یاقوت‌های من :

 

نوع فعالیتتعداد یاقوت کسب‌شده
سقف یاقوت دریافتی
عضویت در سایت ۱۰یکبار برای همیشه
نوشتن کامنت برای مقالات ۳۱۲ یاقوت در روز
مشاهده آموزش۱۱۰ یاقوت در روز
خرید محصول ۵هر ۵۰،۰۰۰ تومان ۱ یاقوت
ثبت دیدگاه محصولات ۳بدون محدودیت
بازدید روزانه سایت ۱۱۰ یاقوت در روز
تکمیل درس در دوره۵۲۵ یاقوت در روز
تکمیل دوره ۱۰۰بدون محدودیت
تکمیل پروفایل۱۵ یاقوتیکبار برای همیشه