شاه کلید چیست؟

شاه کلید چیست و چگونه می‌توانیم در مکالمه زبان انگلیسی از آن کمک بگیریم!؟

دوستان عزیز راسا زبان، ویدئو زیر را مشاهده کنید. در این ویدئو شاه کلید تعریف می‌شود و چگونگی استفاده شاه کلید برای شما بیان می‌شود!

بعد از تماشا ویدئو، منتظر ایمیل بعدی راسا زبان باشید که فردا برای شما ارسال می‌شود!

اینستاگرام راسا زبان را فالو کنید تا به ویدئوهای شاه کلید و آموزش‌های بیشتر دسترسی داشته باشید!

مکالمه انگلیسی در سفر! اینستاگرام راسا زبان
شاه کلیدها در زبان انگلیسی!