بایگانی برچسب: say ب فارسی

معنی say | گذشته say | جمله با say

معنی say | گذشته say | جمله با say زبان انگلیسی را یاد بگیرید. تمام [...]

10 دیدگاه