گرامر wish در انگلیسی + ویدئو آموزشی

جمله با wish و گرامرش
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 30ام اردیبهشت , 1403

گرامر wish در انگلیسی: آرزو کردن

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از سری آموزش‌های راسا گرامر قرار است در مورد گرامر wish در انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.


گرامر wish برای بیان آرزوها، خواسته‌ها، و امیال در زمان حال، گذشته، و آینده استفاده می‌شود. این گرامر به دو صورت:

wish + فعل ماضی ساده و wish + would + فعل ماضی التزامی به کار می‌رود.

1. گرامر Wish برای زمان حال و آینده:

 • ساختار: Wish + فاعل + فعل ماضی ساده

مثال:

 • I wish I had a lot of money.
 • (من آرزو می‌کنم پول زیادی داشتم.)
 • I wish I could fly.
 • (من آرزو می‌کنم می‌توانستم پرواز کنم.)
 • I wish I was taller.
 • (من آرزو می‌کنم قد بلندتر بودم.)

نکته: در جملات wish برای زمان حال و آینده، فعل ماضی ساده برای بیان آرزویی که در حال حاضر وجود دارد یا در آینده اتفاق خواهد افتاد استفاده می‌شود.

گرامر wish در انگلیسی

 • توی این ویدئو قراره که به ساده‌ترین راه گرامر wish رو یاد بگیریم
 • اولین و مهم‌ترین نکته:
 • وقتی ما از wish استفاده می‌کنیم، باید یک زمان به عقب یا گذشته برویم.

s + wish + simple past+ adv. Of time for the present

 • Normal: I live in Turkey.
 • من در ترکیه زندگی می‌کنم.
 • Wish: I wish I lived in the US Now.
 • ای کاش که توی ایالات متحده زندگی می‌کردم.
 • Normal: I am fat.
 • من چاق هستم.
 • Wish: I wish I were thinner.
 • ای کاش که لاغر‌تر بودم
 • Normal: He isn’t tall.
 • او قد بلند نیست.
 • Wish: He wishes he were tall enough.
 • او آرزو داره که به اندازه کافی قدش بلند بود.

Note: “were” is used as to be V. for all the pronouns.

تمام ضمیر‌ها فعل to be شون were هست.

2. گرامر Wish برای زمان گذشته:

 • ساختار: Wish + فاعل + would + فعل ماضی التزامی

مثال:

 • I wish I had studied harder.
 • (من آرزو می‌کنم سخت‌تر درس خوانده بودم.)
 • I wish I had gone to the party.
 • (من آرزو می‌کنم به مهمانی رفته بودم.)
 • I wish I had told you the truth.
 • (من آرزو می‌کنم حقیقت را به تو گفته بودم.)

نکته: در جملات wish برای زمان گذشته، فعل ماضی التزامی برای بیان آرزویی که در گذشته وجود داشت و به واقعیت نپیوست استفاده می‌شود.

3. گرامر Wish برای بیان افسوس و پشیمانی:

ساختار: Wish + فاعل + would + فعل ماضی التزامی

مثال:

 • I wish I could turn back time.
 • (من آرزو می‌کنم می‌توانستم زمان را به عقب برگردانم.)
 • I wish I had never said that.
 • (من آرزو می‌کنم ای کاش هرگز آن را نگفته بودم.)
 • I wish I had been more patient.
 • (من آرزو می‌کنم ای کاش صبورتر بودم.)

نکته: در جملات wish برای بیان افسوس و پشیمانی، فعل ماضی التزامی برای بیان آرزویی که در گذشته وجود داشت و به واقعیت نپیوست و باعث پشیمانی شده است استفاده می‌شود.

4. گرامر Wish برای بیان آرزوی غیرممکن:

 • ساختار: Wish + فاعل + could + فعل ماضی ساده

مثال:

 • I wish I could fly like a bird.
 • (من آرزو می‌کنم می‌توانستم مثل یک پرنده پرواز کنم.)
 • I wish I could be invisible.
 • (من آرزو می‌کنم می‌توانستم نامرئی باشم.)
 • I wish I could travel the world.
 • (من آرزو می‌کنم می‌توانستم به دور دنیا سفر کنم.)

نکته: در جملات wish برای بیان آرزوی غیرممکن، فعل ماضی ساده برای بیان آرزویی که غیرممکن است و به واقعیت نخواهد پیوست استفاده می‌شود.

گرامر wish برای گذشته در انگلیسی

در زمان گذشته، فعل “wish” برای بیان ناراحتی یا آرزوها و امیدهایی که در گذشته به واقعیت نپیوسته‌اند، به کار می‌رود. این زمان معمولاً با استفاده از “wish” به همراه گذشته ساده یا گذشته کامل می‌آید.
 

1. استفاده از گذشته ساده:

   – I wish I had a car.
می‌خواستم که ماشین داشتم.
   – She wishes she visited her grandparents more often.
او می‌خواست که بیشتر به پدر و مادرش سر بزند.
 

2. استفاده از گذشته کامل:

   – I wish I had studied engineering.
(می‌خواستم مهندسی می‌خواندم.)
   – He wishes he had gone to the party last night.
(او می‌خواست به مهمانی دیشب می‌رفت.)
 
در این مثال‌ها، “wish” با فعل گذشته ساده یا گذشته کامل استفاده شده است تا آرزوها یا ناراحتی‌هایی که در گذشته واقعیت نیافته باشند، بیان شوند.

فرمول گرامر wish برای گذشته:

S. + wish + past perfect + adv. Of time for past

 • Normal: I didn’t study hard at high school.
 • من توی دبیرستان سخت درس نخوندم.
 • Wish: I wish I had studied harder that time.
 • ای کاش در دبیرستان سخت درس خونده بودم.
 • Normal: I was angry with my wife last night.
 • دیشب خیلی از همسرم عصبانی بودم.
 • Wish: I wish I had been friendly with her last night.
 • ای کاش که دیشب دوستانه با همسرم رفتار می‌کردم.

وقتی  از wish استفاده می‌کنیم و می‌خوایم در مورد آرزوی آینده صحبت کنیم.

گرامر wish برای آینده در انگلیسی

استفاده از فعل “wish” برای زمان آینده به منظور بیان آرزوها، امیدها، و وضعیت‌هایی که در آینده ممکن است واقعیت نیافته باشند، رایج نیست. با این حال، در برخی موارد، می‌توان از “wish” به همراه فعل “could” یا “would” برای بیان آرزوها و امیدهای آینده استفاده کرد.
 
برای بیان آرزوها در زمان آینده، معمولاً از ساختار “wish” + “could/would” استفاده می‌شود. این ساختار بیانگر آرزویی است که فرد می‌خواهد در آینده واقعیت پیدا کند، اما احتمال وقوع آن کم است.

مثال‌ها برای گرامر wish برای آینده در انگلیسی:

 
 • 1. I wish I could visit Japan next year.
 • (می‌خواستم که بتوانم سال آینده به ژاپن سفر کنم.)
 • 2. She wishes she would find a better job soon.
 • (او می‌خواست که به زودی کار بهتری پیدا کند.)
 • 3. They wish they could afford to buy a house in the city.
 • (آن‌ها می‌خواستند که بتوانند به خرید یک خانه در شهر اقتدار کنند.)
 
به طور کلی، استفاده از “wish” برای زمان آینده نسبتاً کمتر شایع است و بیشتر برای بیان آرزوها و امیدها در زمان حال و گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرمول گرامر wish برای آینده:

S. + wish + future in simple past + adv. Of time for future

 • Normal: He doesn’t have a car.
 • من ماشین ندارم.
 • Wish: He wishes He would buy it next month.
 • ای کاش که ماه دیگه ماشین بخرم.
 • Normal: tomorrow will be sunny.
 • فردا هوا آفتابی خواهد بود.
 • Wish: I wish it would rain tomorrow.
 • ای کاش که فردا هوا بارونی می‌بود.

کاربرد گرامر wish با would:

ساختار: Wish + فاعل + would + فعل ماضی التزامی

کاربرد:

 • برای بیان نارضایتی از شرایط فعلی:

مثال:

 • I wish you would stop smoking.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش سیگار کشیدن را ترک می‌کردی.)
 • I wish it would stop raining.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش باران بند می‌آمد.)
 • I wish they would be more considerate.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش آنها بیشتر با ملاحظه بودند.)
 • برای بیان آرزوی غیرممکن:

مثال:

 • I wish I would have known the truth.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش حقیقت را می‌دانستم.)
 • I wish I would have been able to save him.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش می‌توانستم او را نجات دهم.)
 • I wish I would have been born in a different time.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش در زمان دیگری به دنیا آمده بودم.)
 • برای بیان یک پیشنهاد یا راه حل:

مثال:

I wish you would consider my offer.

(من آرزو می‌کنم که ای کاش پیشنهاد من را در نظر بگیری.)

I wish you would talk to her about it.

(من آرزو می‌کنم که ای کاش با او در مورد آن صحبت کنی.)

I wish you would give me a chance.

(من آرزو می‌کنم که ای کاش به من فرصتی بدهی.)

نکات:

Would در این ساختار معنای التزامی دارد.

فعل ماضی التزامی برای بیان عملی که در گذشته اتفاق نیفتاده استفاده می‌شود.

ساختار wish + would معمولاً برای زمان حال و آینده استفاده می‌شود، اما می‌تواند برای زمان گذشته نیز به کار رود.

کاربرد گرامر wish در انگلیسی با could

ساختار: Wish + فاعل + could + فعل ماضی ساده

کاربرد:

 • برای بیان آرزوی عملی که در حال حاضر غیرممکن است:

مثال:

 • I wish I could fly.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش می‌توانستم پرواز کنم.)
 • I wish I could be invisible.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش می‌توانستم نامرئی باشم.)
 • I wish I could travel the world.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش می‌توانستم به دور دنیا سفر کنم.)
 • برای بیان یک درخواست یا خواهش مودبانه:

مثال:

 • I wish you could help me.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش می‌توانستی به من کمک کنی.)
 • I wish you could come with me.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش می‌توانستی با من بیایی.)
 • I wish you could lend me some money.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش می‌توانستی به من کمی پول قرض بدهی.)

برای بیان یک پیشنهاد یا راه حل:

 
مثال:
 
 • I wish you could consider my offer.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش پیشنهاد من را در نظر بگیری.)
 • I wish you could talk to her about it.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش با او در مورد آن صحبت کنی.)
 • I wish you could give me a chance.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش به من فرصتی بدهی.)

نکات کاربرد گرامر wish با could:

Could در این ساختار معنای توانایی یا امکان دارد.

فعل ماضی ساده برای بیان عملی که در حال حاضر انجام نمی‌شود استفاده می‌شود.

ساختار wish + could معمولاً برای زمان حال و آینده استفاده می‌شود، اما می‌تواند برای زمان گذشته نیز به کار رود.

تفاوت could و would در گرامر ‌wish در انگلیسی:

 • Could معنای توانایی یا امکان دارد.
 • Would معنای التزامی دارد.
 • انتخاب بین could و would در ساختار wish به منظور گوینده بستگی دارد.

مثال:

 • I wish I could fly.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش می‌توانستم پرواز کنم.) (توانایی یا امکان)
 • I wish I would fly.
 • (من آرزو می‌کنم که ای کاش پرواز می‌کردم.) (الزام)

کاربرد گرامر wish + infinitive

ساختار: Wish + فاعل + to + فعل ماضی

کاربرد:

برای بیان آرزوی عملی که در حال حاضر انجام نمی‌شود و احتمال انجام آن در آینده نیز وجود دارد:

مثال:

 • I wish to travel the world.
 • (من آرزو می‌کنم که به دور دنیا سفر کنم.)
 • I wish to learn a new language.
 • (من آرزو می‌کنم که یک زبان جدید یاد بگیرم.)
 • I wish to meet new people.
 • (من آرزو می‌کنم که با افراد جدید آشنا شوم.)

برای بیان یک درخواست یا خواهش مودبانه:

مثال:

 • I wish to speak to the manager.
 • (من درخواست دارم که با مدیر صحبت کنم.)
 • I wish to order a pizza.
 • (من مایلم که یک پیتزا سفارش دهم.)
 • I wish to ask you a question.
 • (من مایلم که از شما یک سوال بپرسم.)

برای بیان یک پیشنهاد یا راه حل:

مثال:

 • I wish to suggest a new idea.
 • (من مایلم که یک ایده جدید پیشنهاد دهم.)
 • I wish to offer my help.
 • (من مایلم که کمک خود را ارائه دهم.)
 • I wish to make a recommendation.
 • (من مایلم که یک پیشنهاد ارائه دهم.)

نکات:

 • To در این ساختار نشانه مصدر است.
 • فعل ماضی برای بیان عملی که در حال حاضر انجام نمی‌شود استفاده می‌شود.
 • ساختار wish + infinitive معمولاً برای زمان حال و آینده استفاده می‌شود، اما می‌تواند برای زمان گذشته نیز به کار رود.

تمرین برای گرامر wish در انگلیسی:

جملات زیر را با استفاده از گرامر wish بازنویسی کنید:

 • من آرزو می‌کنم که ثروتمند بودم.
 • من آرزو می‌کنم که می‌توانستم زبان انگلیسی را به طور کامل صحبت کنم.
 • من آرزو می‌کنم که به جایگاه بهتری در زندگی رسیده بودم.
 • من آرزو می‌کنم که ای کاش دیروز به آن مهمانی رفته بودم.
 • من آرزو می‌کنم که ای کاش به حرف‌های پدر و مادرم گوش داده بودم.

پاسخ‌ها:

 • I wish I was rich.
 • I wish I could speak English fluently.
 • I wish I had achieved a better place in life.
 • I wish I had gone to that party yesterday.
 • I wish I had listened to my parents.

تمرین آموزش: گرامر wish در انگلیسی

۱. ای کاش که ماه دیگه ماشین بخرم.

۲. ای کاش در دبیرستان سخت درس خونده بودم.

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

بسیار عالی دوستان عزیز. امیدوارم گرامر wish در انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

 

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: گرامر wish در انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹