خوش آمدید لطفا با دقت به متن زیر توجه کنید!


ما دو  قسمت برای شما داریم:
۱. محصول فعل‌های بی‌قاعده که شامل: تمام فعل‌های بی‌قاعده همراه با ۴ حالت آن است + ویدئو و صوت آموزشی.
۲. فایل PDF رایگان فعل‌های بی‌قاعده که فقط شامل فعل‌های بی‌قاعده است و ۴ حالت فعل‌ها تکمیل نشده است و خودتان با سرچ کردن در دیکشنری می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید!

دانلود فعل‌های بی‌قاعده فرمت رایگان(بدون کامل بودن ۴ حالت کامل)