جملات معیارهای ازدواج در انگلیسی + ترجمه فارسی

جملات معیارهای ازدواج در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

در این مقاله جملات معیارهای ازدواج در انگلیسی را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد جملات معیارهای ازدواج در انگلیسی صحبت کنیم. به جمله‌های پرکاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در یادگیری زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.


[irp]

تمرین این آموزش

جملات معیارهای ازدواج در انگلیسی

Criteria for marriage

معیارهای لازم برای ازدواج

1- معیارهای خانم‌ها برای ازدواج

Women’s criteria for marriage

وفاداری

Loyalty

My first priority is loyalty. It’s essential to a lasting marriage. My husband must be loyal to me under any circumstances.

اولویت اصلی من وفاداری است. وفاداری برای یک ازدواج پایدار ضروری است. شوهر من باید تحت هر شرایطی به من وفادار باشد.

شخصیت قوی
A strong personality

I would like to marry a man who has a strong personality He must be mature and dependable, also must treat his family with care and affection, and must be capable of supporting a family both emotionally and financially.

میل دارم با مردی ازدواج کنم که شخصیتی قوی داشته باشد. او باید پخته و قابل اتکا باشد. با توجه و محبت برخورد کند. باید قادر باشد خانواده اش را هم از نظر عاطفی باید با خانواده اش و هم از نظر مالی تامین کند.

صداقت
Honesty

My top priority in marriage is honesty. Marriage without honesty doesn’t make sense to me. My husband mustn’t lie to me or cheat on me. In my opinion, if a marriage isn’t based on honesty, it will collapse sooner or later.

اولویت اصلی من در ازدواج صداقت است. ازدواج بدون صداقت برای من معنی ندارد. شوهر من نباید به من دروغ بگوید یا به من خیانت کند. به نظر من، اگر ازدواجی بر اساس صداقت نباشد، دیریازود از هم خواهد پاشید.

دلسوزی و توجه
Sensitivity

Sensitivity is very important to me. My husband must be sensitive to my feelings. He must understand my moods.

دلسوزی و توجه برای من خیلی مهم است. شوهر من باید به احساسات من توجه کند. او باید حالت‌های روحی مرا درک کند.

احترام
Respect

I expect my prospective husband to respect me and my family. I don’t like to be treated with disrespect. Even when my husband wants to criticize me, he must do it in a respectful way. He has no right to insult me. A married couple should treat each other with mutual respect throughout their married life.

من از شوهر آینده‌ام انتظار دارم که به من و خانواده‌ام احترام بگذارد. دوست ندارم به من بی‌احترامی شود. حتی هنگامی که شوهرم می‌خواهد از من انتقاد کند، باید این کار را محترمانه انجام دهد. حق ندارد به من توهین کند. یک زوج متأهل باید در طول زندگی زناشوئی با یکدیگر بر اساس احترام متقابل رفتار کنند.

عشق و توجه
Love and attention

My husband should give me enough love and attention. Our child should also receive enough attention from him.

شوهرم باید به‌قدر کافی عشق و توجه به من ابراز کند. فرزندانمان نیز باید به‌اندازه کاف موردتوجه او باشند.

خویشتن‌داری و متانت
Self-control

For me, self-control is an important criterion. My husband must be able to control his temper. He shouldn’t lose his temper quickly and he should never raise his voice toward me.

برای من خویشتن‌داری یک معیار مهم است. شوهر من باید بتواند خشم خود را کنترل کند. او نباید زود از کوره در برود و هرگز نباید صدایش را روی من بلند کند.

حمایت
Support and protection

I expect my husband to be supportive. He should take good care of me and he should back me up in difficult situations. In my opinion, if a woman has her husband’s full support, then she can attend to her husband and bring up their children with peace of mind and confidence.

از شوهرم توقع دارم که پشتیبان من باشد. باید از من به‌خوبی مراقبت کند و در موقعیت‌های دشوار حامی من باشد. به نظر من، اگر زنی از حمایت کامل شوهرش برخوردار باشد، آنگاه می‌تواند با آرامش خیال و اعتمادبه‌نفس به شوهرش توجه کرده و فرزندانشان را تربیت کند.

تحصیلات
Education

I’d like my husband to be well-educated. In my opinion, a good education can have a great influence on your outlook and behavior. An educated father can be a better role model for our children.

خواهد شوهرم تحصیلات خوبی داشته باشد. به عقیده من، تحصیلات خوب می‌تواند: بادی بر نگرش و رفتار انسان داشته باشد. یک پدر تحصیل‌کرده می‌تواند برای فرزندانمان الگوی بهتری باشد.

در آمد و وضع مالی
Earnings potential and financial situation

A man’s earnings potential is important to me. I think a man who wants to support a family must have a pretty good financial situation He must earn enough money to cover all the expenses and save a little for a rainy day.

درآمد یک مرد برای من مهم است. به نظر من مردی که می‌خواهد خرج خانواده‌ای را بدهد باید وضع مالی نسبتاً خوبی داشته باشد. او باید به‌قدر کافی پول در بیاورد تا بتواند هم همه هزینه‌ها را بپردازد و هم مقداری برای روز مبادا پس‌انداز کند.

قیافه و ظاهر

Looks and outward appearance

I’d like my husband to be good-looking. Also, the way he dresses is especially important to me. I expect my husband to be well-dressed. He must look smart.

میل دارم شوهرم خوش قیافه باشد. به‌علاوه طرز لباس پوشیدن او نیز اهمیت خاصی برایم دارد. توقع دارم شوهرم شیک‌پوش باشد. او باید شیک باشد.

جملات معیارهای ازدواج در انگلیسی

موقعیت اجتماعی

Social status

My husband’s social status is very important to me. My husband must have a high position in his workplace. He must be a distinguished person among his colleagues.

موقعیت اجتماعی شوهرم برای من خیلی مهم است. شوهرم باید در محل کارش پست بالائی داشته باشد. او باید بین همکارانش شخص برجسته‌ای باشد.

شوخ‌طبعی

A sense of humor

A good sense of humor is one of my important criteria. I like my husband to be good fun. I like to enjoy his company. In my opinion, people who can see the funny side of things have a special talent.

شوخ‌طبعی یکی از معیارهای مهم من است. دوست دارم شوهرم خوش‌صحبت و بذله‌گو باشد. دوست دارم از مصاحبتش لذت ببرم. به عقیده من، کسانی که قادرند جنبه خنده‌دار چیزها را ببینند استعداد خاصی دارند.

Men’s criteria for marriage

۲- جملات معیارهای ازدواج در انگلیسی برای آقایان 

قیافه و ظاهر

Looks and appearance

My top priority in choosing my future wife is her looks and appearance. I’d like my wife to be attractive. Some people say outward appearance isn’t very important but I don’t agree with them. The way my wife dresses is also important to me.

اولویت اصلی من در انتخاب زن آینده‌ام قیافه و ظاهر اوست. میل دارم زنم جذاب باشد. بعضی‌ها می‌گویند زیبایی ظاهری چندان مهم نیست ولی من با آنها موافق نیستم. به‌علاوه طرز لباس پوشیدن همسرم نیز برای من اهمیت دارد.

توجه و محبت

Care and affection

I’d like my wife to be a caring, loving type of woman, someone who can take care of me. In my opinion, a woman should give her husband as much attention as possible.

میل دارم زنم از آن زن‌هایی باشد که به شوهرشان توجه می‌کنند و او را دوست دارند، زنی که خوب از من مراقبت کند. به عقیده من، زن باید هرقدر که ممکن است به شوهرش توجه کند.

فرهنگ و خانواده
Culture and family background

I believe you must pay a lot of attention to your future wife’s culture and family upbringing. If you and your would-be wife come from two different cultures and families, you may never be able to live with understanding and respect.

به اعتقاد من آدم باید توجه زیادی به فرهنگ و تربیت خانوادگی همسر آینده‌اش داشته باشد. اگر شخص و همسر آینده‌اش از فرهنگ‌های متفاوت باشند آنگاه شاید هرگز نتوانند با تفاهم و احترام زندگی کنند.

همسر و مادر کامل

A perfect wife and mother

My wife must be a perfect wife and mother in the first place. I don’t mean she must devote herself to me and our children but she must put in enough time for our children and bring them up as best she can.

همسر من باید قبل از هر چیز یک زن و مادر کامل باشد. منظورم این نیست که باید خود را وقف من و فرزندانمان کند اما باید وقت کافی برای فرزندانمان صرف کند و آنها را به نحو احسن تربیت کند.

 

 

تمرین جملات معیارهای ازدواج در انگلیسی

برای تمرین شما دوست عزیز جملات زیر رو به انگلیسی کامنت کنید تا خوب یاد بگیرید!

۱. به نظر من مردی که می‌خواهد خرج خانواده‌ای را بدهد باید وضع مالی نسبتاً خوبی داشته باشد.

۲. به عقیده من، زن باید هرقدر که ممکن است به شوهرش توجه کند

۳.همسر من باید قبل از هر چیز یک زن و مادر کامل باشد.


[irp]


خب، امیدوارم جملات معیارهای ازدواج در انگلیسی را یاد بگیرید که خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، خیلی خوشحالیم که در سایت راسا می‌توانیم این جمله‌های پرکاربرد و مهم زبان انگلیسی را به شما علاقه‌مندان آموزش دهیم.

دوستان عزیز برای اینکه از این به بعد از این جمله‌ها درست استفاده کنید بهتر است که با آن‌ها مثال بیشتری بزنید و یادتان باشد بهترین کار این است که همین الان در قسمت نظرها نظر خود و مثال خودتان را برای ما بگذارید.

اگر این مقاله در جهت یادگیری زبان انگلیسی شما مفید بوده است، آن را با ذکر منبع در صفحه‌های مجازی خودتان به اشتراک بگذارید.

مقاله‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر، نحوه یادگیری و تفاوت جزئی اما مهم، شاه کلید مکالمه، راسا فریز … هستند را مطالعه کنید.

دوستان راسا زبان:

با جملات معیارهای ازدواج در انگلیسی برای ما مثال بزنید و اگر هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما بپرسید. ما را در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید و اینستاگرام راسا زبان را در بالای همین صفحه سمت چپ کلیک کنید.

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی پشرفته زبان انگلیسی 

شاه کلید مکالمه زبان انگلیسی را در دست بگیر!

بیش از ۶۰۰ عبارت آماده که می‌توانید با هر کدام آن‌ها هزاران جمله بسازید!

همین الان کلیک کنید و دانلود کنید
آموزش آنلاین زبان انگلیسی
[irp]
مکالمه زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی زبان انگلیسی (key sentences in English)

تمام درس‌های جملات پرکاربرد انگلیسی را تماشا کنید

برای دانلود شاه کلید رایگان فرم را پر کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

برای شرکت در مینی دوره فرم را پرکنید

شاه کلید مکالمه انگلیسی

سخت انگلیسی رو مکالمه میکنی؟
با ۶۰۰ شاه کلید هزاران جمله بسازید و راحت مکالمه کن!
در ۵ سطح و ۳۱ قسمت ویدئویی و صوتی!

۵۹۹ هزار تومان

فقط ۱۹۹ هزار تومان