان نمی‌دهد. همیشه تابع منطق است. در واقع، او همیشه منطق را می‌پذیرد حتی اگر به نفعش نباشد.


[irp]


خب، امیدوارم جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی  را یاد بگیرید که خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، خیلی خوشحالیم که در سایت راسا می‌توانیم این جمله‌های پرکاربرد و مهم زبان انگلیسی را به شما علاقه‌مندان آموزش دهیم.

دوستان عزیز برای اینکه از این به بعد از این جمله‌ها درست استفاده کنید بهتر است که با آن‌ها مثال بیشتری بزنید. بهترین کار این است که همین الان در قسمت نظرها نظر خود و مثال خودتان را برای ما بگذارید.

اگر این مقاله در جهت یادگیری زبان انگلیسی شما مفید بوده است، آن را با ذکر منبع در صفحه‌های مجازی خودتان به اشتراک بگذارید.

مقاله‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر، نحوه یادگیری و تفاوت جزئی اما مهم، شاه کلید مکالمه، راسا فریز … هستند را مطالعه کنید.

دوستان راسا زبان:

با جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی برای ما مثال بزنید و اگر هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما بپرسید. ما را در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید. اینستاگرام راسا زبان را در بالای همین صفحه سمت چپ کلیک کنید.

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی پشرفته زبان انگلیسی 

شاه کلید مکالمه زبان انگلیسی را در دست بگیر!

بیش از ۶۰۰ عبارت آماده که می‌توانید با هر کدام آن‌ها هزاران جمله بسازید!

همین الان کلیک کنید و دانلود کنید
آموزش آنلاین زبان انگلیسی
[irp]
مکالمه زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی زبان انگلیسی (key sentences in English)

تمام درس‌های جملات پرکاربرد انگلیسی را تماشا کنید

برای دانلود شاه کلید رایگان فرم را پر کنید

8 دیدگاه برای “جملات صفات خوب آدم‌ها در انگلیسی

 1. English lover
  English lover گفته:

  اوه چقدر کلمه جدید داشت؟ میشه از دسته مقاله‌ها بیشتر داشته باشیم؟

 2. photographer
  photographer گفته:

  خیلی خوب بود مرسی. خیلی یعنی خوب بود. کاش بیشتر این کلمات رو داشته باشیم توی مقاله‌ها

  • راسا زبان
   راسا زبانمدیریت گفته:

   سپاس. از این به بعد زیاد از این جور کلمات خواهیم داشت

 3. چیا
  چیا گفته:

  مرسی واقعا عالی بود. مقالات کاربردی بزارین باز هم بزارین عالی میشه

  • راسا زبان
   راسا زبانمدیریت گفته:

   سلام مرسی از شما و همراهی تون
   ما کلی آموزش داریم از این دسته میتونید تمامش رو مطالعه کنید و به بهبود زبان انگلیسی تون کمک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

برای شرکت در مینی دوره فرم را پرکنید

شاه کلید مکالمه انگلیسی

سخت انگلیسی رو مکالمه میکنی؟
با ۶۰۰ شاه کلید هزاران جمله بسازید و راحت مکالمه کن!
در ۵ سطح و ۳۱ قسمت ویدئویی و صوتی!

۵۹۹ هزار تومان

فقط ۱۹۹ هزار تومان