گرامر موافقت در انگلیسی (گرامر agreement)

گرامر موافقت agreement در انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 31ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از سری آموزش‌های راسا گرامر قرار است در مورد گرامر موافقت در انگلیسی یا agreement در انگلیسی صحبت کنیم، خب اول ویدئو رو تماشا کنید و متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.


گرامر موافقت در انگلیسی یا گرامر agreement

گرامر موافقت برای جمله مثبت (فعل اصلی) 

For positive sentence (main verb):

 Structure:

positive sentence +, So + Helping v + S.
+,  S. +  Helping v  + Too

ساختار گرامر موافقت برای جملات مثبت با فعل اصلی:

جمله مثبت + so + فعل کمکی + فاعل
فاعل + فعل کمکی + too

مثال با فعل اصلی برای موافقت:

 •   I like ice cream, and So do I/, I do Too.
 • من بستنی دوست دارم و منم همینطور

برای جمله مثبت (فعل to be) 

For positive sentence (To be V.):

     Structure:

positive sentence + and, So +To be V. + S.

+ and,  S. +To be V. + Too

ساختار گرامر موافقت برای جملات مثبت با فعل to be:

جمله مثبت + so + فعل to be + فاعل
فاعل + فعل to be و  too

  مثال با فعل to be:

 • I am a student and So am I.
  And, I am Too
 • من دانش‌آموز هستم و منم همینطور

دقت کنید دوستان عزیز: اگر جمله‌ای با فعل modal بود، از آن فعل مدال با همین روشی که گفتیم برای موافقت جمله مثبت استفاده میکنیم.

گرامر موافقت agreement در انگلیسی با جملات منفی

گرامر موافقت در انگلیسی برای جمله های منفی(فعل اصلی) در انگلیسی رو باهم کار کنیم.

  For negative sentence (main Verb):

    Structure:

negative sentence + and, Neither + Positive Helping V. + S.
And, S. + Negative Helping V. + Either
 
Nor + Positive Helping V. + S.

ساختار گرامر موافقت در انگلیسی برای جملات منفی:

جمله منفی + neither + فعل کمکی مثبت + فاعل
فاعل + فعل کمکی منفی + ‌either
nor + فعل کمکی مثبت + فاعل

مثال منفی برای گرامر موافقت در انگلیسی:

I don’t like Indian food, and Neither do I.
and I don’t Either.
Nor do I.

من غذای هندی دوست ندارم و منم همینطور…

برای جمله های منفی(فعل to be):

    Structure:

negative sentence + and, Neither + Positive To be V. + S.
 And, S. + Negative To be V. + Either
Nor + Positive To be V. + S.

ساختار گرامر موافقت در انگلیسی برای جملات منفی:

جمله منفی + neither + فعل to be مثبت + فاعل
فاعل + فعل to be منفی + ‌either
nor + فعل to be مثبت + فاعل

Example with to be V. :

 I am not in the mood for Italian food, and Neither am I.
and I’m not Either.
Nor am I.

من روی مود غذا ایتالیایی نیستم و منم همینطور…

5 مثال از موافقت جملات مثبت با استفاده از So do I:

 1. مثال:
 • شخص اول: I love pizza!
 •  من عاشق پیتزا هستم!
 • شخص دوم: So do I! Pizza is my favorite food.
 • منم همینطور! پیتزا غذای مورد علاقه منه.

توضیح:

در این مثال، شخص دوم از So do I برای نشان دادن موافقت خود با عشق شخص اول به پیتزا استفاده می کند.

 1. مثال:
 • شخص اول: I think it’s going to rain today.
 • فکر می کنم امروز باران میاد.
 • شخص دوم: So do I. The sky is really dark and cloudy.
 •  منم همینطور. آسمون خیلی تاریک و ابریه.

توضیح:

در این مثال، شخص دوم از So do I برای نشان دادن موافقت خود با پیش بینی بارندگی شخص اول استفاده می کند.

 1. مثال:
 • شخص اول: I’m really tired today. امروز خیلی خسته ام.
 • شخص دوم: So do I. I had a long day at work. منم همینطور. روز طولانی در محل کار داشتم.

توضیح:

در این مثال، شخص دوم از So do I برای نشان دادن همدلی خود با خستگی شخص اول استفاده می کند.

 1. مثال:
 • شخص اول: I’m excited about going to the concert tonight.
 •  از رفتن به کنسرت امشب هیجان زده ام.
 • شخص دوم: So do I! I’ve been looking forward to it for weeks.
 • منم همینطور! هفته ها منتظر این لحظه بودم.

توضیح:

در این مثال، شخص دوم از So do I برای نشان دادن شور و اشتیاق خود برای رفتن به کنسرت به اندازه شخص اول استفاده می کند.

 1. مثال:
 • شخص اول: I think this new movie is going to be a hit.
 •  فکر می کنم این فیلم جدید پرفروش خواهد شد.
 • شخص دوم: So do I. The reviews have been really positive.
 • منم همینطور. نقدها خیلی مثبت بوده.

۵ جمله موافقت مثبت با do too:

 • شخص اول: I’m not sure what to order for dinner.
 • نمیدونم شام چی سفارش بدم.
 • شخص دوم: I do too. There are so many good options on the menu.
 •  منم همینطور. گزینه های خیلی خوبی توی منو هست.

توضیح:

در این مثال، شخص دوم از I do too برای نشان دادن عدم قطعیت خود در مورد انتخاب شام به اندازه شخص اول استفاده می کند.

 • شخص اول: I think we should take a break.
 •  فکر می کنم باید یه استراحت کنیم.
 • شخص دوم: I do too. I’ve been working on this project for hours.
 • منم همینطور. ساعت ها روی این پروژه کار کردم.

توضیح:

در این مثال، شخص دوم از I do too برای نشان دادن موافقت خود با نیاز به استراحت به اندازه شخص اول استفاده می کند.

 • شخص اول: I’m really impressed with your work.
 • از کار شما خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم.
 • شخص دوم: Thank you. I do too. I put a lot of effort into it.
 • ممنون. منم همینطور. خیلی زحمت کشیدم.
 • شخص اول: I’m so glad we met.
 •  خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم.
 • شخص دوم: I do too. You seem like a really nice person.
 • منم همینطور. به نظر می رسد شما فردی بسیار خوبی هستید.
 • شخص اول: I’m having a great time here.
 •  من اینجا خیلی خوش می گذرونم.
 • شخص دوم: I do too.

10 مثال برای جملات مثبت گرامر موافقت در انگلیسی:

1. موافقت با جمله‌ی مثبت:

من عاشق پیتزا هستم. – منم همینطور!

(I love pizza. – Me too!)

2. تأکید بر موافقت:

این فیلم خیلی قشنگه! – کاملاً موافقم!

(This movie is amazing! – I couldn’t agree more!)

3. استفاده از So:

هوا خیلی گرمه، نه؟ – آره، واقعاً گرمه!

(It’s so hot outside, isn’t it? – Yes, it is!)

4. استفاده از Too:

من عاشق بستنی شکلاتی هستم. – من هم عاشقشم!

(I love chocolate ice cream. – I do too!)

5. استفاده از عبارات مشابه:

این کتاب خیلی آموزنده است. – کاملاً درسته، خیلی چیز یاد گرفتم!

(This book is very informative. – Absolutely, I learned a lot!)

6. موافقت با جزئیات:

این کیک خیلی خوشمزه است، طعم وانیلش عالیه! – موافقم، وانیلش خیلی خوشمزه‌ست!

(This cake is delicious, I love the vanilla flavor! – I agree, the vanilla flavor is amazing!)

7. استفاده از اصطلاحات عامیانه:

این آهنگ عالیه! – دقیقاً، خیلی توپه!

(This song is great! – You’re right, it’s awesome!)

8. موافقت با لحنی دوستانه:

تو خیلی خوشگلی! – ممنونم، تو هم خیلی خوشگلی!

(You’re so beautiful! – Thank you, you’re beautiful too!)

9. استفاده از عبارات تأکیدی:

این ایده عالیه، حتماً باید انجامش بدیم! – کاملاً موافقم، یه فرصت عالیه!

(This is a great idea, we should definitely do it! – I totally agree, it’s a great opportunity!)

10. موافقت با لحنی رسمی:

با نظر شما در مورد این موضوع کاملاً موافق هستم. – از اینکه با نظر من موافق هستید سپاسگزارم.

(I completely agree with you on this matter. – Thank you for agreeing with me.)

نکته:

به یاد داشته باشید که لحن و نوع بیان در جملات گرامر موافقت در انگلیسی بسیار مهم است.

10 مثال برای جملات منفی گرامر موافقت در انگلیسی:

1. مخالفت با جمله منفی با استفاده از “Neither”:

جمله منفی: I don’t like pizza.

موافقت: Neither do I.

من پیتزا دوست ندارم.

منم همینطور.

2. مخالفت با جمله منفی با استفاده از “So do I”:

جمله منفی: I don’t like cooking.

مخالفت: I don’t either. / So do I.

من آشپزی دوست  ندارم
منم همینطور.

3. مخالفت با جمله منفی با استفاده از “Not… either”:

جمله منفی: He is not a good singer.

موافقت: He is not a good singer, either.

او خواننده خوبی نیست.
همینطوره.

4. مخالفت با جمله منفی با استفاده از “Nor… either”:

جمله منفی: She doesn’t speak French.

موافقت: She doesn’t speak French, nor do I.

فرانسوی صحبت نمیکه.
او صحبت نمیکنه منم نمیکنم.

5. مخالفت با جمله منفی با استفاده از “Neither… nor”:

جمله منفی: They don’t have any pets.

موافقت: Neither do we. / We don’t have any pets, either.

اونا هیچ حیوان خونگی ندارند.
ما هم نداریم.

6. مخالفت با جمله منفی با استفاده از “No… either”:

جمله منفی: There isn’t any milk left.

موافقت: No, there isn’t. / There isn’t any milk left, either.

هیچی شیر نمونده.
نه هیچی شیر نمونده.

7. مخالفت با جمله منفی با استفاده از “Not… neither”:

جمله منفی: They haven’t finished their homework yet.

موافقت: I haven’t finished my homework yet, either.

اونا هنوز تکالیفشون رو تموم نکردن.
منم هنوز تموم نکردم.

8. مخالفت با جمله منفی با استفاده از “I’m not… either”:

جمله منفی: You’re not happy with the results.

موافقت: I’m not happy with the results, either.

تو از نتیجه خوشحال نیستیو
منم از نتیجه خوشحال نیستم.

9. مخالفت با جمله منفی با استفاده از “I don’t think… either”:

جمله منفی: I don’t think it’s a good idea.

موافقت: I don’t think it’s a good idea, either.

فکر نمیکنم ایده خوبی باشه.
منم فکر نمیکنم ایده خوبی باشه.

10. مخالفت با جمله منفی با استفاده از “I’m not sure… either”:

جمله منفی: I’m not sure what to do.

موافقت: I’m not sure what to do, either.

مطمئن نیستم چیکار کنم.
منم مطمئن نیستم چیکار کنم.

نکات مهم گرامر موافقت در انگلیسی :

 • در جملات منفی، فاعل جمله بعد از فعل کمکی “do” یا “does” می‌آید.
 • برای موافقت با جمله منفی، می‌توانید از “Neither do I” یا “So do I” استفاده کنید.
 • برای مخالفت با جمله منفی، می‌توانید از “Not… either”، “Nor… either”، “Neither… nor”، “No… either”، “Not… neither”، “I’m not… either”، “I don’t think… either” و “I’m not sure… either” استفاده کنید.

تمرین آموزش: گرامر موافقت در انگلیسی

۱.من غذای چینی دوست ندارم. منم همینطور.
۲.تو در این ساختمان زندگی میکنی. منم همینطور.
۳. او نمی‌تونه سوار موتور بشه. او (زن) هم همینطور

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

 

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: گرامر موافقت در انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹