جملات قد و وزن به زبان انگلیسی

جملات قد و وزن در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 12ام اسفند , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی در مورد قد و وزن به زبان انگلیسی صحبت کنیم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد قد و وزن صحبت کنیم. به جمله‌های پر کاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.

جملات مربوط به قد به زبان انگلیسی در قسمت اول آمده است. جملات مربوط به وزن به زبان انگلیسی  در قسمت دوم مقاله است. بریم باهم جملات پر کاربرد قد و وزن به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آن را مطالعه کنیم.


جملات قد و وزن به زبان انگلیسی

Height & build in English

قد به زبان انگلیسی

How tall are you?/ What’s your height? 

قد شما (تو) چقدر است؟

I’m 1 meter 78.

قدم یک متر و هفتاد و هشت سانتیمتر است.

He’s (of) medium/ average height.

قد متوسط دارد.

She’s rather short.

نسبتا قد کوتاه است.

She’s quite/ pretty tall.

نسبتا قد بلند است.

Rather برای منفی

Quite & pretty برای مثبت

He’s very tall.

خیلی قد بلند است.

در قسمت بالا مطالعه کردید که جملات مربوط به قد متوسط به زبان انگلیسی، قد بلند به زبان انگلیسی و قد کوتاه به زبان انگلیسی چگونه است و همینطور هم معنی‌های آن‌ها نیز برای شما آورده شده بود.

جملات قد به زبان انگلیسی با معنی:

پرسیدن قد در زبان انگلیسی:

 • How tall are you? (قد شما چقدر است؟)
 • What’s your height? (قد شما چقدر است؟)
 • Are you tall or short? (شما بلند قد هستید یا کوتاه قد؟)

پاسخ دادن به سوال قد در انگلیسی:

 • I’m 175 centimeters tall. (من 175 سانتی متر قد دارم.)
 • I’m 5’9″ tall. (من 5 فوت و 9 اینچ قد دارم.)
 • I’m above average height. (قد من از متوسط ​​بیشتر است.)
 • I’m on the shorter side. (من نسبتاً کوتاه قد هستم.)

بیان قد افراد دیگر:

 • My son is 160 centimeters tall. (قد پسر من 160 سانتی متر است.)
 • My husband is 6’2″ tall. (قد شوهر من 6 فوت و 2 اینچ است.)
 • She’s very tall. (او خیلی بلند قد است.)
 • He’s quite short for his age. (او برای سنش نسبتاً کوتاه قد است.)

مقایسه قد در انگلیسی:

 • I’m taller than you. (من از تو بلندتر هستم.)
 • She’s shorter than her brother. (او از برادرش کوتاه تر است.)
 • We’re the same height. (ما هم قد هستیم.)

اشاره به قد در زمان گذشته:

 • I was much shorter when I was a child. (وقتی بچه بودم خیلی کوتاه تر بودم.)
 • He grew a lot in the past year. (او در سال گذشته خیلی قد کشید.)

اشاره به قد در زمان آینده:

 • I’m sure I’ll grow taller. (مطمئنم که قد بلندتر خواهم شد.)
 • She’s probably going to be tall like her parents. (او احتمالاً مثل پدر و مادرش بلند قد خواهد شد.)

اصطلاحات مربوط به قد در انگلیسی:

 • tall: بلند قد
 • short: کوتاه قد
 • average height: قد متوسط
 • above average height: بلندتر از متوسط
 • below average height: کوتاه تر از متوسط
 • height difference: اختلاف قد

نکات:

 • برای گفتن قد خود می توانید از “I’m 175 centimeters tall” یا “I’m 5’9″ tall” استفاده کنید.
 • برای گفتن قد افراد دیگر، می توانید از “My son is 160 centimeters tall” یا “He’s 6’2″ tall” استفاده کنید.
 • در زبان انگلیسی، قد معمولاً به سانتی متر یا فوت و اینچ بیان می شود.

مثال:

A: How tall are you?

B: I’m 180 centimeters tall.

A: You’re taller than me!

B: Yes, I know. I’m the tallest in my family.


جملات مربوط به جثه در انگلیسی با ترجمه:

پرسیدن در مورد جثه:

 • What’s your build? (هیکلت چطوره؟)
 • Are you muscular or slim? (عضله ای هستی یا لاغر؟)
 • Do you work out? (ورزش می کنی؟)

پاسخ دادن به سوال جثه:

 • I’m average build. (هیکلم متوسطه)
 • I’m on the heavier side. (کمی چاق هستم)
 • I’m trying to lose weight. (دارم سعی می کنم وزن کم کنم)
 • I’m in good shape. (سالم و متناسب هستم)

بیان جثه افراد دیگر:

 • He’s very muscular. (او خیلی عضله ای است)
 • She’s petite. (او ریزه میزه است)
 • They’re both built like athletes. (هر دوی آنها هیکلی مثل ورزشکاران دارند)

مقایسه جثه:

 • I’m bigger than you. (من از تو بزرگتر هستم)
 • She’s smaller than her brother. (او از برادرش کوچکتر است)
 • We’re about the same size. (ما تقریباً هم اندازه هستیم)

اشاره به جثه در زمان گذشته:

 • I used to be much heavier. (قبلاً خیلی چاق تر بودم)
 • He’s lost a lot of weight since I last saw him. (او از زمانی که او را دیدم خیلی وزن کم کرده است)

اشاره به جثه در زمان آینده:

 • I’m going to start working out and get in shape. (می خواهم شروع به ورزش کنم و تناسب اندام پیدا کنم)
 • She’s going to gain weight if she doesn’t eat healthier. (اگر سالم تر غذا نخورد، وزن اضافه می کند)

اصطلاحات مربوط به جثه:

 • muscular: عضلانی
 • slim: لاغر
 • average build: هیکل متوسط
 • heavy: چاق
 • petite: ریزه میزه
 • in good shape: سالم و متناسب
 • out of shape: نا سالم و نامتناسب
 • overweight: اضافه وزن
 • underweight: کم وزن

نکات:

 • برای گفتن جثه خود می توانید از “I’m average build” یا “I’m on the heavier side” استفاده کنید.
 • برای گفتن جثه افراد دیگر، می توانید از “He’s very muscular” یا “She’s petite” استفاده کنید.
 • در زبان انگلیسی، جثه معمولاً با صفات توصیف می شود.

مثال:

A: What’s your build?

B: I’m slim.

A: Do you work out?

B: Yes, I go to the gym three times a week.


جملات جثه در انگلیسی

He’s (of) medium build.

جثه متوسط دارد.

He’s well-built.

خوش‌هیکل است.

He’s heavily-built.

هیکلش درشت است.

He’s broad-shouldered.

چهارشانه است.

He’s hefty/heavy/fat

او چاق است.

I’m obese

من بسیار چاق هستم.

 He’s Thin / slim / slender

او لاغر است.

He’s skinny.

او خیلی لاغر (استخوانی) است.

He’s skeletal

او لاغر استخوانی است

 

She’s big – boned / large – boned

استخوان‌بندی درشت دارد. (برای خانم‌ها)

She’s plump.

او کمی چاق است. (برای خانم‌ها و در حد مطلوب)

She’s petite.

ریزه اندام است. (برای خانم‌ها)


جملات وزن در زبان انگلیسی با معنی:

پرسیدن وزن:

 • How much do you weigh? (وزنت چقدر است؟)
 • What’s your weight? (وزنت چقدر است؟)
 • Have you gained or lost weight recently? (اخیراً وزن اضافه یا کم کرده اید؟)

پاسخ دادن به سوال وزن:

 • I weigh 70 kilograms. (70 کیلوگرم وزن دارم)
 • I’m a little overweight. (کمی اضافه وزن دارم)
 • I’m watching my weight. ( مراقب وزنم هستم)
 • I’ve lost 5 kilos in the past month. (در ماه گذشته 5 کیلو وزن کم کرده ام)

بیان وزن افراد دیگر:

 • He’s very heavy. (او خیلی سنگین است)
 • She’s quite slim. (او خیلی لاغر است)
 • They’re both at a healthy weight. (هر دوی آنها وزن سالمی دارند)

مقایسه وزن:

 • I’m heavier than you. (من از تو سنگین تر هستم)
 • She’s lighter than her brother. (او از برادرش

weight in English

وزن در زبان انگلیسی

جملات پر کاربرد در مورد وزن به زبان انگلیسی را مطالعه کنید. دوباره یک بار دیگر تمام جملات قد و وزن به زبان انگلیسی را دوره کنید تا کامل آن‌ها را یاد بگیرید!

How much do you weigh? / What’s your weight?

وزنت چقدر است؟

I weigh/ am 75 kilos.

هفتاد و پنج کیلو وزن دارم.

I’m a little overweight.

کمی اضافه وزن دارم.

I’m watching my weight.

مواظب وزنم هستم.

To put on weight = to gain weight

To lose weight

چاق شدن لاغر شدن

I’m putting on/ losing weight.

دارم چاق / لاغر می‌شوم.

I’ve put on 2 kilos.

دو کیلو اضافه کرده‌ام (چاق شده‌ام).

I’ve lost 3 kilos.

سه کیلو کم کرده‌ام (لاغر شده‌ام).


جمع‌بندی جملات قد و وزن در انگلیسی:

اول اینکه از جملات قد و وزن به انگلیسی برای ما مثال بزنید و اگر هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما بپرسید. ما را در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی زبان انگلیسی (key sentences in English)

تمام درس‌های جملات پرکاربرد انگلیسی را تماشا کنید

برای دانلود شاه کلید رایگان فرم را پر کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

35 دیدگاه برای “جملات قد و وزن به زبان انگلیسی

 1. English lover
  English lover گفته:

  سلام. خیلی خوب و مفید بود. کامل و جامع توضیح دادید. مقاله‌های پرکاربرد شما عالی هست.

 2. مهدی
  مهدی گفته:

  سلام عالی بود.
  همه چیز در مورد قد و جثه و وزن در این مقاله بود عالی بود مرسی راسا زبان

 3. نیلوفر معصومی
  نیلوفر معصومی گفته:

  خیلی کاربردی هستند، مرسی از این مطالب مفید که برامون تهیه میکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یادگیری زبان انگلیسی را همین الان شروع کنید، مینی دوره گام در چهار سطح!
۳۸ درس رایگان! همین الان فرصت رو از دست نده!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹